Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony intensyfikują wysiłki na rzecz regulacji platform internetowych i utorowania małym i średnim przedsiębiorstwom bezpiecznej drogi na rynki cyfrowe  

Europejski Komitet Regionów wzmacnia swoje zaangażowanie w szeroko zakrojony projekt legislacyjny UE polegający na wzmocnieniu demokratycznej kontroli nad dominującymi platformami internetowymi i przywróceniu zrównoważonej gospodarki internetowej działającej zarówno na rzecz MŚP, jak i indywidualnych konsumentów. Podczas czerwcowej sesji plenarnej członkinie i członkowie Komitetu przyjęli opinię , w której poparli zamiar Komisji Europejskiej polegający na zaostrzeniu regulacji rynków i usług cyfrowych, podkreślając jednocześnie innowacje i kompetencje miast i regionów, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia solidnej i skutecznej regulacji. Opinia KR-u w sprawie pakietu dotyczącego usług cyfrowych wpisuje się w szerszą sieć inicjatyw mających na celu wzmocnienie KR-u jako jednej z sił napędowych transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Pakiet dotyczący usług cyfrowych jest wnioskiem ustawodawczym zaproponowanym przez Komisję Europejską i składa się z dwóch inicjatyw legislacyjnych: aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Pakiet ten obejmuje aktualizację i wzmocnienie unijnego prawa konkurencji w celu zaspokojenia zapotrzebowania na solidne regulacje dotyczące platform. Ma na celu ograniczenie siły rynkowej tzw. platform pełniących rolę strażników dostępu, które kontrolują dostęp mniejszych przedsiębiorstw do konsumentów i działają jak prywatni prawodawcy. Celem pakietu jest również przeciwdziałanie nieograniczonemu rozprzestrzenianiu się dezinformacji poprzez egzekwowanie odpowiedzialności platform za rozprowadzane treści.

Rozporządzenie w sprawie platform ma silny wymiar regionalny. Wiele sektorów, w których platformy internetowe odgrywają dominującą rolę – takie jak transport miejski, mieszkalnictwo, zakwaterowanie turystyczne i świadczenie usług publicznych – jest regulowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. W związku z tym władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i egzekwowaniu skutecznych przepisów – dysponują one informacjami i doświadczeniem oraz są szczeblem politycznym najbliższym zainteresowanym stronom.

Sprawozdawczyni Rodi Kratsa (EL/EPL), gubernatorka regionu Wyspy Jońskie, powiedziała: Opinia wzmacnia głos władz szczebla niższego niż krajowy i ma na celu opracowanie precyzyjnych przepisów, które będą miały możliwie największy pozytywny wpływ, a także uniknięcia stwarzania nowych problemów podczas rozwiązywania istniejących. Cyfryzacja jest rzeczywistością, którą pandemia jeszcze potęguje – podobnie jak realna jest nasza zależność od infrastruktury cyfrowej. Musimy chronić MŚP, które często znajdują się w sytuacji zależności od większych platform i które ponoszą konsekwencje tej sytuacji, tracąc dostęp do platform lub usług, od których ich działalność jest w coraz większym stopniu uzależniona.

Regulacja platform ma również istotne konsekwencje dla wielu MŚP. Wraz z coraz większą cyfryzacją przedsiębiorstw ich interakcje z konsumentami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi w coraz większym stopniu odbywa się z udziałem mediacji prywatnych platform internetowych, zwiększając ich zależność od tych nowych podmiotów i narażając ich modele biznesowe na ryzyko i niepewność. W opinii KR-u opowiedziano się za silnymi ramami prawnymi chroniącymi bezpośredni dostęp MŚP do konsumentów, a tym samym ich zdolność do konkurowania na równych warunkach. Twierdzenie to znalazło również potwierdzenie w wynikach badania dotyczącego warunków prawnych i politycznych niezbędnych do wsparcia transformacji cyfrowej tradycyjnych przedsiębiorstw, które zostało omówione podczas niedawnego seminarium internetowego KR-u . Badanie końcowe zostanie opublikowane w połowie lipca.

W opinii KR-u wyraża się również inną ważną wątpliwość dotyczącą łagodzenia i przezwyciężania podwójnej przepaści cyfrowej, spowodowanej przez nierówne rozłożenie warunków wstępnych niezbędnych do wykorzystania płynących z cyfryzacji potencjalnych korzyści społeczno-gospodarczych – dostępu o dużej przepustowości i umiejętności cyfrowych. Aby przeciwdziałać dysproporcjom terytorialnym i społecznym oraz zapewnić spójność cyfrową, KR podkreśla pilną potrzebę wspierania budowania zdolności na szczeblu lokalnym oraz przyspieszenia wdrażania infrastruktury szerokopasmowej. Te kluczowe wyzwania są również regularnie podejmowane przez platformę KR-u na rzecz sieci szerokopasmowych , forum utworzone wspólnie z Komisją Europejską w celu gromadzenia wiedzy prawnej, technicznej i praktycznej oraz przyspieszenia opracowywania rozwiązań umożliwiających wszystkim obywatelom, MŚP i administracji publicznej pomyślne poruszanie się w internecie.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023