Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej  

Wobec skutków polityki wyrzeczeń wprowadzonej po ostatnim kryzysie trzeba zmienić obecne unijne zasady zarządzania gospodarczego i promowania inwestycji publicznych

Niezwykle istotne zaangażowanie miast i regionów w ożywienie gospodarcze w Europie po kryzysie związanym z COVID-19, jak również w kształtowanie nowego europejskiego systemu zarządzania gospodarczego było głównym tematem pierwszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) po przerwie wakacyjnej.

Członkowie Komisji ECON przeprowadzili wstępną debatę na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld EUR (312,5 mld EUR w formie dotacji i 360 mld EUR w formie pożyczek), którego celem jest wspieranie państw UE w przeprowadzaniu reform i inwestowaniu we wspólne priorytety UE. Instrument ten jest największym narzędziem finansowym w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy Next Generation EU o wartości 750 mld EUR, znanego również jako plan odbudowy dla Europy .

Christophe Rouillon (FR/PES) , burmistrz Coulaines, jest sprawozdawcą generalnym opinii „Plan odbudowy dla Europy w obliczu pandemii COVID-19: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument Wsparcia Technicznego” , która zostanie przyjęta na październikowej sesji plenarnej. Stwierdził, że „Plan odbudowy o wartości 750 mld EUR musi umożliwić zarówno wyjście z kryzysu związanego z COVID-19, jak i przekierowanie europejskiego modelu rozwoju. Jako instytucjonalni przedstawiciele miast i regionów ubolewamy nad zbytnią centralizacją sprawowania rządów na szczeblu krajowym oraz nad niewystarczającym poziomem ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o fundusze strukturalne polityki spójności, musimy unikać powielania działań i odbierania środków z jednego obszaru, by finansować inny. Fundusz Odbudowy, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, może stanowić prawdziwy zastrzyk energii potrzebny do zwiększenia europejskich zdolności inwestycyjnych, ale nie będzie to możliwe bez zaangażowania europejskich miast i regionów”.

Podczas tego w pełni zdalnego posiedzenia skoncentrowano się także na dokumentach sporządzonych przez dwóch przedstawicieli rządu Walonii. Członkowie Komisji ECON głosowali nad projektem opinii w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego , przygotowanym przez premiera Elia Di Rupo (BE/PES) , oraz dyskutowali na temat projektu opinii w sprawie przeglądu polityki handlowej , przygotowanego przez wiceprzewodniczącego i ministra gospodarki i handlu Willy’ego Borsusa (BE/Renew Europe) . Ta druga opinia ma zostać przyjęta przez Komisję ECON 19 listopada.

Elio Di Rupo (BE/PES) powiedział : „Zawieszenie mechanizmu paktu stabilności i wzrostu podczas trwania pandemii COVID-19 umożliwia rządom i władzom lokalnym wyjście naprzeciw potrzebom obywateli i przedsiębiorstw. Należy jednak przeprowadzić dogłębny przegląd zasad zarządzania gospodarczego, aby zrealizować ambitną wizję Europy reagującej na oczekiwania obywateli i przywrócić niezbędne sektory strategiczne (zdrowie, żywność itp.). Oczekuję od Komisji Europejskiej ambitnego dokumentu na rzecz odpornej, cyfrowej i zrównoważonej Europy”.

W debacie wzięła udział Margarida Marques (PT/PES) , sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego. Ze względu na środki związane z COVID-19 zdalne głosowanie nad tekstem zostanie sfinalizowane w czwartek, 1 października. Przyjęcie opinii na sesji plenarnej KR-u zaplanowano na 9–10 grudnia 2020 r.

28 lipca Elio Di Rupo i Christophe Rouillon odbyli wirtualne spotkanie z komisarzem do spraw gospodarki Paolem Gentilonim . Obaj podkreślili, jak ważne jest umieszczenie społeczności lokalnych i regionalnych w centrum krajowych planów odbudowy.

Wcześniej, 2 lipca, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas spotkał się z komisarzem Gentilonim, aby zastanowić się, jak najlepiej zaangażować regiony i miasta w Next Generation EU.

Komisarz Gentiloni weźmie udział w październikowej sesji plenarnej KR-u poświęconej odporności i odbudowie.

Członkowie debatowali również z Fabianem Zuleegem, dyrektorem naczelnym niezależnego ośrodka analitycznego Centrum Polityki Europejskiej (EPC), na temat rozwoju przyszłych stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Ten nowy instrument specjalny został opracowany, by przeciwdziałać nieprzewidzianym i negatywnym konsekwencjom w państwach członkowskich i sektorach najbardziej dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Zgodnie z konkluzjami ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza zostanie wyposażona w budżet wysokości 5 mld EUR na lata 2021–2027.

Komisja ECON wyznaczyła Isolde Ries (DE/PES) , pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu kraju związkowego Saara, na sprawozdawczynię opinii na temat planu działania w sprawie surowców krytycznych . Plan działania został przedstawiony przez Komisję Europejską 3 września.

Skutki COVID-19 w regionach UE oraz związane z tym wyzwania stojące przed władzami lokalnymi i regionalnymi będą tematem pierwszego dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , który przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i gubernator Macedonii Środkowej Apostolos Tzitzikostas przedstawi podczas wystąpienia na sesji plenarnej KR-u 12 października. Barometr opiera się na specjalnie zleconych badaniach i innych pracach poświęconych szczegółowej analizie kryzysu oraz niektórym głównym kwestiom politycznym i strategicznym związanym z kryzysem.

Dokumenty z posiedzenia

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)2 282 2440

tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023