Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Premier Rumunii omówi przyszłość Europy z lokalnymi i regionalnymi przywódcami  
Porządek obrad #CoRplenary przewiduje ponadto debatę z komisarzem UE ‎ ds. edukacji Tiborem Navracsicsem. 6–7 lutego, Bruksela

W dniu 6 lutego lokalni i regionalni politycy z całej UE powitają na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Vasilicę Vioricę Dăncilă, premier Rumunii i przedstawicielkę rumuńskiej prezydencji w Radzie UE. Głównymi tematami debaty będą priorytety prezydencji UE, utrzymanie spójności jako wspólnej wartości europejskiej oraz przyszłość UE po brexicie.

OGLĄDAJ #CoRplenary NA ŻYWO dokumenty plenarne są dostępne tutaj

Sesja plenarna rozpocznie się od uczczenia pamięci Pawła Adamowicza , prezydenta Gdańska i członka KR-u, zamordowanego w styczniu. W tym kontekście przedstawiona zostanie rezolucja o zwalczaniu nawoływania do nienawiści , która ma zostać przyjęta przez członków KR-u. W sesji weźmie udział delegacja z Gdańska.

6 lutego, godz. 15.15: Debata na temat przyszłych unijnych programów na rzecz kształcenia, kultury, młodzieży i sportu

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje, by środki na program Erasmus zostały podwojone do kwoty 30 mld EUR. Projekt opinii KR-u , opracowany przez Ulrike Hiller (DE/PES), senatorkę reprezentującą miasto Brema, wzywa do zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia inkluzywności tego programu. Po debacie z Tiborem Navracsicsem , komisarzem do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, zgromadzenie polityczne KR-u przyjmie również zalecenia dotyczące programu „Kreatywna Europa” , przygotowane pod kierunkiem sprawozdawcy Jánosa Ádáma Karácsony’ego (HU/EPL), radnego gminy wiejskiej Tahitótfalu.

6 lutego, godz. 17.00: Priorytety rumuńskiej prezydencji UE i przyszłość Europy

W styczniu Rumunia przejęła rotacyjne przewodnictwo w UE po raz pierwszy od swojego przystąpienia do Unii. Premier Rumunii Vasilica Viorica Dăncilă określi priorytety sześciomiesięcznej prezydencji, która przypadnie na czas podejmowania ważnych decyzji dla przyszłości UE – na przykład związanych ze spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, wyborami europejskimi w maju i negocjacjami w sprawie długoterminowego budżetu UE po 2020 r.

Debata zostanie przeprowadzona zaledwie parę tygodni przed 8. Europejskim Szczytem Regionów i Miast , który odbędzie się w Bukareszcie w dniach 14–15 marca 2019 r. Wydarzenie to jest współorganizowane przez KR, prezydencję rumuńską UE oraz stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych Rumunii. Szczyt, który odbędzie się pod hasłem (Re) New EUrope , zgromadzi ponad 500 europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych przywódców ze wszystkich państw członkowskich UE w celu omówienia wkładu samorządów lokalnych i regionalnych w przyszłość Europy.

Inne opinie / rezolucje, które zostaną przyjęte na sesji plenarnej:

Odnowiony europejski program na rzecz badań i innowacji , sprawozdawczyni : Birgitta Sacrédeus (SV/EPL)

Sztuczna inteligencja dla Europy , sprawozdawca: Jan Trei (EE/EPL)

Cyfryzacja sektora zdrowia , sprawozdawca: Fernando López Miras (ES/EPL)

Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie , sprawozdawca: Olgierd Geblewicz (PL/EPL)

W kierunku ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska , sprawozdawca: Cor Lamers (NL/EPL)

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zautomatyzowana mobilność , sprawozdawca: József Ribányi (HU/EPL)

Usprawnienie realizacji sieci TEN-T , sprawozdawca: Michiel Scheffer (NL/ALDE)

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna , sprawozdawczyni generalna: Anna Magyar (HU/EPL)

Rezolucja „Zwalczanie nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści” , zgłoszona przez wszystkie grupy polityczne KR-u

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejskim (budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych).

Data: Środa, 6 lutego, w godz. 15.00–21.00; czwartek, 7 lutego, w godz. 9.00–13.00

Materiały : program sesji plenarnej oraz dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023