Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wyniki badania KR-OECD: Kluczowy wkład regionów i miast w zrównoważony rozwój  

Europejski Komitet Regionów (KR) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadziły ankietę online wśród władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych stron na temat ich wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki zostały przedstawione w dniu dzisiejszym podczas konferencji „ Regiony i miasta urzeczywistniające cele zrównoważonego rozwoju” .

Oto najważniejsze wyniki badania:

59 % respondentów zna cele zrównoważonego rozwoju i pracuje obecnie nad ich realizacją. Wśród respondentów reprezentujących regiony lub duże lub średnie miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) udział ten wzrasta do ok. 80 % lub więcej, natomiast w przypadku małych gmin wynosi on 37 %.

58 % respondentów pracujących obecnie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju określiło również wskaźniki służące do pomiaru postępów w realizacji celów, przy czym wskaźniki lokalne są znacznie częściej wykorzystywane niż wskaźniki UE lub ONZ.

Najczęstsze wyzwania związane z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju – podkreślone przez połowę respondentów – to „brak świadomości, wsparcia, zdolności lub przeszkolonego personelu” oraz „trudności z ustaleniem priorytetów celów zrównoważonego rozwoju w stosunku do innych programów”.

Ponad 90% respondentów opowiada się za nadrzędną, długoterminową strategią mającą na celu włączenie celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich obszarów polityki i zapewnienie skutecznej koordynacji między poszczególnymi obszarami polityki.

Najważniejsze wyniki badania podsumowano w komunikacie z wynikami , natomiast pełne dane liczbowe dostępne są w załączniku .

Badanie pt. „Kluczowy wkład regionów i miast w zrównoważony rozwój” zostało przeprowadzone w okresie od 13 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019 r. Otrzymano odpowiedzi od 400 respondentów. Wyniki zostaną uwzględnione w bieżących pracach KR-u i OECD nad celami zrównoważonego rozwoju, w tym w opinii KR-u: „ Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. ” oraz w sprawozdaniu końcowym programu OECD „Terytorialne podejście do celów zrównoważonego rozwoju: miasta i regiony nie pozostawiają nikogo w tyle” .

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE. Mogą Państwo złożyć wniosek o wgląd w swoje dane osobowe, sprostowanie nieprawidłowych czy niekompletnych danych lub zwrócić się o usunięcie Państwa danych z naszej listy adresowej.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres PresseCdr@cor.europa.eu . Można także kierować zapytania do inspektora ochrony danych osobowych KR-u: data.protection@cor.europa.eu . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można także w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB .

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022