Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zakończono pierwsze badanie!  

Centra regionalne wzięły udział w pierwszym badaniu sieci dotyczącym zamówień publicznych. Udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie po skontaktowaniu się z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie danego obszaru polityki UE na szczeblu lokalnym/regionalnym i po przeprowadzeniu z nimi rozmów.

Wyniki są obecnie kompilowane w sprawozdanie z wdrażania i zostaną wkrótce opublikowane!

Udostępnij :