Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Misja informacyjna lokalnych przywódców UE na granicy polsko-ukraińskiej podkreśla pilną potrzebę wspierania regionów i miast w niesieniu pomocy uchodźcom uciekającym przed okrucieństwami wojny  

Przewodniczący grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się dziś w Rzeszowie na misji informacyjnej, której celem jest ocena potrzeb społeczności lokalnych i pomoc w opracowaniu środków zaradczych w związku z kryzysem uchodźczym na Ukrainie.

Wspólne zasady ubiegania się o środki i szybszy dostęp do nich są niezbędne, aby zmaksymalizować wpływ pakietu pomocy UE o wartości 17 mld EUR w terenie: takie przesłanie przekazali przewodniczący sześciu grup politycznych na nadzwyczajnym posiedzeniu 6 kwietnia niedaleko granicy Polski z Ukrainą. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Elisa Ferreira, europejska komisarz ds. spójności i reform, Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, oraz Tatjana Jegorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej. Gospodarzem spotkania byli marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Tatjana Jegorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, otworzyła spotkanie tymi słowami: Jestem tu nie tylko jako przedstawicielka Charkowskiej Rady Obwodowej, ale jako kobieta i matka dwójki dzieci, która spędziła wiele dni w piwnicy, kiedy Charków został zaatakowany pociskami. Charków doświadczył tego, czego nie można było sobie wyobrazić w naszych najgorszych koszmarach. Taka wojna w XXI wieku była nie do pojęcia. Jest to wojna nie tylko przeciwko całej Ukrainie, ale przeciwko Europie i cywilizowanemu światu .

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Doceniam to, że członkowie Komitetu Regionów wraz z przewodniczącym przyjechali na Podkarpacie, do regionu, który bezpośrednio graniczy z Ukrainą. Na przejściu granicznym mogli zobaczyć, czym jest dramat wojny. Jest to sytuacja niewyobrażalna w XXI wieku. Od samego początku wojny Polacy otworzyli swoje serca, okazali solidarność, nieśli Ukraińcom wszelką możliwą pomoc. Obecnie cała Europa musi okazać taką solidarność. Cieszę się, że apel polskiej grupy w Komitecie Regionów odbił się szerokim echem i że wsparcie ze szczebla europejskiego zostanie udzielone także Ukrainie i jej dzielnym obywatelom .

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Na granicy polsko-ukraińskiej spotkałem matki z dziećmi, zmuszone do opuszczenia swoich domów, aby uciec przed armią rosyjską. Byłem również świadkiem ogromnych wysiłków Polaków oraz burmistrzów miast i marszałków województw, aby zapewnić schronienie uchodźcom. Zasługują oni na natychmiastowe i skuteczne wsparcie. Pakiet pomocy UE o wartości 17 mld EUR pochodzi z pięciu narzędzi finansowania o różnych procedurach i terminach. Ta skomplikowana struktura pakietu zagraża jego sprawnemu wdrożeniu przez lokalnych beneficjentów. W związku z tym zaproponowałem komisarz Elizie Ferreirze, by wspólnie zastanowić się nad utworzeniem „unijnego instrumentu lokalnego na rzecz uchodźców z Ukrainy” – nie jako nowego funduszu, lecz jako narzędzia operacyjnego, by ograniczyć biurokrację i ułatwić lokalnym liderom dostęp do funduszy i umożliwić im tym samym osiągnięcie rezultatów oczekiwanych przez uchodźców i społeczności lokalne.

Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, powiedział: Rada Europejska, podobnie jak Parlament, musi rozważyć nowe i znacznie bardziej zdecydowane reakcje, tak jak to miało miejsce w przypadku kryzysu związanego z COVID-19, ponieważ makroekonomiczne i społeczne konsekwencje tej wojny w dłuższej perspektywie będą ogromne, zwłaszcza w odniesieniu do celów spójności .

Przewodniczącym towarzyszyli członkowie grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy , pod przewodnictwem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz (PL/EPL). W spotkaniu wzięli udział liderzy z trzech polskich województw, prezydenci dwóch polskich miast oraz przewodniczący regionów i burmistrzowie z Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Rumunii i Słowacji.

Europejski Komitet Regionów uruchomił centrum wsparcia informacyjnego w celu dopasowania potrzeb i ofert pomocy. Władze lokalne i regionalne z krajów Unii, które chcą zaoferować pomoc lub potrzebują wsparcia, mogą skontaktować się z centrum .

W tym tygodniu państwa członkowskie UE dały zielone światło dla zmian w przepisach regulujących wydatkowanie długoterminowego finansowania rozwoju regionalnego, aby umożliwić wykorzystanie tych funduszy na zaspokojenie potrzeb uchodźców. Elastyczność ta oznacza na przykład, że szkoły i szpitale będą miały dostęp do pieniędzy, które pozostały z budżetu UE na lata 2014–2020 lub które są dostępne w ramach pakietu na rzecz odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. Możliwe będzie również składanie wniosków dotyczących działań, które rozpoczęły się 24 lutego 2022 r., czyli w dniu rozpoczęcia przez Rosję zmasowanej inwazji na Ukrainę. Instytucje europejskie szacują, że te zmiany umożliwią udostępnienie prawie 17 mld EUR.

Inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów obecni na posiedzeniu: Olgierd Geblewicz (PL–EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego and przewodniczący Grupy EPL, Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines i przewodniczący Grupy PES, François Decoster (FR/Renew Europe), członek rady regionu Hauts-de-France i przewodniczący Grupy Renew Europe, Bernd Voss (DE/Zieloni), poseł do parlamentu Szlezwika-Holsztynu i przewodniczący Grupy Zielonych, Krzysztof Iwaniuk (PL/EA), wójt gminy Terespol, z ramienia przewodniczącego Grupy Przymierza Europejskiego, Pavel Branda , (CZ/EKR), zastępca wójta gminy Rádlo, Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Brema i sprawozdawczyni w sprawie zmienionego zarządzania strefą Schengen, Anna Magyar (HU/EKR), członkini rady okręgu Csongrád Megye i sprawozdawczyni w sprawie rozszerzenia Unii, Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz Cugir, Rastislav Trnka (SK/EPL), przewodniczący samorządowego kraju koszyckiego, Marek Woźniak (PL/EPL), członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydent miasta Łodzi.

Nagranie wideo z posiedzenia można obejrzeć tutaj .

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023