Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zakończono pierwsze badanie!  

Centra regionalne wzięły udział w pierwszym badaniu sieci dotyczącym zamówień publicznych. Udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie po skontaktowaniu się z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie danego obszaru polityki UE na szczeblu lokalnym/regionalnym i po przeprowadzeniu z nimi rozmów.

Wyniki są obecnie kompilowane w sprawozdanie z wdrażania i zostaną wkrótce opublikowane!

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022