Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
(Re)New EUrope: Europejski Szczyt Miast i Regionów odbędzie się w Bukareszcie w dniach 14 i 15 marca 2019 r.  
Ponad 500 unijnych, krajowych i lokalnych polityków nakreśli wizję wzmocnienia demokracji, bliskości i solidarności w Unii Europejskiej

Ponad 500 europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych przywódców z wszystkich państw członkowskich UE zbierze się w Bukareszcie w dniach 14 i 15 marca, by debatować o przyszłości Europy oraz roli regionów i miast w odnowionej Unii Europejskiej. W organizowanym pod hasłem „(Re)New EUrope” szczycie uczestniczyć będą także wysokiego szczebla przedstawiciele UE, w tym prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier Rumunii Viorica Dăncilă, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier oraz główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier.

Kontekst i tematy szczytu

Szczyt odbędzie się w krytycznym momencie dla UE, kiedy podejmowane będą ważne decyzje kształtujące jej przyszłość, w tym związane ze spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, wyborami europejskimi w maju i negocjacjami w sprawie długoterminowego budżetu UE po 2020 r.

Szczyt współorganizują Europejski Komitet Regionów — zgromadzenie demokratycznie wybranych lokalnych i regionalnych polityków UE — oraz rumuńska prezydencja Rady UE i główne rumuńskie stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych a jego celem jest umożliwienie unijnym regionom i miastom nakreślenia wizji przyszłości Europy przed spotkaniem przywódców UE w Sybinie w dniu 9 maja.

Program szczytu obejmuje główne wystąpienia oraz sześć debat tematycznych: 1) spójność społeczna i integracja w regionach i miastach; 2) wkład miast i regionów UE w budowanie zrównoważonej przyszłości; 3) spójność terytorialna, która zbliża obywateli europejskich; 4) aktywne przestrzeganie zasady pomocniczości; 5) wzmacnianie europejskiej demokracji oraz 6) oczekiwania młodych samorządowców lokalnych i regionalnych wobec UE.

Debata z Michelem Barnierem na temat brexitu

Główny negocjator UE Michel Barnier ma wziąć udział w szczycie – tuż przed planowaną datą wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE (29 marca) – w celu omówienia tego, jak brexit wpłynie na miasta i regiony UE, jak Unia będzie wspierać obszary, które najsilniej odczują jego skutki, oraz jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć dla przyszłości UE. Biorąc pod uwagę termin szczytu i konsekwencje brexitu dla miast i regionów – w szczególności gdyby do porozumienia jednak nie doszło – uczestnicy debaty odniosą się do dwóch badań:

ankiety przeprowadzonej w 2018 r. przez KR i EUROCHAMBRES na temat konsekwencji brexitu dla handlu i gospodarki w miastach i regionach UE-27 (zob. komunikat prasowy );

opublikowanego zaledwie dwa tygodnie temu badania kierowanego przez Uniwersytet w Birmingham i przedstawionego w KR-ze, z którego wynika, że brexit bez porozumienia spowoduje ogromne straty dla lokalnych gospodarek zarówno w UE, jak i w Zjednoczonym Królestwie (zob. komunikat prasowy ).

100 młodych, wyłonionych w demokratycznych wyborach polityków weźmie udział w szczycie

Do Bukaresztu zaproszono również 100 młodych polityków szczebla lokalnego i regionalnego, aby zabrali głos w debacie na temat przyszłości Europy. Młodzi przywódcy podzielą się swoimi poglądami na kwestie dotyczące przyszłości Europy, jak również na temat tego, w jaki sposób UE może utrzymywać regularny kontakt z młodymi liderami lokalnymi i regionalnymi i co mogą zrobić regiony, miasta, parlamenty i partie polityczne, by zwiększyć ich zaangażowanie w politykę europejską.

Lepsze stanowienie prawa UE: uruchomienie sieci centrów regionalnych

Z uwagi na to, ze miasta i regiony są odpowiedzialne za wdrażanie dwóch trzecich prawodawstwa UE, Komitet ustanawia sieć centrów regionalnych (#RegHub) , aby umożliwić im dalsze przyczynianie się do monitorowania, oceny i ulepszania przepisów UE. Podczas szczytu będzie miała miejsce oficjalna inauguracja tej inicjatywy z udziałem 20 regionów uczestniczących w fazie pilotażowej (2019–2020).

Przed szczytem w Sybinie: w deklaracji bukareszteńskiej miasta i regiony przedstawią swoje stanowisko w sprawie przyszłości Europy.

Szczyt zakończy się przyjęciem przez lokalnych i regionalnych przywódców deklaracji pt. „Budowanie UE od podstaw wraz z naszymi miastami i regionami” . Deklaracja zostanie uroczyście wręczona prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi . Dokument ten przedstawi stanowisko miast i regionów będące swoistym apelem do przywódców instytucji UE oraz szefów państw i rządów, którzy w dniu 9 maja spotkają się w rumuńskim Sybinie , by debatować o przyszłości UE.

Informacja dla prasy i materiały medialne:

Program dla mediów, kontakty dla prasy i wszystkie istotne informacje dla mediów są dostępne na stronie internetowej szczytu

Główne sesje szczytu będą transmitowane na żywo na stronie głównej szczytu

Śledź #EUlocal , by uczestniczyć wraz z innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych

Orędzie z 2018 r. o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast – broszura KR-u

Dodatkowe informacje:

Idea Europejskiego Szczytu Regionów i Miast zrodziła się z chęci zapewnienia pełnego udziału samorządów lokalnych i regionalnych w najważniejszych debatach w Unii Europejskiej. Inicjatorem szczytu jest Europejski Komitet Regionów. Wydarzenie to ma uzupełniać jego codzienną działalność jako organu doradczego unijnych instytucji decyzyjnych. Szczyt odbywa się co dwa lata, zazwyczaj w państwie, które aktualnie przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Ostatnie szczyty odbyły się w Bratysławie (2016 r.), w Atenach (2014 r.), w Kopenhadze (2012 r.), w Pradze (2009 r.) i w Rzymie (2007 r.). I w tym roku jesteśmy wierni tej tradycji.

Udostępnij :