Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony przybliżają przestrzeń kosmiczną do Ziemi  

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli opinię Andresa Jaadli (ET/ALDE) w sprawie strategii kosmicznej dla Europy. Stanowisko KR-u jest zgodne z wizją Komisji Europejskiej dotyczącą przestrzeni kosmicznej przedstawioną w październiku 2016 r. Jednak postuluje on, by dalej rozwijać aspekt regionalny przestrzeni kosmicznej w celu zbliżenia technologii kosmicznych do obywateli. Technologie, dane i usługi kosmiczne zapewniają komunikację, nadzór, kontrolę granic i bezpieczeństwa, szybkie reagowanie na klęski żywiołowe oraz wsparcie dla rolnictwa, rybołówstwa i zarządzania transportem.

Technologie, dane i usługi kosmiczne stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego. Technologia kosmiczna umożliwia wymianę informacji w czasie rzeczywistym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W usługach cyfrowych jej owocem są stale funkcjonujące systemy nadzoru wysokiej rozdzielczości. Zaletą satelitów kosmicznych jest szybkie reagowanie w razie klęsk żywiołowych, a także poprawa administracji komunalnej i zarządzania transportem publicznym. Potencjał i usługi związane z polityką kosmiczną odgrywają istotną rolę w europejskim sektorze obronności i bezpieczeństwa, a także w zakresie monitorowania środowiska, ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu.

„Polityka kosmiczna może pomóc w ożywieniu zatrudnienia, wzrostu i inwestycji w Europie, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zakresie nauki i badań naukowych” – stwierdził sprawozdawca Andres Jaadla, radny miasta Rakvere. Dodał również: „Musimy rozwinąć wymiar regionalny, by przybliżyć obywatelom korzyści płynące z przestrzeni kosmicznej. Polityka i strategia UE dotycząca przestrzeni kosmicznej musi jednak skuteczniej ukazywać obywatelom wszystkie potencjalne korzyści. Użytkownicy znajdować się w centrum europejskiej polityki kosmicznej”.

Sprawozdawca stwierdził również, że „władze lokalne i regionalne mają kompetencje i chęci do tego, by uczestniczyć we wdrażaniu europejskiej polityki kosmicznej”. Chociaż wiele regionów przyłączyło się do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS), co świadczy o rosnącym znaczeniu przestrzeni kosmicznej dla gospodarki regionalnej, konieczne jest większe zaakcentowanie tych działań i rozwinięcie zintegrowanych partnerstw między społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i środowiskiem naukowym”. Andres Jaadla zaapelował, by powiązać i zintegrować politykę kosmiczną z innymi kierunkami polityki UE, takimi jak agenda miejska, inteligentne miasta i polityka klimatyczna.

Następnie dodał: „Kształcenie i świadomość publiczna wraz z lepiej wykształconymi specjalistami, większą liczbą inżynierów i naukowców powinny wzmocnić pozycję społeczeństwa europejskiego, tak by odgrywało główną rolę w rozwoju złożonych systemów przyszłości, zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej za pomocą satelitów i takich programów jak Galilei oraz Copernicus.”

Jeżeli chodzi o program Copernicus, Europejski Komitet Regionów chętnie wesprze jego rozwój i wdrażanie. Proponuje, by jeden z jego stałych członków należał do forum użytkowników programu. „Taki bezpośredni udział umożliwiłby zaprezentowanie na forum poglądów podmiotów lokalnych na wykorzystanie informacji pochodzących z programu Copernicus” – stwierdził Andres Jaadla.

Na koniec dodał, że „KR może być głównym partnerem pośredniczącym między Komisją Europejską, państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną, środowiskiem akademickim, samorządami lokalnymi i użytkownikami w tworzeniu nowych powiązań z innymi kierunkami polityki UE”.

Uwagi dla redaktorów

26 października 2016 r. Strategia kosmiczna dla Europy . Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 881 037