Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny  

W ciągu ostatniego roku ceny energii elektrycznej podskoczyły o 35%, co stawia władze lokalne i regionalne w bardzo trudnej sytuacji.

Ponieważ inflacja i wysokie ceny energii są wciąż dominującym tematem programu politycznego Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów (KR) zaleca, by w celu przezwyciężenia kryzysu energetycznego, przyjścia na ratunek gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji oraz posunięcia do przodu działań w dziedzinie klimatu miasta i regiony, małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe miały bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego i finansowego UE. KR stanął na czele koalicji burmistrzów i globalnych sieci podczas niedawnych rozmów ONZ w sprawie klimatu na COP27, wzywając do wzmocnienia pozycji władz szczebla niższego niż krajowy, aby przyspieszyć działania w dziedzinie klimatu i zwiększyć odporność, oraz zabierając głos na sesji plenarnej zamykającej COP27 w Szarm el-Szejk.

Podczas sesji plenarnej 1 grudnia członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) omówili z czeskim wicepremierem Marianem Jurečką, wiodącymi posłami do Parlamentu Europejskiego oraz wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Lilianą Pawłową konsekwencje kryzysu energetycznego dla europejskich gospodarstw domowych.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu RegionówVasco Alves Cordeiro powiedział: Kryzys energetyczny naraża na szwank spójność społeczną naszych wspólnot. Jego wpływ jest dwojaki: odbija się on nie tylko na gospodarstwach domowych, obywatelkach i obywatelach, lecz również na organach administracji lokalnej i regionalnej, które są pod olbrzymią presją, by osiągać wyniki, i których budżety są napięte do granic możliwości. Podczas gdy przywódcy UE prowadzą bardzo istotne dyskusje na temat nadrzędnych środków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne UE i rozwiązujących problem systemowy związany z rynkiem energii, nie należy zapominać o potrzebie konkretnych działań w celu złagodzenia presji na obywateli oraz władze lokalne i regionalne. Żadnemu burmistrzowi czy przewodniczącemu regionu nie uda się znaleźć rozwiązań samodzielnie. Musimy działać wspólnie i wszystkie instytucje UE muszą być po naszej stronie, aby zapewnić nam narzędzia wspierające obywateli.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, stwierdził: Ubóstwo energetyczne dotyka 10% mieszkańców Warszawyi liczba ta wciąż rośnie, gdyż nie udaje się nam szybciej wprowadzać konkretnych rozwiązań. Zaledwie 1% budynków poddawanych jest co roku renowacji w Europie, co stanowi poważne niedociągnięcie z punktu widzenia obniżenia rachunków za energię. Potrzebujemy natychmiastowych reakcji, w tym przyspieszonych procedur, aby władze lokalne i regionalne miały dodatkowe środki na pokonanie kryzysu energetycznego na szczeblu lokalnym. Nieodzowna jest znacznie ściślejsza współpraca między instytucjami UE, z większym udziałem miast i regionów w kształtowaniu polityki UE, aby stworzyć synergie i poczynić postępy w transformacji energetycznej i programie działań na rzecz klimatu. Ponieważ na COP27 nie udało się nakłonić rządów krajowych do ambitniejszych celów klimatycznych, miasta i regiony przejmują wiodącą rolę w dziedzinie klimatu. Jako pierwsi odczuwamy skutki kryzysu energetycznego i klimatycznego, lecz także jako pierwsi wprowadzamy zmiany.

Hanna Zdanowska (PL/EPL),Prezydent miasta Łodzi, Ambasador Krajowy Porozumienia Burmistrzów, podkresliła: Bezpośrednie fundusze dla miast, wielopoziomowy dialog, regulacje reagujące na czas na czynniki kryzysowe w energetyce - to pojawiające się potrzeby, którymi należy się zająć i rozwiązać dla dobra naszych mieszkańców i przyszłości demokratycznej Europy. Są to konkretne problemy dotykające nasze miasta i naszych obywateli. Zima 2022/23 będzie miarą odpowiedzialności polityków, a my jako liderzy polityczni nie możemy przegrać tej walki o europejską niepodległość, bezpieczeństwo i gospodarkę.

