Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast  

6 lutego Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii, przedstawiła priorytety dla Unii Europejskiej w trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi. Premier Dăncilă – której kraj sprawuje obecnie sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE – stwierdziła, że w okresie rosnącego populizmu szczególne znaczenie ma wzmocnienie spójności europejskiej, które wymaga pełnego wsparcia wszystkich regionów i miast. W kontekście spodziewanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, złożonych negocjacji na temat przyszłego budżetu UE i wyborów europejskich w maju, premier Rumunii wezwała do wspólnego zobowiązania na rzecz konkurencyjności, konwergencji i bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę silnej polityki spójności w długoterminowym budżecie UE po 2020 r.

W wystąpieniu otwierającym sesję plenarną #CoRplenary Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Premier Vasilica Viorica Dăncilă stwierdziła: Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Dlatego rumuńska prezydencja UE skupia się na podstawowej wartości spójności we wszystkich jej wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by pokazać faktyczne korzyści, jakie UE przynosi w codziennym życiu obywateli. Przyszły budżet UE musi przyznawać właściwe środki, aby zapewnić wzrost i konwergencję. Dlatego też europejska polityka spójności jest tak istotna. Bez niej rozbieżności regionalne i lokalne byłyby jeszcze większe. Ta polityka doprowadziła do powstania partnerstw i pomostów pomiędzy regionami i miastami, jest główną unijna strategią inwestycyjną i rozwinęła się w odpowiedzi na nowe wyzwania. Polityka spójności musi pozostać dostępna dla wszystkich regionów i miast w przyszłości.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący KR-u, stwierdził: Obecna prezydencja UE przypada na przełomowy moment dla przyszłości Europy. Władze na wszystkich szczeblach sprawowania rządów podzielają ten sam cel: odnowić Europę, tworząc zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu i spójności przyszłość dla każdego obywatela. Dla realizacji tego celu rządy krajowe i tysiące przywódców lokalnych i regionalnych z całej Europy muszą działać razem. Rumuńska prezydencja UE słusznie podkreśliła, że spójność jest podstawową wartością europejską. Prosto rzecz ujmując, bez spójności nie ma Unii Europejskiej, a spójności nie będzie bez pełnego zaangażowania miast i regionów.

Odnosząc się do 8. Szczytu Regionów i Miast w Bukareszcie w dniach 14–15 marca, przewodniczący Lambertz stwierdził: Miasta i regiony potrzebują Unii tak bardzo, jak Unia potrzebuje swoich miast i regionów . Bez poparcia w terenie Unia nie może realizować celów ani w sprawie spójności, ani w sprawie praw podstawowych, integracji czy zrównoważonego rozwoju. UE musi udzielić miastom i regionom więcej wsparcia i dopuścić je do współdecydowania: to będzie przekaz Szczytu na spotkanie przywódców UE 27 w Sybinie 9 maja.

Obejrzyj ponownie debatę tutaj:

Zobacz zdjęcia w galerii Flickr KR-u

Obejrzyj zwiastun filmu ze Szczytu .

***

(Re)New EUrope: Zaproszenie na 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, 14–15 marca 2019 r., Bukareszt, #EULocal

W dniach 14–15 marca – zaledwie dwa tygodnie przed spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 29 marca i dwa miesiące przed wyborami europejskimi – odbędzie się w Bukareszcie 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , współorganizowany przez Europejski Komitet Regionów, rumuńską delegację w Komitecie i rumuńską prezydencję UE.

Ponad 500 przywódców europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich państw członkowskich UE przybędzie do stolicy Rumunii, aby wspólnie określić wkład samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Będzie to największy w tym roku zjazd polityczny burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

To wydarzenie, zorganizowane pod hasłem (Re)New EUrope , skoncentruje się na wkładzie władz lokalnych i regionalnych w przyszłość Europy, w tym na wpływie brexitu na regiony europejskie, na negocjacje dotyczące długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 i na władze lokalne i regionalne, jak również na wyborach europejskich i odnowieniu zaufania obywateli do UE.

Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swą inicjatywę dotyczącą nowej sieci regionalnych centrów (#RegHub) z udziałem przedstawicieli 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu jako dziennikarze, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :