Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR  

Inspirując się powodzeniem swej platformy wymiany online dotyczącej COVID-19, KR jest gotów zakładać kolejne platformy cyfrowe, by wespół z Komisją Europejską wspierać lokalną gospodarkę, MŚP, turystykę i cyfryzację.

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają również do zdecydowanych działań UE na rzecz regionalnych portów lotniczych.

W czasie debaty z udziałem komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona członkowie KR-u zwrócili uwagę na powodzenie platformy wymiany online założonej przez KR , która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk w zakresie reagowania na pandemię COVID-19. Opierając się na tym pozytywnym przykładzie, zaproponowali komisarzowi Bretonowi wspólne promowanie cyfryzacji i innowacyjnego wykorzystania platform cyfrowych w celu wsparcia prac Komisji Europejskiej w dziedzinach strategicznych, takich jak transport, turystyka, usługi społeczne i edukacyjne.

Zgromadzenie regionów i miast UE zwróciło się również o większą pomoc w ożywieniu przemysłu turystycznego, podkreślając w szczególności kluczową rolę regionalnych portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, które je łączą. Przywódcy lokalni i regionalni zaakcentowali, że pandemia skłoniła do przyjmowania cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań, lecz jednocześnie uwidoczniła utrzymującą się ogromną przepaść cyfrową.

Na naszym ostatnim posiedzeniu komisarz Breton wyraził uznanie dla platformy wymiany COVID-19 założonej przez Komitet w celu wymiany doświadczeń w zakresie walki z pandemią. Chętnie rozwijalibyśmy dalej te narzędzia z Komisją Europejską w celu wsparcia realizacji planów odbudowy lokalnej gospodarki, MŚP i turystyki , powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas . Dodał: Teraz, gdy zbliża się sezon wakacyjny, regionalne porty lotnicze i przedsiębiorstwa lotnicze, które z nich korzystają, muszą wznowić działalność i staramy się zapewnić ich szybkie i bezpieczne uruchomienie. Ze względu na wartość dodaną regionalnych portów lotniczych dla turystyki oraz ich wkład w gospodarkę UE oczekujemy reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Jest to nie tylko kwestia regionalna lub krajowa, lecz również europejska, ponieważ bezpośrednio wiąże się z funkcjonowaniem jednolitego rynku.

Komisarz Breton powiedział: Propozycja Komisji dotycząca europejskiej odbudowy jest bezprecedensowa zarówno pod względem swego zakresu, jak i struktury politycznej, instytucjonalnej i gospodarczej. Przywódcy lokalni i regionalni będą odgrywać zasadniczą rolę w jej skutecznej realizacji. Dzięki swym doświadczeniom w terenie, na pierwszej linii, mogą najlepiej rozpoznać potrzeby, nadzwyczajne sytuacje, najbardziej dotknięte sektory czy też najskuteczniejsze środki wsparcia. Społeczności lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla tworzenia wysoce efektywnych, zrównoważonych i odpornych ekosystemów przemysłowych, które sprzyjają rozwojowi transregionalnych łańcuchów wartości i tym samym czerpaniu pełnych korzyści z rynku wewnętrznego.

Kontekst

Platforma wymiany online która od marca została udostępniona władzom regionalnym i lokalnym w całej Europie, zgromadziła jak dotąd ponad 250 uwag, wypowiedzi i sugestii, jak najlepiej radzić sobie z sytuacją kryzysową oraz jak wspierać odbudowę gospodarczą i społeczną z regionalnego i lokalnego punktu widzenia. Uwagi można przesyłać na adres funkcyjnej skrzynki pocztowej: COVID19@cor.europa.eu.

Kontakt:

Matteo Miglietta

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023