Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta zaangażują się w konferencję w sprawie przyszłości Europy  

9 grudnia członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wzięli udział w konferencji na temat przyszłości Europy, wyrażając poparcie dla procesu aktywnego wsłuchiwania się w głos obywateli, który jest stałym mechanizmem dialogu , oraz dla szerokiego przejścia na bardziej przejrzysty i otwarty sposób sprawowania rządów. Zaapelowali również o to, by miasta i regiony zaangażowały się w konferencję. Postulat ten poparł poseł do PE Daniel Freund, koordynator Grupy Zieloni/WSE w Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO), który stwierdził, że udział regionów i miast miałby kluczowe znaczenie dla powodzenia tego wydarzenia. Później tego samego dnia komisja AFCO przyjęła sprawozdanie na temat przyszłego kształtu konferencji, w którym poparła apel KR-u o zaangażowanie w ten proces i stały mechanizm dialogu z obywatelami.

Gdy w lipcu 2019 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawiała swoje priorytety po objęciu tego urzędu, wezwała do zorganizowania konferencji na temat przyszłości Europy. Konferencja ta, która powinna rozpocząć się wiosną 2020 r. i trwać dwa lata, ma za zadanie nadać nowy impuls budowaniu Europy i wzmocnić demokrację europejską. W jej ramach odbędą się dialogi z obywatelami.

Członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych – CIVEX – opracowali projekt opinii w sprawie „Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami” . Jest to najważniejszy wkład KR-u w konferencję na temat przyszłości Europy. Ostateczne zalecenia mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u w maju 2020 r.

Sprawozdawczyni — Mireia Borrell Porta (ES/EA), sekretarz ds. działań zewnętrznych i Unii Europejskiej w rządzie Katalonii – stwierdziła podczas debaty: „Nawiązanie stałego i zorganizowanego dialogu z obywatelami, koordynowanego przez władze lokalne i regionalne, jest nie tylko próbą komunikacji i uczestnictwa, ale przede wszystkim demokratycznego sprawowania rządów. Taki krok powinien przywrócić naruszone obecnie kanały komunikacji między obywatelami a UE oraz doprowadzić do rozwoju struktur administracyjnych.”

Na posiedzeniu Komisji CIVEX głos zabrała również Pia Ahrenkilde-Hansen , dyrektor generalna ds. komunikacji Komisji Europejskiej. Stwierdziła ona, że zaangażowanie KR-u i jego członków miałoby duże znaczenie dla stworzenia warunków do osiągnięcia sukcesu, zwiększenia oddziaływania konferencji i dotarcia do obywateli.

Poseł do PE Daniel Freund (DE/Zieloni-WSE), który jest członkiem grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. konferencji w sprawie przyszłości Europy, stwierdził: „Jesteśmy nadal na etapie refleksji nad sposobem, w jaki Europejski Komitet Regionów będzie reprezentowany na tej konferencji. Podczas ogólnego planowania konferencji należy wysłuchać przedstawicieli szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Jesteśmy otwarci na debatę i na włączenie do niej polityków szczebla lokalnego i regionalnego”.

Później tego samego dnia komisja AFCO Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie na temat przyszłego kształtu konferencji na temat przyszłości Europy, w którym zaleciła zaangażowanie KR-u w ten proces i stały mechanizm dialogu z obywatelami.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023