Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony apelują o przyjęcie budżetu UE i planu odbudowy  

Prezydent Warszawy i burmistrz Budapesztu apelują o pełne poszanowanie praworządności i przezwyciężenie weta

W czasie drugiej fali koronawirusa miasta i regiony reprezentowane w Europejskim Komitecie Regionów (KR - ze) popierają wysiłki prezydencji niemieckiej i podkreślają pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Fundusze te mają zasadnicze znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych, jeśli chodzi o wdrażanie środków przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 oraz przyspieszenie trwałej odbudowy.

We wtorek, 10 listopada, negocjatorzy ds. budżetu z Parlamentu Europejskiego i prezydencja Rady osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021–2017 oraz Funduszu Odbudowy. Z powodu sporu dotyczącego powiązania funduszy UE z poszanowaniem praworządności Węgry i Polska blokują kompromis, który musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Radę i zgromadzenie plenarne PE. Miasta i regiony są głęboko zaniepokojone, że weto spowolni wdrażanie nowego długoterminowego budżetu UE o wartości 1,8 bln oraz pakietu na rzecz odbudowy po pandemii, które są pilnie potrzebne, aby zaradzić jej negatywnemu wpływowi na europejskie miasta i regiony.

Mierzymy się z poważnymi konsekwencjami drugiej fali. Po pierwszej blokadzie ludzie i przedsiębiorstwa z ledwością utrzymali się na powierzchni, a teraz coraz większa liczba zachorowań bardzo odbije się na naszych społeczeństwach i gospodarkach. Konieczne jest bezzwłoczne przyjęcie budżetu i planów odbudowy UE – zgodnie z kompromisem popieranym przez prezydencję niemiecką – wraz z mechanizmem praworządności uzgodnionym z Parlamentem Europejskim, który zapewnia odpowiednią ochronę beneficjentom końcowym. Miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii zmagań z pandemią i odbudowy i potrzebują środków UE na niezbędne inwestycje od stycznia 2021 r. – powiedział Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Od lat wiadomo, że w przypadku naruszenia podstawowych zasad praworządności rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał stawić czoła konsekwencjom. Dokładnie tak się teraz dzieje – stwierdził Rafał Trzaskowski (EPL/PL), członek KR-u i prezydent Warszawy. Zawetowanie budżetu, którego największym beneficjentem ma być Polska, jest po prostu strzeleniem sobie w stopę. Jest to całkowicie niezrozumiałe – spuentował.

Odbudowa Europy stała się zakładnikiem Viktora Orbána na Węgrzech i konserwatywnego rządu krajowego w Polsce. Nie myślą o milionach ludzi, którzy stracili pracę, o groźbie kryzysu gospodarczego i o pilnej potrzebie pokonania zagrożenia klimatycznego. Mają świadomość, że naruszają praworządność w swoich krajach, gdyż w przeciwnym razie nie obawialiby się zatwierdzenia mechanizmu praworządności. Unia Europejska opiera się na podstawowych wartościach i praworządności, które nie podlegają negocjacjom. Polityka spójności nie jest czekiem in blanco – powiedziała Isabelle Boudineau (PES/FR) , przewodnicząca Komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów i wiceprzewodnicząca Nowej Akwitanii odpowiedzialna za sprawy europejskie i międzynarodowe.

Unia Europejska nie powinna finansować skorumpowanych rządów ani też nie powinna być do tego zmuszona: miasta i obszary metropolitalne mają bliższy kontakt z obywatelami i są lepiej przygotowane do odpowiedzialnego wydatkowania środków i wydajnego inwestowania w bardziej ekologiczną, zdrowszą i odporniejszą przyszłość – stwierdził Gergely Karácsony , burmistrz Budapesztu.

Sprawozdawca KR-u w sprawie wieloletnich ram finansowych Nikola Dobroslavić (HR/EPL) dodał: Ogromne znaczenie ma szybkie przyjęcie nowych WRF i pakietu na rzecz odbudowy przed rozpoczęciem nowego okresu finansowania 2021–2027, tak aby miasta i regiony mogły realizować konkretne projekty. Europa nie podniesie się z kryzysu bez aktywnej roli miast i regionów.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-PLAN-ADOPTION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-PLAN-ADOPTION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-PLAN-ADOPTION.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-PLAN-ADOPTION.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-PLAN-ADOPTION.ASPX

Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
22.11.2022