Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Promowanie przedsiębiorczości na rzecz rozwoju gospodarczego wysp  

Zachęcanie do przedsiębiorczości oraz ustalenie możliwych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania, z jakimi stykają się przedsiębiorcy na wyspach, były celem seminarium zorganizowanego przez Komisję Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 21 kwietnia na Malcie. Politycy z różnych szczebli sprawowania rządów, przedsiębiorcy, jak również przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji UE omówili zalecenia dotyczące szczebla regionalnego, krajowego i unijnego.

 

Obszary wyspiarskie muszą sprostać wielu konkretnym wyzwaniom gospodarczym związanym z ich położeniem geograficznym. Niska gęstość zaludnienia, wysokie koszty transportu, niewielki rozmiar i rozdrobnienie rynków zależnych od kilku sektorów gospodarczych i nisz, jak również dominacja małych firm sprawiają, że te gospodarki stają się w większym stopniu zależne od inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości niż inne regiony.

 

„Miasta i regiony pełnią rolę katalizatorów i animatorów przedsiębiorczości i przedsiębiorstw typu start-up – co przyczynia się do kształtowania europejskiej mentalności w zakresie nowych miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. Jako politycy musimy stworzyć warunki sprzyjające przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom typu start-up za pomocą lokalnych i indywidualnie dopasowanych strategii, które kładą nacisk na wykorzystanie. ich przewagi komparatywnej poprzez promowanie bardziej efektywnego spożytkowania istniejących zasobów naturalnych, kulturowych i geostrategicznych”, powiedział przewodniczący KR-u Markku Markkula .

 

„Wyspy często przyjmują różne podejścia, tak aby być w stanie dotrzymać kroku zmianom społecznym i gospodarczym w innych regionach kontynentalnej Europy. Podejście jednolite może być przeciwskuteczne, natomiast potencjał wysp można lepiej rozwinąć poprzez środki mające na celu złagodzenie ograniczeń, jakie niesie ze sobą wyspiarskie położenie. Chodzi tu np. o udoskonalone połączenia handlowe i cyfrowe oraz pomoc na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego”, powiedział Christian Cardona , minister ds. gospodarki, inwestycji i małych przedsiębiorstw.

 

Obecnie na 362 słabo zaludnionych wyspach w UE – ich PKB leży poniżej 80% średniej UE – mieszka
ok. 17,7 mln Europejczyków. Jednakże większość problemów związanych z MŚP i rozwojem przedsiębiorczości można rozwiązać dzięki odpowiednim politykom publicznego wsparcia. Polityka spójności ma zasadnicze znaczenie
– stwierdziła Marie-Antoinette Maupertuis, członkini samorządu regionalnego Korsyki i sprawozdawczyni projektu opinii w sprawie przedsiębiorczości na wyspach.

 

„Przedsiębiorcy w regionach wyspiarskich i ogólnie żyjący tam obywatele muszą radzić sobie z ograniczeniami strukturalnymi, które prowadzą do dodatkowych kosztów, poważnie wpływających na perspektywy wzrostu i rozwoju wysp, a także na sprawiedliwą integrację ich mieszkańców w ramach jednolitego rynku. Postulujemy, aby w polityce spójności po 2020 r. zwracano szczególną uwagę na wyspy, tak aby zrekompensować im gospodarcze konsekwencje ograniczeń związanych z przyrodą i aby zapewnić pełną integrację terytorialną populacji wyspiarskich na jednolitym rynku, dzięki czemu będą miały takie same szanse w zakresie produkcji, innowacji i handlu jak populacje mieszkające na kontynencie”, powiedziała Marie-Antoinette Maupertuis.

 

Następnie wezwała instytucje UE i państwa członkowskie do poszerzenia bodźców biznesowych z myślą o ułatwieniu zamówień publicznych i złagodzeniu przepisów dotyczących pomocy państwa (zwłaszcza w dziedzinie transportu i energii) oraz o zapewnieniu bardziej skoordynowanego wsparcia finansowego, technicznego i politycznego, tak aby pomóc przedsiębiorcom w dywersyfikacji „monokultur gospodarczych”, które dominują na wielu wyspach, oraz promować elementy gospodarki dzielenia się, gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Projekt opinii, w którym zostaną także uwzględnione wnioski z seminarium, ma zostać przyjęty na sesji plenarnej KR-u w dniu 11 maja. Badanie KR-u pt. „Przedsiębiorczość na wyspach i w innych regionach peryferyjnych” ("Entrepreneurship on islands and other peripheral regions"), które zostało zaprezentowane podczas tego wydarzenia, zostanie udostępnione na stronie internetowej KR-u pod koniec maja.

 

 

Kontakt:
Carmen Schmidle
tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022