Marian Jurečka, wicepremier Republiki Czeskiej, powiedział: Miasta i regiony mają do odegrania kapitalną rolę w obecnym kryzysie energetycznym. Państwa wysiłki – jako wybranych przedstawicieli znajdujących się najbliżej obywateli – mają zasadnicze znaczenie dla uratowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji przed popadnięciem w ubóstwo energetyczne. Współpraca jest antidotum na inflację i wysokie ceny energii, które mogą przerodzić się w głęboki kryzys gospodarczy i społeczny. Transformacja energetyczna jest również szansą dla zagrożonych regionów górniczych, lecz sprawą niecierpiącą zwłoki jest uruchomienie skutecznego Europejskiego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Europa nie może się obejść bez głosu miast i regionów, ponieważ są one motorem rozwoju społeczności energetycznych. Doceniam intensywne starania Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz pokonania kryzysu energetycznego. Państwa współpraca z prezydencją czeską jest wzorcowa.

Liliana Pawłowa, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, stwierdziła: Obecny wzrost cen energii, który dotyka głównie gospodarstw domowych, świadczy o tym, że musimy inwestować jeszcze więcej i szybciej w transformację ekologiczną w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Grupa EBI angażuje się we wspieranie tej transformacji, świadcząc usługi finansowe i doradcze, w tym zapewniając instrumenty ukierunkowane na potrzeby miast i regionów. Dzięki naszemu celowi, którym jest przeznaczenie łącznie 1 bln EUR na zielone inwestycje do 2030 r., grupa EBI może wnieść istotny wkład w REPowerEU w oparciu o długą tradycję i dobre wyniki we wspomaganiu sektora energetycznego UE.

Ze względu na to, że Komisja Europejska ma przedstawić w pierwszym kwartale 2023 r. pomysły dotyczące reformy rynków energii elektrycznej, zgromadzenie miast i regionów UE zaapelowało, by władze lokalne i regionalne miały pierwszoplanowe znaczenie we wszystkich dostosowaniach. Konieczne są obowiązkowe mechanizmy konsultacji w drodze wielopoziomowego dialogu w dziedzinie klimatu i energii, takie jak te przewidziane w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną. KR dowodzi, że fundusze spójności na lata 2021–2027 należy zachować na potrzeby inwestycji w długoterminowe środki transformacji energetycznej.

Kontekst

W latach 2019–2022 udział wydatków na energię w budżecie gospodarstw domowych wzrósł średnio o ponad jedną trzecią, a w niektórych państwach – niemal dwukrotnie. W ciągu ostatniego roku ceny energii elektrycznej poszybowały o 35% (dane Eurostatu z września 2022 r.).

Eurostat szacuje, że w 2020 r. około 35 mln obywatelek i obywateli UE nie było w stanie odpowiednio ogrzewać swoich mieszkań.Wojna w Ukrainie przyczynia się do pogłębienia kryzysu energetycznego, pogarszając i tak już trudną sytuację gospodarstw domowych i MŚP (sprawozdanie o stanie unii energetycznej za 2022 r.) i znacznie podnosząc wskaźniki ubóstwa energetycznego.

W środę, 30 listopada 2022 r., Europejski Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjęły nową politykę ochrony środowiska, która obejmuje zobowiązanie do ograniczenia przez nie emisji gazów cieplarnianych. Z nową polityką w dziedzinie środowiska można zapoznać się na stronie internetowej EKES-uKR-u.

W ramach grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” KR monitoruje opracowywanie wniosków ustawodawczych dotyczących energii i klimatu, aby zapewnić faktyczny udział władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu prawodawstwa dotyczącego Zielonego Ładu poprzez zacieśnienie współpracy z Radą, Parlamentem i Komisją. Zapoznaj się tutaj z naszym specjalnym portalem informacyjnym.

Realizujemy działania w dziedzinie klimatu: Miasta i regiony UE na COP27 

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023