Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Oficjalna inauguracja RegHub na Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Bukareszcie  

RegHub-Bucharest.jpg 

Pomyślna polityczna inauguracja sieci centrów regionalnych na 8. Szczycie Regionów i Miast w Bukareszcie w dniu 15 marca 2019 r. z udziałem przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u Markku Markkuli oraz politycznych przedstawicieli centrów.

  • Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powitał licznych przedstawicieli politycznych regionów należących do sieci. Złożył wyrazy uznania dla pracy grupy zadaniowej ds. pomocniczości i zwrócił uwagę, że regiony i miasta mają wyjątkowe i cenne doświadczenie we wdrażaniu polityki UE oraz że sieć ma służyć jako instrument do włączenia tego doświadczenia w proces kształtowania polityki UE. Potwierdził swoje przekonanie, że przygotowywane przez sieć sprawozdania z wdrażania będą miały rzeczywisty wpływ na proces kształtowania polityki w UE.
  • W nagranej wiadomości wideo wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans z zadowoleniem przyjął uruchomienie sieci i wyraził nadzieję, że sprawozdania sieci będą mogły zostać uwzględnione w przygotowywanych przez Komisję ocenach skutków i ewaluacjach jako informacje i doświadczenia z pierwszej ręki od tych, którzy muszą wdrażać przepisy unijne w swojej codziennej pracy.
  • Peter Kaiser, premier kraju związkowego Karyntia (Austria), podkreślił, że centra regionalne powinny nie tylko skupiać swoje działania na instytucjach UE, ale także aktywnie współpracować ze społeczeństwem i obywatelami.
  • Podczas inauguracji obecna była również Catiuscia Marini, przewodnicząca regionu Umbria (Włochy). Powiedziała, że projekt ten powinien przede wszystkim poprawić korelacje między prawodawstwem europejskim a regionalnym, a w konsekwencji poprawić i zwiększyć wydajność i skuteczność interwencji w regionach, zarówno z korzyścią dla systemu biznesowego, jak i dla samych obywateli.
  • François Decoster, wiceprzewodniczący regionu Hauts-de-France (Francja), w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę członków sieci centrów regionalnych w praktycznym stosowaniu zasady pomocniczości, jako że dzięki swoim doświadczeniom mogliby wnosić wkład w ulepszanie prawodawstwa UE.