Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zakończono pierwsze badanie!  

Centra regionalne wzięły udział w pierwszym badaniu sieci dotyczącym zamówień publicznych. Udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie po skontaktowaniu się z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie danego obszaru polityki UE na szczeblu lokalnym/regionalnym i po przeprowadzeniu z nimi rozmów.

Wyniki są obecnie kompilowane w sprawozdanie z wdrażania i zostaną wkrótce opublikowane!

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INVESTMENT-SUBSIDIARITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

European Committee of the Regions advocates more political investment in subsidiarity
European Committee of the Regions advocates more political investment in subsidiarity
27.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-LAUNCHES-FIT-FOR-FUTURE-CONSULTATIONS-ON-EPROCUREMENT-AND-INSPIRE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

RegHub launches Fit for Future consultations on eProcurement and INSPIRE
RegHub launches Fit for Future consultations on eProcurement and INSPIRE
02.07.2021