Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Więcej ochrony dla rolników padających ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych  

W szeregu zaleceń przyjętych w dniu 4 lipca odnośnie do dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności Europejski Komitet Regionów (KR) stwierdził, że Unia Europejska powinna w większym stopniu zabezpieczyć dochody rolników. Zalecenia te umożliwią załagodzenie negatywnych skutków poważnej zmienności cen w celu utrzymania działalności rolniczej na wszystkich obszarach Unii Europejskiej oraz zachowania witalności obszarów wiejskich.

W przyjętej dużą większością głosów na sesji plenarnej KR-u opinii KR-u autorstwa Jacques’a Blanca (FR/EPL) , mera La Canourgue, zalecono szczególnie rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy oraz wykazu zakazanych nieuczciwych praktyk na wszystkie podmioty łańcucha dostaw żywności. Zaproponowano również uwzględnienie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, co mogłoby stanowić odpowiedź na ewentualne nieuczciwe praktyki w przyszłości.

Chociaż Europejski Komitet Regionów poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia europejskich przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe, co postulował w swojej opinii w sprawie regulacji zmienności cen, uważa, że wspomniana dyrektywa nie wystarczy do poprawienia sytuacji rolników, jeśli nie zmienią się ogólne ramy prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z tym sprawozdawca generalny Jacques Blanc podkreślił, że „konieczne będzie uczynienie kontraktowania atrakcyjnym dla producentów, wprowadzenie dodatkowych środków w zakresie przejrzystości cen, zwalczanie nadmiernej koncentracji sektora dystrybucji, sektora rolno-spożywczego i sektora czynników produkcji rolnej, rozwijanie sprawiedliwszych międzynarodowych stosunków handlowych w dziedzinie rolnictwa”.

Obecnie dochody rolników są o 40 % niższe od średniego wynagrodzenia. Natomiast wartość produktu rolnego dzieli się następująco: do rolnika trafia średnio 21 % tej wartości, przetwórca otrzymuje 28 %, a dystrybutor 51 %. Przywódcy lokalni uważają, że należy podjąć działania, aby odwrócić tę tendencję i zwiększyć wartość przypadającą rolnikom w wydatkach na żywność ponoszonych przez gospodarstwa domowe, jak to zalecił KR w opinii w sprawie WPR po roku 2020.

Informacje dodatkowe:

Opinia KR-u „ WPR po 2020 r.

Zdjęcia z sesji plenarnej można zobaczyć w naszej galerii Flickr .

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROTECTION-AGRICULTEURS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROTECTION-AGRICULTEURS.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROTECTION-AGRICULTEURS.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROTECTION-AGRICULTEURS.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROTECTION-AGRICULTEURS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022