Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Unia Europejska musi zreformować swoje zarządzanie gospodarcze po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19  

Miasta i regiony apelują o przegląd zarządzania gospodarczego, który przyspieszy transformację ekologiczną i cyfrową, będzie promować inwestycje publiczne i zapewni większą legitymację demokratyczną projektowi UE.

Władze lokalne i regionalne podkreślają potrzebę elastyczności budżetowej w celu wspierania odbudowy i odporności po obecnym kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Ogólna klauzula wyjścia paktu stabilności i wzrostu – uruchomiona po raz pierwszy w historii strefy euro w marcu 2020 r.– oraz tymczasowe ramy pomocy państwa na szczeblu UE powinny nadal obowiązywać do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej w Europie. Postulat ten zawarty jest w opinii sporządzonej przez Elia di Rupo (BE/PES), przedstawionej dziś na sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u).

Europejskie ramy zarządzania gospodarczego mają istotny wpływ na wszystkie szczeble władzy, a w szczególności na samorządy lokalne i regionalne, które odpowiadają za prawie jedną trzecią wydatków publicznych i ponad połowę inwestycji publicznych w całej Unii Europejskiej, przy czym istnieją duże różnice między państwami członkowskimi. W opinii w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, sporządzonej przez premiera rządu regionalnego Walonii Elia Di Rupo (BE/PES) podkreślono, że reforma ta musi uwzględniać większe zapotrzebowanie na inwestycje i wydatki publiczne niezbędne do wspierania transformacji w kluczowych sektorach zdrowia, żywności, transportu, technologii cyfrowej i energii. Komisja Europejska szacuje, że do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. potrzeba 260 mld EUR rocznie (około 1,7 % PKB UE).

Kryzys związany z pandemią COVID-19 wywołał bezprecedensowe tsunami pod względem gospodarczym, społecznym i budżetowym. Obywatele UE bardzo mocno odczuwają skutki pandemii. Pragniemy zatem, aby europejskie zarządzanie gospodarcze zostało poddane przeglądowi i dostosowane do realiów naszych terytoriów i regionów. Kiedy pandemia znajdzie się pod kontrolą, nie możemy powrócić do status quo ex ante ani działać tak, jakby nic się nie stało — podkreślił sprawozdawca Elio Di Rupo.

Członkowie i członkinie KR-u uważają, że europejskie ramy zarządzania gospodarczego są częściowo odpowiedzialne za gwałtowny spadek inwestycji publicznych, który nastąpił w następstwie kryzysu w strefie euro, ponieważ nie uwzględniają one w wystarczającym stopniu rozróżnienia między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. W latach 2009–2018 ogólne inwestycje publiczne w UE spadły o 20 % (jako odsetek PKB). Inwestycje władz lokalnych i regionalnych spadły o prawie 25 %, a w kilku państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem o 40 % lub więcej.

Komitet stale apeluje o nieuwzględnianie wydatków publicznych dokonywanych przez państwa członkowskie i samorządy terytorialne z tytułu współfinansowania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w wyliczeniach deficytu określonych w pakcie stabilności i wzrostu. Wydatki te są bowiem z definicji inwestycjami leżącymi w ogólnym interesie europejskim, które mają udowodniony efekt mnożnikowy, jeśli chodzi o zrównoważony wzrost.

Pierwszy ogólnounijny doroczny barometr regionalny i lokalny , opublikowany w październiku, bije na alarm: kryzys wpływa na dochody władz szczebla niższego niż krajowy, powodując niebezpieczny „efekt rozwarcia nożyc” polegający na jednoczesnym zwiększeniu wydatków i spadku dochodów. Ponadto wspólne badanie KR-u i OECD wykazało, że już w lipcu 13 % samorządów lokalnych i regionalnych złożyło wniosek o dodatkowe fundusze UE, a 49 % rozważało takie rozwiązanie, aby poradzić sobie z kryzysem.

Opinia sporządzona przez Elia Di Rupo została omówiona 8 grudnia na pierwszej w pełni wirtualnej sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u) z udziałem Margaridy Marques (PT/S&D), posłanki do Parlamentu Europejskiego. Ze względu na regulamin wewnętrzny wyniki głosowań nad poprawkami i ostatecznym tekstem zostaną ogłoszone 10 grudnia, na zakończenie sesji.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023