Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europa socjalna i zmiany demograficzne głównymi priorytetami Komisji SEDEC w 2020 r.  

Komisja SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczęła nową kadencję od dyskusji na temat inicjatyw Komisji Europejskiej mających wzmocnić socjalny wymiar Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w dniu 24 lutego członkowie komisji przyjęli ponadto opinię, w której wzywają do podjęcia wyzwań demograficznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich dziedzinach polityki unijnej. Te dwa tematy znalazły się wśród najważniejszych priorytetów programu prac na rok 2020 Komisji SEDEC .

W styczniu Komisja Europejska opublikowała komunikat „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” , w którym określono ogólne ramy przyszłych inicjatyw ustawodawczych w dziedzinie polityki społecznej, związanych na przykład ze sprawiedliwą płacą minimalną, europejskim programem reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych i ze wzmocnioną gwarancją dla młodzieży. Joost Korte , dyrektor generalny do spraw zatrudnienia i spraw społecznych w Komisji Europejskiej, podkreślił potrzebę reagowania na gwałtowne zmiany spowodowane zmianą klimatu i cyfryzacją, jak również demografią (wyludnienie) i skutkami globalizacji. Poruszył również kwestię statusu osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava, wybrana na przewodniczącą Komisji SEDEC w lutym, na początku nowej 5-letniej kadencji KR-u, stwierdziła: Wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych oznacza zapewnienie wszystkim godnego poziomu życia, zwiększenie liczby osób pracujących i oferowanie wysokiej jakości miejsc pracy oraz podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia ubóstwa, ochrony młodzieży i zapewnienia wszystkim równych szans. Przedstawiciele regionów i miast podzielają te cele, podkreślając potrzebę ich lepszego monitorowania na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu opracowania skutecznych strategii politycznych.

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska opublikuje nowe sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, a także zieloną księgę na temat starzenia się społeczeństwa. W projekcie opinii „Zmiany demograficzne: propozycje dotyczące oceny negatywnych skutków w regionach UE oraz poszukiwanie rozwiązań” KR ostrzega, że starzenie się społeczeństwa, niskie wskaźniki urodzeń i pogłębiający się nierówny rozkład geograficzny ludności wymagają spójnych działań politycznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich dziedzinach polityki UE. Zalecenia opracowane przez sprawozdawcę Jánosa Ádáma Karácsony’ego (HU/EPL), członka samorządu lokalnego w Tahitótfalu, zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 25–26 marca.

Ponadto Komisja SEDEC przygotowuje opinię w sprawie Regionalnego Rankingu Innowacyjności , który zapewnia ocenę porównawczą wyników w dziedzinie innowacji i badań naukowych w całej UE, a także opinię na temat białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji , niedawno opublikowanej przez Komisję Europejską. Sprawozdawcami tych opinii są, odpowiednio, Mikel Irujo (ES/EA), dyrektor generalny do spraw działań zewnętrznych rządu Wspólnoty Autonomicznej Nawarry i Guido Rink (NL/PES), członek zarządu gminy Emmen.

Komisja SEDEC w KR-ze jest Komisją Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury. Jest jedną z sześciu komisji tematycznych KR-u.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023