Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
RegHub staje się częścią nowej platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości  

W dniu 11 maja Komisja Europejska postanowiła zwiększyć rolę Europejskiego Komitetu Regionów w swojej nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (element programu REFIT) i uczynić sieć RegHub oficjalną częścią tej platformy.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) to grupa ekspertów wysokiego szczebla, która pomoże Komisji uprościć obowiązujące przepisy UE, zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na obywatelach i przedsiębiorstwach oraz zadbać o to, by prawodawstwo unijne przetrwało próbę czasu.

Stanie się częścią platformy oznacza dla sieci RegHub ważny krok naprzód i doniosłe instytucjonalne uznanie jej osiągnięć z fazy pilotażowej.

To docenienie znaczenia RegHub nie byłoby możliwe bez zaangażowania interesariuszy, którzy wzięli udział w naszych dotychczasowych konsultacjach. Dziękujemy i gratulujemy! 

 


Udostępnij :