Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta wraz z UEFA na rzecz regionalnych inwestycji w sport w UE  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Europejski Komitet Regionów (KR) i UEFA łączą siły, aby poprawić dostęp do unijnego finansowania na rzecz sportu. Obie organizacje podkreśliły, że unijne inwestycje w regionach – poprzez politykę spójności UE – odgrywają dużą rolę w krzewieniu sportu na poziomie lokalnym oraz w promowaniu spójności terytorialnej w całej Europie. Takie przesłanie zawarto we wspólnej deklaracji podpisanej przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego UEFA Karla-Erika Nilssona podczas konferencji wysokiego szczebla, która odbyła się dziś w Brukseli.

Wydarzenie zgromadziło uczestników ze strony instytucji UE – m.in. unijnego komisarza Tibora Navracsicsa – i przedstawicieli wszystkich 55 krajowych federacji piłki nożnej UEFA. Podkreślono na nim znaczenie finansowania UE na cele sportowe w ramach # CohesionAlliance , ogólnounijnego sojuszu podmiotów przekonanych, że unijna polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „Z UEFA dzielimy ten sam cel – chcemy wzmocnić spójność i solidarność w Europie. Inwestowanie w sport zwraca się w postaci lepszego zdrowia obywateli, włączenia społecznego, turystyki i rozwoju gospodarczego. Dlatego ważne jest, by UE dalej zapewniała wystarczające fundusze na politykę spójności i umożliwiała regionom i miastom budowanie na szczeblu transgranicznym dobrej infrastruktury sportowej. Popieramy #CohesionAlliance, gdyż z własnego doświadczenia wiemy, że fundusze strukturalne UE mogą doprowadzić do rzeczywistych zmian, oferując zdrowszą, lepszą jakość życia w naszych społecznościach”.

Karl-Erik Nilsson , pierwszy wiceprzewodniczący UEFA, już 20 marca podpisał oświadczenie #CohesionAlliance . Teraz podkreślił: „UEFA wierzy w sport i dlatego co roku na dużą skalę angażuje się w jego rozwój poprzez swój program wsparcia HatTrick . Program ten stanowi znaczący wkład w tworzenie infrastruktury i w propagowania aktywności sportowej w całej Europie. Jednak nasze wysiłki potrzebują uzupełnienia w postaci specjalnego finansowania UE, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Inwestowanie w sport oznacza inwestowanie w przyszłość Europy. Organizacje sportowe, organy krajowe i instytucje UE muszą ze sobą współpracować, aby jak najlepiej wykorzystywać istniejące możliwości finansowania”.

Tibor Navracsics , unijny komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Sport w wyjątkowy sposób może pomóc poradzić sobie z dużymi wyzwaniami, przed którymi stoją nasze społeczeństwa, i wzmocnić rozwój regionów i miast. Aby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, musimy nauczyć się włączać sport w nasze działania w różnych dziedzinach polityki. Chodzi zwłaszcza o skuteczniejsze uwzględnienie go w strategiach lokalnych i regionalnych, bazując na mocnych stronach i ambicjach miast i regionów”.

We wspólnej deklaracji podpisanej przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego UEFA Karla-Erika Nilssona obie organizacje podkreśliły, że:

sport przyczynia się w znacznym stopniu do realizacji strategicznych założeń unijnej polityki spójności oraz celów zrównoważonego rozwoju;

wniosek Komisji Europejskiej dotyczący podwojenia funduszy programu Erasmus w następnym długoterminowym budżecie UE (na okres 2021–27) oraz zwrócenie uwagi na sport masowy, dobre zarządzanie i uczciwość w sporcie to pożądany krok naprzód;

obecny brak polityki w dziedzinie sportu oraz brak infrastruktury sportowej to dwie z głównych przeszkód dla swobodnego i równego dostępu wszystkich obywateli, w tym osób niepełnosprawnych, do aktywności sportowej; zapewnienie powszechnego dostępu do zajęć sportowych ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dla zwiększenia ogólnej liczby osób uprawiających sport;

należy bardziej doceniać wkład sportu w rozwój gospodarczy i wspieranie włączenia społecznego; przepisy regulujące europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) oraz inne odpowiednie polityki europejskie powinny wspierać działania na rzecz sportu, w tym inwestycje w infrastrukturę sportową, aby budować solidarność i dobrobyt poprzez sport;

KR i UEFA będą współpracować w ramach #CohesionAlliance na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w całej UE po roku 2020.

Wiele z tych zaleceń KR przekazał ostatnio Komisji Europejskiej, wydając opinię „Uwzględnianie sportu w programie UE po 2020 r.” (sprawozdawca: Roberto Pella (IT/EPL), burmistrz Valdengo).

Notatka informacyjna

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych o tym, że polityka spójności UE musi pozostać filarem jej przyszłości. Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko obcięcia środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE lub w jej wieloletnich ramach finansowych , które wyznaczają progi wydatków UE na okres po 2020 roku.

Aby tego uniknąć i podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES oraz Europejski Komitet Regionów .

Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Do tej pory wydane przez sojusz oświadczenie zostało podpisane przez ponad 8300 indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 116 regionów, 109 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022