Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Rozważania nad przyszłością Europy: konsultacje na szczeblu lokalnym są tak samo ważne jak ostateczny wynik  

Po obchodach 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego i po publikacji białej księgi Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Europy członkowie Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów omówili wczoraj zagadnienia związane z tworzeniem nowej wizji dla Europy z perspektywy regionów i miast. Uczestnicy debaty, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, potwierdzili, że proces konsultacji jest tak samo istotny jak ostateczny wynik i że miasta i regiony mają kluczowe znaczenie w realizowaniu tego szeroko zakrojonego zadania.

 

W ramach trwających dyskusji politycznych na temat przyszłości Europy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał KR jako głos miast i regionów do przedstawienia swoich zaleceń w sprawie przyszłości Europy. Stanowisko KR-u będzie czerpać z szeroko zakrojonego procesu konsultacji, „Rozważań nad Europą”, prowadzonego głównie w formie dialogów obywatelskich i debat w ratuszach w celu zasięgania informacji o obawach i oczekiwaniach obywateli na szczeblu lokalnym. Opinia, która ma zostać przyjęta w połowie 2018 r., zostanie opracowana przez przewodniczącego KR-u Markku Markkulę i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza. Celem wczorajszej debaty było podsumowanie procesu przygotowawczego, omówienie najnowszych informacji od Komisji Europejskiej i zachęcenie członków KR-u do dalszego prowadzenia dialogu z obywatelami w ich okręgach wyborczych. W drugim wniosku Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Regionów z prośbą o sporządzenie opinii rozpoznawczej, opartej na białej księdze Komisji i na pomysłach i priorytetach regionów i miast Europy w sprawie przyszłego rozwoju Unii.

 

Otwierając dyskusję, Karl-Heinz Lambertz podzielił się swoimi poglądami na temat kampanii KR-u „Rozważania nad Europą” i sposobami jej prowadzenia: „«Rozważania nad Europą» to nie ankieta publiczna na dużą skalę ani kolejna kampania w sprawie osiągnięć projektu europejskiego. Jest to prawdziwy dialog, pragnienie poszerzenia debaty, stymulowania i doprowadzenia do konkretnych działań z udziałem obywateli. Nie ograniczamy się do słuchania, prowadzimy aktywny dialog. Dlatego proces ten jest dla mnie tak samo ważny jak jego oficjalny wynik – przyjęcie w 2018 r. wspólnej rezolucji. Z tego względu udział demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych jest absolutnym warunkiem koniecznym powodzenia tego projektu”.

 

Karl-Heinz Lambertz zwrócił także uwagę na punkty w trwającej obecnie debacie na temat przyszłości Europy, które budzą niepokój: „Widzę trzy główne zagrożenia: po pierwsze, grozi nam, że skupimy całą energię na «rozwodzie», który nie był naszą decyzją, i że proces Brexitu podważy nasze europejskie ambicje. Po drugie, możliwe jest, że spójność między naszymi terytoriami i naszymi narodami będzie traktowana jako dzieło przypadku. Po trzecie, debata na temat Europy wielu prędkości może faktycznie przykrywać debatę na temat Europy wielu kierunków, która oddali nas od wspólnego dobra, osiągniętego tak wielkim wysiłkiem”.

 

Kolejne kroki będą musiały zostać dostosowane do trwających i zbliżających się wydarzeń w debacie międzyinstytucjonalnej, w tym do niedawnej białej księgi w sprawie przyszłości Europy opublikowanej przez Komisję Europejską. W związku z tym przedstawiciel gabinetu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera skomentował treść białej księgi, zwracając uwagę, że oprócz pięciu zaproponowanych scenariuszy może pojawić się szósty, który wyłoni się na podstawie wyników debaty, Ponadto stwierdził z naciskiem, że „przyszłość UE zależy od miast i regionów”, gdyż to z tym szczeblem sprawowania rządów obywatele mają największą styczność.

 

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej przedstawił główne wnioski z ostatnich ankiet Eurobarometru, skupiając się na trzech aspektach: zaufaniu do instytucji, zaufaniu do mediów i nasileniu populizmu. Podkreślił, że wyniki ukazują powszechną utratę zaufania do instytucji – tendencję, która nie ogranicza się do UE. Jednocześnie zauważył, że zaufanie obywateli do władz lokalnych i regionalnych pozostaje na najwyższym poziomie. W tym kontekście wezwał członków KR-u, aby w swej roli wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych „pomogli w ukierunkowywaniu aktualnej debaty na temat przyszłości Europy”.

 

Dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej stanowi uzupełnienie debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadta, Elmara Broka i Jo Leinena, która odbyła się w trakcie marcowej sesji plenarnej. Ponadto będzie ona stanowiła przyczynek do debaty na temat przyszłości Europy z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego, która ma się odbyć w trakcie sesji plenarnej KR-u 11 maja. Biała księga Komisji Europejskiej w sprawie nowego kierunku dla Europy znajdzie się także w porządku obrad kolejnej sesji plenarnej, wraz z debatą z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrkim Katainenem.

 

***

 

Inicjatywa KR-u „Rozważania nad Europą”

 

Już działa inicjatywa KR-u mająca na celu zasięgnięcie opinii europejskich obywateli w sprawie Europy bezpośrednio na szczeblu oddolnym: KR, jego członkowie oraz partnerzy lokalni i regionalni zorganizowali w 2016 r. w 13 krajach 27 wydarzeń lokalnych, w których wzięło udział ogółem ponad 3200 obywateli. Inicjatywa ta będzie rozwijana przez cały 2017 r. W całej UE zorganizowanych zostanie około 100 wydarzeń lokalnych.

 

Podczas każdej kolejnej sesji plenarnej i każdego posiedzenia Komisji CIVEX będą organizowane debaty na temat różnych aspektów inicjatywy „Rozważania nad Europą”. Komisja CIVEX w ramach swojego posiedzenia wyjazdowego w Caen (Francja) w dniach 21–22 września zorganizuje konferencję na temat „Przyszłość Europy”.

 

KR uruchomi także publiczną aplikację internetową, zawierającą pytania na temat przyszłości polityk europejskich, która zostanie wykorzystana do gromadzenia i przedstawiania opinii obywateli w trakcie wydarzeń lokalnych i dialogów obywatelskich.

 

- Porządek obrad 13. posiedzenia Komisji CIVEX

- Inicjatywa KR-u „Rozważania nad Europą” (broszura)

- Zdjęcia z posiedzenia Komisji CIVEX

 

Kontakt:

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :