Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
(Re)New EUrope: Europejski Szczyt Miast i Regionów odbędzie się w Bukareszcie w dniach 14 i 15 marca 2019 r.  
Ponad 500 unijnych, krajowych i lokalnych polityków nakreśli wizję wzmocnienia demokracji, bliskości i solidarności w Unii Europejskiej

Ponad 500 europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych przywódców z wszystkich państw członkowskich UE zbierze się w Bukareszcie w dniach 14 i 15 marca, by debatować o przyszłości Europy oraz roli regionów i miast w odnowionej Unii Europejskiej. W organizowanym pod hasłem „(Re)New EUrope” szczycie uczestniczyć będą także wysokiego szczebla przedstawiciele UE, w tym prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier Rumunii Viorica Dăncilă, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier oraz główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier.

Kontekst i tematy szczytu

Szczyt odbędzie się w krytycznym momencie dla UE, kiedy podejmowane będą ważne decyzje kształtujące jej przyszłość, w tym związane ze spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, wyborami europejskimi w maju i negocjacjami w sprawie długoterminowego budżetu UE po 2020 r.

Szczyt współorganizują Europejski Komitet Regionów — zgromadzenie demokratycznie wybranych lokalnych i regionalnych polityków UE — oraz rumuńska prezydencja Rady UE i główne rumuńskie stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych a jego celem jest umożliwienie unijnym regionom i miastom nakreślenia wizji przyszłości Europy przed spotkaniem przywódców UE w Sybinie w dniu 9 maja.

Program szczytu obejmuje główne wystąpienia oraz sześć debat tematycznych: 1) spójność społeczna i integracja w regionach i miastach; 2) wkład miast i regionów UE w budowanie zrównoważonej przyszłości; 3) spójność terytorialna, która zbliża obywateli europejskich; 4) aktywne przestrzeganie zasady pomocniczości; 5) wzmacnianie europejskiej demokracji oraz 6) oczekiwania młodych samorządowców lokalnych i regionalnych wobec UE.

Debata z Michelem Barnierem na temat brexitu

Główny negocjator UE Michel Barnier ma wziąć udział w szczycie – tuż przed planowaną datą wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE (29 marca) – w celu omówienia tego, jak brexit wpłynie na miasta i regiony UE, jak Unia będzie wspierać obszary, które najsilniej odczują jego skutki, oraz jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć dla przyszłości UE. Biorąc pod uwagę termin szczytu i konsekwencje brexitu dla miast i regionów – w szczególności gdyby do porozumienia jednak nie doszło – uczestnicy debaty odniosą się do dwóch badań:

ankiety przeprowadzonej w 2018 r. przez KR i EUROCHAMBRES na temat konsekwencji brexitu dla handlu i gospodarki w miastach i regionach UE-27 (zob. komunikat prasowy );

opublikowanego zaledwie dwa tygodnie temu badania kierowanego przez Uniwersytet w Birmingham i przedstawionego w KR-ze, z którego wynika, że brexit bez porozumienia spowoduje ogromne straty dla lokalnych gospodarek zarówno w UE, jak i w Zjednoczonym Królestwie (zob. komunikat prasowy ).

100 młodych, wyłonionych w demokratycznych wyborach polityków weźmie udział w szczycie

Do Bukaresztu zaproszono również 100 młodych polityków szczebla lokalnego i regionalnego, aby zabrali głos w debacie na temat przyszłości Europy. Młodzi przywódcy podzielą się swoimi poglądami na kwestie dotyczące przyszłości Europy, jak również na temat tego, w jaki sposób UE może utrzymywać regularny kontakt z młodymi liderami lokalnymi i regionalnymi i co mogą zrobić regiony, miasta, parlamenty i partie polityczne, by zwiększyć ich zaangażowanie w politykę europejską.

Lepsze stanowienie prawa UE: uruchomienie sieci centrów regionalnych

Z uwagi na to, ze miasta i regiony są odpowiedzialne za wdrażanie dwóch trzecich prawodawstwa UE, Komitet ustanawia sieć centrów regionalnych (#RegHub) , aby umożliwić im dalsze przyczynianie się do monitorowania, oceny i ulepszania przepisów UE. Podczas szczytu będzie miała miejsce oficjalna inauguracja tej inicjatywy z udziałem 20 regionów uczestniczących w fazie pilotażowej (2019–2020).

Przed szczytem w Sybinie: w deklaracji bukareszteńskiej miasta i regiony przedstawią swoje stanowisko w sprawie przyszłości Europy.

Szczyt zakończy się przyjęciem przez lokalnych i regionalnych przywódców deklaracji pt. „Budowanie UE od podstaw wraz z naszymi miastami i regionami” . Deklaracja zostanie uroczyście wręczona prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi . Dokument ten przedstawi stanowisko miast i regionów będące swoistym apelem do przywódców instytucji UE oraz szefów państw i rządów, którzy w dniu 9 maja spotkają się w rumuńskim Sybinie , by debatować o przyszłości UE.

Informacja dla prasy i materiały medialne:

Program dla mediów, kontakty dla prasy i wszystkie istotne informacje dla mediów są dostępne na stronie internetowej szczytu

Główne sesje szczytu będą transmitowane na żywo na stronie głównej szczytu

Śledź #EUlocal , by uczestniczyć wraz z innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych

Orędzie z 2018 r. o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast – broszura KR-u

Dodatkowe informacje:

Idea Europejskiego Szczytu Regionów i Miast zrodziła się z chęci zapewnienia pełnego udziału samorządów lokalnych i regionalnych w najważniejszych debatach w Unii Europejskiej. Inicjatorem szczytu jest Europejski Komitet Regionów. Wydarzenie to ma uzupełniać jego codzienną działalność jako organu doradczego unijnych instytucji decyzyjnych. Szczyt odbywa się co dwa lata, zazwyczaj w państwie, które aktualnie przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Ostatnie szczyty odbyły się w Bratysławie (2016 r.), w Atenach (2014 r.), w Kopenhadze (2012 r.), w Pradze (2009 r.) i w Rzymie (2007 r.). I w tym roku jesteśmy wierni tej tradycji.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023