Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony do Paola Gentiloniego: jedynie partnerstwo może zapewnić realny wpływ Władze lokalne odgrywają pierwszoplanową rolę w inwestowaniu unijnych funduszy w odbudowę gospodarczą  

Aby skutecznie przezwyciężyć kryzys, plan odbudowy dla Europy musi uwzględnić władze lokalne i regionalne. Scentralizowane podejście i odgórne podejmowanie decyzji może doprowadzić do nakładania się narzędzi finansowania lub nawet do ich wzajemnej konkurencji. To z kolei może osłabić wpływ nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) podzielili się tymi obawami w dyskusji z komisarzem UE do spraw gospodarki Paolem Gentilonim. Ich poglądy i propozycje usprawnień znajdą odzwierciedlenie w opinii, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej Komitetu.

Europejskie regiony i miasta postulują zmianę przepisów dotyczących Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz europejskiego semestru, aby władze lokalne i regionalne mogły zaangażować się w przygotowanie planów odbudowy gospodarczej. KR proponuje, by opracować kodeks postępowania wspierający partnerstwo między władzami krajowymi i lokalnymi w celu zwiększenia legitymacji demokratycznej i skuteczności europejskiego semestru oraz skoordynowania bezprecedensowego zestawu narzędzi inwestycyjnych, który zostanie wkrótce udostępniony. Pozwoli to także uniknąć ich nakładania się i niespójności.

Jedynie partnerstwo może zapewnić realny wpływ tych narzędzi podkreślił przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikosta s podczas dyskusji z komisarzem UE do spraw gospodarki Paolem Gentilonim. Przewodniczący Komitetu zaproponował, by wspólnie wspierać zaangażowanie regionów i miast oraz monitorować terytorialne oddziaływanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez organizowanie dorocznego regionalnego forum na rzecz odbudowy gospodarczej i odporności.

Doświadczenie regionów i miast ma kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarczej UE – powiedział komisarz Gentiloni, i dodał – Plany odbudowy przyniosą spodziewane efekty jedynie pod warunkiem współdziałania rządów krajowych z władzami regionalnymi i lokalnymi. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę w tej dziedzinie, między innymi poprzez udział w forach regionalnych, gdy tylko będzie to znów możliwe. Komisarz odniósł się następnie do priorytetów inwestycyjnych i zaznaczył: Plany odbudowy nie będą sporządzane w Brukseli, ale Komisja dopilnuje, by były one spójne z naszymi wspólnymi ramami i by w ich efekcie nasze gospodarki stały się bardziej zrównoważone oraz odporne i wniosły istotny wkład w transformację ekologiczną i cyfrową . Cieszę się, że jest to w pełni zgodne z postulatami KR-u dotyczącymi Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Postulaty i propozycje przywódców lokalnych i regionalnych zostały ujęte w opinii „Plan odbudowy dla Europy w obliczu pandemii COVID-19: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument Wsparcia Technicznego” , która została przyjęta na sesji plenarnej KR-u.

Kierujemy do Komisji Europejskiej i państw członkowskich jasne przesłanie: plan odbudowy gospodarczej nie powiedzie się bez zaangażowania miast i regionów w przygotowanie planów krajowych oraz w ich realizację. Jednocześnie przy wprowadzaniu środków naprawczych, tak pilnie potrzebnych do przeciwstawienia się nadchodzącemu tsunami gospodarczemu i społecznemu, należy zadbać o to, by nie odbyło się to kosztem zrównoważonych i bardziej długoterminowych inwestycji. W związku z tym sprzeciwiamy się przesunięciu środków z funduszy strukturalnych do planu naprawy gospodarczej. Ponadto wnioski płynące z kryzysu związanego z COVID - 19 muszą przełożyć się na gruntowną reformę europejskiego zarządzania gospodarczego, by było ono bardziej demokratyczne, partycypacyjne i zrównoważone – stwierdził sprawozdawca generalny Christophe Rouillon (FR/PES) , przewodniczący Grupy Socjalistów w KR-ze i burmistrz Coulaines.

Władze lokalne i regionalne odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (33,6%) i za 53% inwestycji publicznych w UE ( dane OECD z 2018 r. ). Mają też bardzo szerokie obowiązki i kompetencje w dziedzinach polityki o kapitalnym znaczeniu dla odbudowy oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej – poczynając od transportu, po wsparcie dla przedsiębiorstw, a kończąc na środowisku, edukacji i mieszkalnictwie.

Finanse miast i regionów bardzo ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. W badaniu przeprowadzonym przez KR i OECD oraz uwzględnionym w pierwszym dorocznym barometrze regionalnym i lokalnym , 76% respondentów stwierdziło, że brak środków finansowych był bardzo dużym lub stosunkowo dużym wyzwaniem w zarządzaniu kryzysem. W ujęciu ogólnym, 85% respondentów spodziewało się, że w średnim okresie (2021–2022) obecny kryzys będzie miał albo zdecydowanie negatywny albo umiarkowanie negatywny wpływ na finanse władz lokalnych i regionalnych. Spowodowany przez pandemię efekt rozwarcia nożyc, charakteryzujący się rosnącymi kosztami usług publicznych przy jednoczesnym spadku dochodów z podatków i opłat, jest swoistą bombą zegarową dla finansów lokalnych.

KR i Komisja dyskutują obecnie o zorganizowaniu w przyszłym roku wspólnego unijnego forum na rzecz odbudowy i odporności, by zorientować się, co zdołano osiągnąć dzięki Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz jaki był jego wpływ w terenie i wkład w osiąganie ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz spójności. Podczas tego przeglądu uwzględnione zostaną prace prowadzone przez KR we współpracy ze stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych w celu oceny zaangażowania miast i regionów w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, oraz, ogólnie, ich wkładu we wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kontekst:

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dysponuje środkami w wysokości 672,5 mld EUR (312,5 mld EUR w formie dotacji i 360 mld EUR w formie pożyczek), a jego celem jest wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu reform i inwestowaniu we wspólne priorytety UE. Instrument ten jest największym narzędziem finansowym przewidzianym w Next Generation EU, który opiewa na 750 mld EUR i znany jest również jako plan odbudowy dla Europy .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)2 282 2440

tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022