Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Fala renowacji: KR i Komisja Europejska rozpoczynają współpracę w celu pobudzenia modernizacji budynków  

Partnerstwo między przywódcami unijnymi, regionalnymi i lokalnymi ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia fali renowacji, która może przyczynić się do powstania 160 000 miejsc pracy. Aż 75% budynków w UE to budynki nieefektywne energetycznie, a jedynie 1% budynków poddawanych jest każdego roku renowacji. Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Europie i za 36% emisji gazów cieplarnianych.

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska rozpoczęły dziś współpracę na rzecz przyspieszenia remontu i dekarbonizacji zasobów budowlanych w UE. Potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, oszczędności energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych sprawia, że unijna fala renowacji w budynkach jest kluczowym czynnikiem solidnej i trwałej odbudowy po pandemii COVID-19. Partnerstwo ma na celu wspieranie samorządów lokalnych i regionalnych w odnowieniu zasobów budowlanych. Kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 zwiększył potrzebę poprawy warunków życia w budynkach i wyeliminowania ubóstwa energetycznego.

Obok dekarbonizacji sektora transportu i ekologizacji miast renowacja zasobów budowlanych w UE jest jednym z kluczowych priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu , strategii wzrostu UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Otwierając debatę plenarną na temat fali renowacji z komisarz UE ds. energii Kadri Simson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Podniesienie efektywności energetycznej budynków pozwoli zaoszczędzić pieniądze, ograniczyć emisje i rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, które dotyka 34 mln osób w Europie . Musimy zadbać o to, by samorządy lokalne i regionalne miały świadomość bezprecedensowego budżetu UE oraz dostępnych funduszy na rzecz odbudowy i odporności oraz by miały do nich dostęp. W związku z tym z radością inauguruję współpracę Komisji Europejskiej i Komitetu na rzecz wsparcia fali renowacji na wszystkich naszych terytoriach.

Podczas debaty Kadri Simson, komisarz UE ds. energii , stwierdziła: Dzisiaj mamy możliwość ponownego ożywienia gospodarki przy jednoczesnym dalszym wspieraniu wysiłków na rzecz czystej energii. Komisja będzie nadal zapewniać różnego rodzaju wsparcie i pomoc techniczną miastom i regionom, tak aby mogły one współpracować ze wszystkimi grupami społecznymi w celu dwojakiej transformacji i wprowadzenia fali renowacji. Cieszę się, że Porozumienie Burmistrzów staje się jeszcze bardziej inkluzywne, dostępne i ambitne pod względem neutralności klimatycznej.

Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli i przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Fala renowacji jest kluczowym filarem ożywienia gospodarczego w Europie, gdyż pomaga odbudować terytoria w lepszy sposób, zwiększa zdolność do walki z kryzysem klimatycznym, a jednocześnie jest wyrazem troski o zdrowie i jakość życia naszych obywatel i. W ramach tej strategii inicjatywa nowego europejskiego Bauhausu może mieć kluczowe znaczenie dla rewitalizacji miast, aby radykalnie przemyśleć nasze otoczenie. Musimy wykorzystać twórczy potencjał regionów i miast oraz zaangażować obywateli w proces transformacji, tak aby przybliżyć im Zielony Ład i wspólnie opracować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Enrico Rossi (IT/PES) jest sprawozdawcą opinii KR-u w sprawie fali renowacji . Radny gminy Signa (Florencja) i były przewodniczący regionu Toskania (2010–2020) stwierdził: Fala renowacji UE jest doskonałą okazją dla miast i regionów . Podczas gdy wcześniej koncentrowaliśmy się tylko na indywidualnych mieszkaniach lub budynkach, teraz wreszcie patrzymy na dzielnice jako całość. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy podejście oparte na dzielnicach i poświęcenie uwagi społecznościom energetycznym. Fala renowacji może również przyczynić się do położenia kresu ubóstwu energetycznemu, ponieważ pomaga obywatelom stać się „prosumentami”, tak aby mogli nie tylko zużywać, ale również wytwarzać energię. Zielony Ład i związana z nim fala renowacji mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy poprawią dobrostan i jakość życia ludzi w domach i wokół nich przy zapewnieniu, że nikt nie zostanie pominięty.

Po debacie członkinie i członkowie omówili liczne propozycje zawarte w opinii KR-u w sprawie fali renowacji. KR wzywa do przeglądu programów pomocy państwa, do bardziej elastycznych zasad budżetowych, aby zmaksymalizować inwestycje i renowacje, a także do realizacji celów na szczeblu niższym niż krajowy w zakresie renowacji budynków i włączenia odnawialnych źródeł energii.

KR opowiada się również za wzmocnieniem i decentralizacją instrumentu ELENA EBI poprzez utworzenie punktu kompleksowej obsługi w celu zapewnienia pomocy technicznej wszystkim władzom lokalnym i regionalnym oraz przedsiębiorstwom. W opinii wzywa się Komisję Europejską i państwa członkowskie do pełnego włączenia fali renowacji do programów odbudowy i zwiększania odporności, a także do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Ostateczny tekst opinii KR-u w sprawie fali renowacji zostanie udostępniony jutro w piątek, 19 marca 2021 r.

Kontekst

Fala renowacji została uruchomiona 14 października 2020 r. komunikatem Komisji Europejskiej „Europejska fala renowacji – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” . Jest to kluczowy filar planu działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu .

Celem fali renowacji jest usunięcie barier utrudniających renowację budynków. Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej ( EEFIG ) wskazała sześć rodzajów barier: bariery strukturalne, bariery informacyjne, niedoskonałości rynku, brak wiedzy fachowej, kombinację czynników utrudniających agregowanie projektów lub stosowanie bardziej efektywnych podejść na poziomie lokalnym oraz bariery regulacyjne. Wszystkie te przeszkody mają bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne i ograniczają ich zdolność do większych inwestycji w projekty energooszczędne.

Renowacja zasobów budowlanych w UE jest jednym z kluczowych priorytetów Zielonego Ładu oprócz dekarbonizacji sektora transportu i ekologizacji miast, Nie tylko ze względu na potencjalną zdolność do ograniczenia zarówno zużycia energii, jak i emisji CO 2 , ale także jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Sektor budowlany jest największym źródłem miejsc pracy na milion euro inwestycji ( IEA 2020 ).

Renowacja budynków jest kluczowym priorytetem inicjatywy „Zielony Ład w terenie” , nowej inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest umieszczenie miast i regionów w centrum transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członkiń i członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj . Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023