Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast  

6 lutego Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii, przedstawiła priorytety dla Unii Europejskiej w trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi. Premier Dăncilă – której kraj sprawuje obecnie sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE – stwierdziła, że w okresie rosnącego populizmu szczególne znaczenie ma wzmocnienie spójności europejskiej, które wymaga pełnego wsparcia wszystkich regionów i miast. W kontekście spodziewanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, złożonych negocjacji na temat przyszłego budżetu UE i wyborów europejskich w maju, premier Rumunii wezwała do wspólnego zobowiązania na rzecz konkurencyjności, konwergencji i bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę silnej polityki spójności w długoterminowym budżecie UE po 2020 r.

W wystąpieniu otwierającym sesję plenarną #CoRplenary Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Premier Vasilica Viorica Dăncilă stwierdziła: Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Dlatego rumuńska prezydencja UE skupia się na podstawowej wartości spójności we wszystkich jej wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by pokazać faktyczne korzyści, jakie UE przynosi w codziennym życiu obywateli. Przyszły budżet UE musi przyznawać właściwe środki, aby zapewnić wzrost i konwergencję. Dlatego też europejska polityka spójności jest tak istotna. Bez niej rozbieżności regionalne i lokalne byłyby jeszcze większe. Ta polityka doprowadziła do powstania partnerstw i pomostów pomiędzy regionami i miastami, jest główną unijna strategią inwestycyjną i rozwinęła się w odpowiedzi na nowe wyzwania. Polityka spójności musi pozostać dostępna dla wszystkich regionów i miast w przyszłości.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący KR-u, stwierdził: Obecna prezydencja UE przypada na przełomowy moment dla przyszłości Europy. Władze na wszystkich szczeblach sprawowania rządów podzielają ten sam cel: odnowić Europę, tworząc zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu i spójności przyszłość dla każdego obywatela. Dla realizacji tego celu rządy krajowe i tysiące przywódców lokalnych i regionalnych z całej Europy muszą działać razem. Rumuńska prezydencja UE słusznie podkreśliła, że spójność jest podstawową wartością europejską. Prosto rzecz ujmując, bez spójności nie ma Unii Europejskiej, a spójności nie będzie bez pełnego zaangażowania miast i regionów.

Odnosząc się do 8. Szczytu Regionów i Miast w Bukareszcie w dniach 14–15 marca, przewodniczący Lambertz stwierdził: Miasta i regiony potrzebują Unii tak bardzo, jak Unia potrzebuje swoich miast i regionów . Bez poparcia w terenie Unia nie może realizować celów ani w sprawie spójności, ani w sprawie praw podstawowych, integracji czy zrównoważonego rozwoju. UE musi udzielić miastom i regionom więcej wsparcia i dopuścić je do współdecydowania: to będzie przekaz Szczytu na spotkanie przywódców UE 27 w Sybinie 9 maja.

Obejrzyj ponownie debatę tutaj:

Zobacz zdjęcia w galerii Flickr KR-u

Obejrzyj zwiastun filmu ze Szczytu .

***

(Re)New EUrope: Zaproszenie na 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, 14–15 marca 2019 r., Bukareszt, #EULocal

W dniach 14–15 marca – zaledwie dwa tygodnie przed spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 29 marca i dwa miesiące przed wyborami europejskimi – odbędzie się w Bukareszcie 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , współorganizowany przez Europejski Komitet Regionów, rumuńską delegację w Komitecie i rumuńską prezydencję UE.

Ponad 500 przywódców europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich państw członkowskich UE przybędzie do stolicy Rumunii, aby wspólnie określić wkład samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Będzie to największy w tym roku zjazd polityczny burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

To wydarzenie, zorganizowane pod hasłem (Re)New EUrope , skoncentruje się na wkładzie władz lokalnych i regionalnych w przyszłość Europy, w tym na wpływie brexitu na regiony europejskie, na negocjacje dotyczące długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 i na władze lokalne i regionalne, jak również na wyborach europejskich i odnowieniu zaufania obywateli do UE.

Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swą inicjatywę dotyczącą nowej sieci regionalnych centrów (#RegHub) z udziałem przedstawicieli 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu jako dziennikarze, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023