Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy regionalni i Komisja Europejska łączą siły, by promować wartości UE w szkołach  

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska opracują wspólne projekty, które mają wesprzeć nauczanie wartości UE w szkolnej klasie. Będą one realizowane z pomocą samorządów lokalnych i regionalnych i na zasadzie dobrowolności. Podczas debaty plenarnej z Margaritisem Schinasem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, liderzy lokalni i regionalni zaznaczyli również, że systemy kształcenia powinny w pełni respektować i promować wolność, równość, tolerancję i niedyskryminację. Podkreślili też, że nauczanie o Unii Europejskiej, jej wartościach, dziedzictwie kulturowym i różnorodności jest niezwykle ważne i należy je zapewnić we wszystkich społecznościach, wszystkim grupom wiekowym i każdemu obywatelowi UE.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Dziękuję wiceprzewodniczącemu Schinasowi za bardzo owocną debatę o sposobach promowania naszych europejskich wartości poprzez kształcenie i kulturę. Naszym obowiązkiem – jako rodziców i przywódców – jest zapewnić młodym pokoleniom narzędzia, dzięki którym zdadzą sobie sprawę, że dzisiejszy pokój i jedność umożliwiła Unia Europejska. To właśnie musimy zrobić teraz, jeśli chcemy cieszyć się przyszłością. Wraz z wiceprzewodniczącym Margaritisem Schinasem i z komisarz Mariją Gabriel zamierzamy uruchomić projekt pilotażowy, by promować nasze wspólne europejskie wartości w klasach szkolnych. Działania te będą dobrowolne i całkowicie zgodne z zasadą pomocniczości, jednocześnie zaś ich realizacji nada rozmachu Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

Margaritis Schinas , wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, zauważył: Nasz europejski styl życia jest dziś kwestionowany zarówno w samej Unii, jak i poza nią. Potrzebujemy wszystkich, którzy opowiadają się za poszanowaniem godności ludzkiej w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i równości. Wspólnie możemy zabrać głos i działać. Cieszę się, że Komisja połączy siły z Europejskim Komitetem Regionów i będzie apelować do regionów i miast w całej Unii, aby podejmowały zobowiązania na rzecz rozwoju nauczania o Europie w klasach lekcyjnych. Musimy wyposażyć młodzież w zdolność rozumienia wspólnych wartości, historii, dziedzictwa kulturowego, a także znaczenia różnorodności i pluralizmu dla naszego europejskiego stylu życia .

Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) KR-u i członkini Rady Miasta Kerava, stwierdziła: Wartości, na których jest zbudowana Unia Europejska, są sednem naszej wspólnej tożsamości europejskiej. Z nich wynikają wszystkie nasze prawa związane z obywatelstwem europejskim. Dlatego brak działań na szczeblu europejskim w reakcji na naruszanie wartości europejskich osłabia projekt europejski. Wartości te powinny być mądrze chronione i pielęgnowane we wszystkich europejskich systemach kształcenia i na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkolnej po kształcenie podyplomowe i zawodowe. Europejski Komitet Regionów może być potężnym sojusznikiem w tym przedsięwzięciu.

Podczas debaty przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wyrazili także obawy w kwestii nowej węgierskiej ustawy, która zakazuje przekazywania treści dotyczących LGBTIQ osobom nieletnim. W październiku Europejski Komitet Regionów przyjmie stanowisko w sprawie strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości osób LGBTIQ . Projekt opinii , opracowany przez Kate Feeney (IE/Renew Europe), członkinię rady hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown, został przyjęty przez Komisję SEDEC w kwietniu. Akcentuje się w nim rolę powszechnej edukacji seksualnej w zwalczaniu stereotypów i dyskryminacji oraz w promowaniu różnorodności.

Więcej informacji:

We wspólnym planie działania podpisanym przez służby KR-u i służby komisarz Marii Gabriel w listopadzie 2020 r. wyznaczono m.in. cel, jakim jest wspólne promowanie europejskich wartości, tożsamości i obywatelstwa poprzez edukację i kulturę na szczeblu lokalnym i regionalnym. Konkretnie można by go realizować poprzez tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych na temat wartości europejskich i europejskiej różnorodności, opracowywanie kampanii edukacyjnych bądź też zakładanie sieci samorządów lokalnych i regionalnych.

W 2018 r. KR przyjął opinię w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze (sprawozdawczyni: Tania Christowa, BG/EPL). Zalecono w niej promowanie nauki języków obcych od najmłodszych lat oraz zaznajomienie uczących się ze wspólnym europejskim dziedzictwem kulturowym, historią Europy i procesami integracji europejskiej.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023