Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Tzitzikostas: unijny budżet i plany odbudowy chronią i wzmacniają pozycję regionów, miast i wsi zgodnie z wnioskiem Europejskiego Komitetu Regionów.  

Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021–2027 i plan odbudowy są zgodne z apelem KR-u o wsparcie odbudowy społeczności lokalnych i regionalnych. Jest to również odpowiedź dla populistów i eurosceptyków, która udowadnia wartość dodaną Unii Europejskiej.

Komentując zaproponowane przez Komisję Europejską wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział: Nowy budżet UE o wartości 1100 mld EUR i plan odbudowy w wysokości 750 mld EUR koncentrują się na bezpieczeństwie, odbudowie i odporności regionów, miast i wsi w całej Europie i obejmują kluczowe elementy, których domaga się Europejski Komitet Regionów. Stanowią także jasną odpowiedź dla populistów i eurosceptyków, udowadniając wartość dodaną Unii Europejskiej w tych trudnych czasach. Apeluję do państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, by szybko oceniły i przyjęły propozycje przedstawione dziś przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen.

Zgodnie z apelem Europejskiego Komitetu Regionów nowy projekt budżetu UE obejmuje Fundusz Odbudowy z co najmniej 500 mld EUR przeznaczonymi na dotacje. Wprowadzono nowy program opieki zdrowotnej obejmujący wszystkie szczeble administracji – unijne, krajowe i regionalne – tak aby usprawnić służby zdrowia i infrastrukturę medyczną na całym kontynencie. Wniosek ożywia politykę spójności UE, na którą przeznaczono ponad 373 mld EUR, wzmacnia inwestycje w rozwój obszarów wiejskich, na które przeznaczono 90 mld EUR, i pobudza sprawiedliwą transformację dzięki funduszowi dysponującemu 40 mld EUR. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami plany Komisji dostarczają również ważnych odpowiedzi dla kluczowych sektorów, takich jak turystyka, kultura i MŚP – dodał przewodniczący Tzitzikostas.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE ( COTER ), skomentowała: Oprócz liczb zawartych w nowym wniosku szczególnie istotne jest, by europejskie zasoby zostały szybko udostępnione i odpowiednio zainwestowane w terenie . Regiony i miasta najlepiej znają obszary lub sektory, w które musimy pilnie zainwestować, aby poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu i przygotować się na przyszłość. Nie może to być procedura odgórna, zatem potrzebny jest zreformowany europejski semestr obejmujący władze lokalne i regionalne i ukierunkowany na lokalizację celów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli Unia Europejska zawiedzie nas, opóźniając decyzje w sprawie WRF i planu odbudowy, konsekwencje będą katastrofalne pod względem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro (PT/PES) dodał: Zaproponowane przez Komisję wieloletnie ramy finansowe zwiększają wsparcie dla miast i regionów, by mogły przezwyciężyć trudności społeczne i gospodarcze oraz zmniejszyć brak równości i dysproporcje między mieszkańcami różnych regionów. Jest to kluczowy aspekt nie tylko dla polityki spójności, która jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, ale także dla całego planu odbudowy i budżetu UE. Wszystkie fundusze powinny być łatwo dostępne dla naszych miast i regionów, by mogły one bez przerw kontynuować działania i zapewnić skuteczność i ukierunkowanie inwestycji UE na rzeczywiste potrzeby naszych obywateli.

Sprawozdawca zajmujący się wieloletnimi ramami finansowymi Nikola Dobroslavić (HR/EPL) zauważył: Z zadowoleniem przyjmuję plany Komisji dotyczące przedłużenia obecnych programów polityki spójności i przyznania dodatkowego finansowania do 2022 r. oraz zwiększenia poziomu inwestycji w politykę regionalną na lata 2021–2027 na rzecz zrównoważonego wzrostu i odporności . Przyczyni się to do tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. KR jest zdecydowany kontynuować prace nad zwiększeniem widoczności budżetu UE oraz jego wartości dodanej dla obywateli.

KONTEKST

Od początku pandemii COVID-19 Europejski Komitet Regionów przekazuje opinie miliona demokratycznie wybranych polityków lokalnych i regionalnych w całej Europie .

W deklaracji przyjętej 8 maja KR apelował o:

1) Plan na rzecz zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy, w tym o Fundusz Odbudowy, powiązany z ambitnym budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia, o wartości co najmniej 500 mld EUR.

2) Unijny mechanizm ochrony zdrowia mający na celu zakup środków medycznych oraz ocenę, dostosowanie i monitorowanie zdolności regionalnych systemów opieki zdrowotnej do inwestowania w odporność i zrównoważoność systemów opieki zdrowotnej.

3) Systemy finansowania mające pomóc społecznościom lokalnym i regionalnym w pokryciu lokalnych strat podatkowych oraz w przeprojektowaniu usług publicznych, tak aby stały się cyfrowe, trwałe i odporne.

4) Uproszczone procedury finansowania zrównoważonej lokalnej infrastruktury.

5) Specjalne udogodnienia i rozwiązania prawne w zakresie wspierania MŚP, turystyki, kultury.

6) Plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Kontakt:

Rzecznik przewodniczącego

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023