Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas do przewodniczącego Charlesa Michela: ‎ Brak porozumienia w sprawie budżetu UE i planu inwestycyjnego stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego, miejsc pracy i odbudowy gospodarczej  

„Budżet UE musi być związany z praworządnością, ale regiony i miasta nie powinny tracić
przez zachowanie rządów krajowych” – mówi przewodniczący KR-u

Podczas rozmów dwustronnych z przewodniczącym Rady Europejskiej Apostolos Tzitzikostas powiedział, że dostęp do budżetu UE i planów inwestycyjnych musi być uzależniony od pełnego poszanowania praworządności. Stwierdził jednak, że władze regionalne i lokalne nie powinny ponosić konsekwencji za złamanie przepisów przez rządy krajowe. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wezwał również Parlament Europejski do położenia kresu impasowi w uzgodnieniu budżetu UE i planów odbudowy, który może zagrozić odbudowie gospodarczej w Europie.

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas powiedział: pandemia spowodowała gwałtowny spadek dochodów podatkowych i wzrost zapotrzebowania na usługi publiczne. Opóźnienie osiągnięcia porozumienia w sprawie budżetu UE o wartości 1,8 bln EUR i planów naprawy gospodarczej stwarza poważne ryzyko załamania się usług publicznych w całej Europie, co zagraża życiu ludzkiemu i zatrudnieniu. Parlament Europejski i wszyscy negocjatorzy muszą działać wspólnie, aby znaleźć kompromis w interesie Europy, jej obywateli i odbudowy .

Podczas spotkania przywódcy UE zgodzili się również, że kryzys związany z COVID-19 unaocznił potrzebę oceny kompetencji UE w dziedzinie zdrowia, tak by planowana Europejska Unia Zdrowotna w wystarczającym stopniu odzwierciedlała kompetencje UE, rządów krajowych, regionalnych i lokalnych. Odnosząc się do zainicjowanej niedawno współpracy Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej w zakresie realizacji Zielonego Ładu UE na szczeblu lokalnym przewodniczący Tzitzikostas zaproponował również, by przyszłe konkluzje Rady Europejskiej zobowiązywały państwa członkowskie do współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi w zakresie działań w dziedzinie klimatu.

Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas polecił ponadto przewodniczącemu Charlesowi Michelowi pomysł przeprowadzenia „dialogów lokalnych” w celu zapewnienia „otwartej i uczciwej debaty oddolnej z obywatelami na temat ich rzeczywistych potrzeb”. Przypomniał swoje przesłanie z ostatniego tygodnia przedstawione wspólnie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i kanclerz Niemiec Angelą Merkel : Konferencja na temat przyszłości Europy nie może być konkursem piękności pomiędzy brukselskimi instytucjami, lecz musi prowadzić do głębokiej demokratyzacji Europy.

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :