Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony przybliżają przestrzeń kosmiczną do Ziemi  

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli opinię Andresa Jaadli (ET/ALDE) w sprawie strategii kosmicznej dla Europy. Stanowisko KR-u jest zgodne z wizją Komisji Europejskiej dotyczącą przestrzeni kosmicznej przedstawioną w październiku 2016 r. Jednak postuluje on, by dalej rozwijać aspekt regionalny przestrzeni kosmicznej w celu zbliżenia technologii kosmicznych do obywateli. Technologie, dane i usługi kosmiczne zapewniają komunikację, nadzór, kontrolę granic i bezpieczeństwa, szybkie reagowanie na klęski żywiołowe oraz wsparcie dla rolnictwa, rybołówstwa i zarządzania transportem.

Technologie, dane i usługi kosmiczne stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego. Technologia kosmiczna umożliwia wymianę informacji w czasie rzeczywistym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W usługach cyfrowych jej owocem są stale funkcjonujące systemy nadzoru wysokiej rozdzielczości. Zaletą satelitów kosmicznych jest szybkie reagowanie w razie klęsk żywiołowych, a także poprawa administracji komunalnej i zarządzania transportem publicznym. Potencjał i usługi związane z polityką kosmiczną odgrywają istotną rolę w europejskim sektorze obronności i bezpieczeństwa, a także w zakresie monitorowania środowiska, ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu.

„Polityka kosmiczna może pomóc w ożywieniu zatrudnienia, wzrostu i inwestycji w Europie, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zakresie nauki i badań naukowych” – stwierdził sprawozdawca Andres Jaadla, radny miasta Rakvere. Dodał również: „Musimy rozwinąć wymiar regionalny, by przybliżyć obywatelom korzyści płynące z przestrzeni kosmicznej. Polityka i strategia UE dotycząca przestrzeni kosmicznej musi jednak skuteczniej ukazywać obywatelom wszystkie potencjalne korzyści. Użytkownicy znajdować się w centrum europejskiej polityki kosmicznej”.

Sprawozdawca stwierdził również, że „władze lokalne i regionalne mają kompetencje i chęci do tego, by uczestniczyć we wdrażaniu europejskiej polityki kosmicznej”. Chociaż wiele regionów przyłączyło się do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS), co świadczy o rosnącym znaczeniu przestrzeni kosmicznej dla gospodarki regionalnej, konieczne jest większe zaakcentowanie tych działań i rozwinięcie zintegrowanych partnerstw między społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i środowiskiem naukowym”. Andres Jaadla zaapelował, by powiązać i zintegrować politykę kosmiczną z innymi kierunkami polityki UE, takimi jak agenda miejska, inteligentne miasta i polityka klimatyczna.

Następnie dodał: „Kształcenie i świadomość publiczna wraz z lepiej wykształconymi specjalistami, większą liczbą inżynierów i naukowców powinny wzmocnić pozycję społeczeństwa europejskiego, tak by odgrywało główną rolę w rozwoju złożonych systemów przyszłości, zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej za pomocą satelitów i takich programów jak Galilei oraz Copernicus.”

Jeżeli chodzi o program Copernicus, Europejski Komitet Regionów chętnie wesprze jego rozwój i wdrażanie. Proponuje, by jeden z jego stałych członków należał do forum użytkowników programu. „Taki bezpośredni udział umożliwiłby zaprezentowanie na forum poglądów podmiotów lokalnych na wykorzystanie informacji pochodzących z programu Copernicus” – stwierdził Andres Jaadla.

Na koniec dodał, że „KR może być głównym partnerem pośredniczącym między Komisją Europejską, państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną, środowiskiem akademickim, samorządami lokalnymi i użytkownikami w tworzeniu nowych powiązań z innymi kierunkami polityki UE”.

Uwagi dla redaktorów

26 października 2016 r. Strategia kosmiczna dla Europy . Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 881 037

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Sukces w dziedzinie ochrony środowiska znajduje się w rękach samorządów lokalnych
Sukces w dziedzinie ochrony środowiska znajduje się w rękach samorządów lokalnych
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018