Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne  

​​Słabiej rozwinięte regiony poprawiły swoje wyniki, co przyniosło obywatelom znaczne korzyści gospodarcze, ale nadal utrzymują się wyraźne różnice, w szczególności między dużymi obszarami miejskimi a pozostałymi.

Edycja 2022 indeksu konkurencyjności regionalnej (RCI), zaprezentowana podczas Europejskiego Komitetu Regionów (KR), wyróżnia niderlandzkie regiony Utrecht, Zuid-Holland oraz francuski region stołeczny Île-de-France jako najbardziej konkurencyjne regiony w Unii Europejskiej. Porównanie z poprzednimi edycjami pokazuje, że regiony Europy Wschodniej i Południowej nadrabiają zaległości. Jednak w wielu krajach przepaść między regionem stołecznym a pozostałymi obszarami jest nadal szczególnie duża.

Komisja Europejska opracowała RCI, aby pomóc decydentom w projektowaniu lepszych strategii politycznych i monitorowaniu ich skuteczności. Jest on szczególnie interesujący dla władz krajowych i lokalnych odpowiedzialnych za regionalne strategie rozwoju. Edycję 2022 r., nazwaną indeksem konkurencyjności regionalnej 2.0, zaprezentowano podczas wydarzenia, którego gospodarzem był KR, z udziałem Elisy Ferreiry, europejskiej komisarz ds. spójności i reform.

Inaugurując to wydarzenie, przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz burmistrz Klużu-Napoki Emil Boc (RO/EPL) podkreślił, że "z jednej strony indeks konkurencyjności regionalnej jest narzędziem, które może pomóc każdemu regionowi w ocenie jego wyników w porównaniu z innymi regionami i swojej sytuacji na przestrzeni czasu. Z drugiej strony RCI może być przydatny dla krajowych i lokalnych decydentów odpowiedzialnych za regionalne strategie rozwoju, w szczególności w kontekście polityki spójności. Indeks ten będzie potężnym narzędziem wspierania prac KR-u nad przyszłością polityki spójności, a także kampanii #CohesionAlliance na rzecz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE."

Robert Strijk (NL/RE), członek zarządu prowincji Utrecht, wskazanej przez RCI jako najbardziej konkurencyjny region w UE, powiedział: "Jestem zadowolony i wdzięczny za uplasowanie naszego ambitnego regionu na pierwszym miejscu w europejskim RCI. Utrecht jest przede wszystkim sercem zdrowego społeczeństwa. Jako region zmierzamy do znaczącej i trwałej poprawy zdrowia i dobrostanu naszych mieszkańców. Wyobrażamy sobie i pracujemy na rzecz świata, w którym ludzie prowadzą lepsze i bardziej satysfakcjonujące życie, w otoczeniu, które ich do tego zachęca. Współpracując z przedsiębiorstwami, instytucjami i rządami, mamy umiejętności, zasoby i wytrwałość, aby zrealizować tę wizję."

Jakub Chełstowski (PL/EPL), marszałek województwa śląskiego, powiedział: „W regionie podejmowanych jest wiele działań, które mają na celu poprawić sytuację gospodarczą i jeszcze bardziej zwiększyć możliwości gospodarcze regionu. Są to m.in. projekty prowadzone przy udziale Funduszu Górnośląskiego, dedykowane promocji gospodarczej regionu i tworzeniu przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu – celem tych działań jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, zwiększenie poziomu eksportu, szczególnie firm sektora MŚP, promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pracy. Ponadto prowadzone są działania związane ze wsparciem JST w zakresie obsługi inwestora (m.in. działania kierowane do gmin regionu podnoszące jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania w obszarze obsługi inwestora).”

Pomimo poprawy odnotowanej w ostatnim dziesięcioleciu RCI wskazuje na dysproporcje w zakresie konkurencyjności między regionami, które mają wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Europie. Aby promować spójność jako podstawową wartość UE i domagać się silnej polityki spójności po 2027 r., KR wraz z wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast założył #CohesionAlliance. 16 marca Sojusz rozpoczął proces refleksji nad przyszłością polityki spójności, ogłaszając dwa nowe zaproszenia do składania wniosków:

Jeśli chcą Państwo na bieżąco śledzić wszystkie działania w ramach #CohesionAlliance i najnowsze informacje na temat polityki spójności, można zalogować się tuta​j, aby otrzymać nowy biuletyn #CohesionAlliance.

Kontekst:

RCI jest wskaźnikiem złożonym, który daje syntetyczny obraz konkurencyjności terytorialnej (zdolności regionu do zapewnienia atrakcyjnego otoczenia dla przedsiębiorstw i mieszkańców do życia i pracy) dla każdego z regionów 27 państw członkowskich UE. Opiera się on na regionach statystycznych NUTS 2 (wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych), przy czym regiony NUTS 2 stanowiące część tego samego miejskiego obszaru funkcjonalnego są traktowane łącznie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komisja Europejska po raz pierwszy opublikowała RCI w 2010 r. i aktualizuje go co trzy lata, wprowadzając niewielkie zmiany do każdej edycji. Tegoroczna, opublikowana 27 marca, jest piątą edycją raportu i zawiera kilka zmian w metodologii, które mimo wszystko pozwalają na miarodajne porównania z poprzednimi edycjami - jest pierwszą, która nie obejmuje Zjednoczonego Królestwa. Poprzednia edycja została przedstawiona podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023