Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Tzitzikostas: unijny budżet i plany odbudowy chronią i wzmacniają pozycję regionów, miast i wsi zgodnie z wnioskiem Europejskiego Komitetu Regionów.  

Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021–2027 i plan odbudowy są zgodne z apelem KR-u o wsparcie odbudowy społeczności lokalnych i regionalnych. Jest to również odpowiedź dla populistów i eurosceptyków, która udowadnia wartość dodaną Unii Europejskiej.

Komentując zaproponowane przez Komisję Europejską wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział: Nowy budżet UE o wartości 1100 mld EUR i plan odbudowy w wysokości 750 mld EUR koncentrują się na bezpieczeństwie, odbudowie i odporności regionów, miast i wsi w całej Europie i obejmują kluczowe elementy, których domaga się Europejski Komitet Regionów. Stanowią także jasną odpowiedź dla populistów i eurosceptyków, udowadniając wartość dodaną Unii Europejskiej w tych trudnych czasach. Apeluję do państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, by szybko oceniły i przyjęły propozycje przedstawione dziś przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen.

Zgodnie z apelem Europejskiego Komitetu Regionów nowy projekt budżetu UE obejmuje Fundusz Odbudowy z co najmniej 500 mld EUR przeznaczonymi na dotacje. Wprowadzono nowy program opieki zdrowotnej obejmujący wszystkie szczeble administracji – unijne, krajowe i regionalne – tak aby usprawnić służby zdrowia i infrastrukturę medyczną na całym kontynencie. Wniosek ożywia politykę spójności UE, na którą przeznaczono ponad 373 mld EUR, wzmacnia inwestycje w rozwój obszarów wiejskich, na które przeznaczono 90 mld EUR, i pobudza sprawiedliwą transformację dzięki funduszowi dysponującemu 40 mld EUR. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami plany Komisji dostarczają również ważnych odpowiedzi dla kluczowych sektorów, takich jak turystyka, kultura i MŚP – dodał przewodniczący Tzitzikostas.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE ( COTER ), skomentowała: Oprócz liczb zawartych w nowym wniosku szczególnie istotne jest, by europejskie zasoby zostały szybko udostępnione i odpowiednio zainwestowane w terenie . Regiony i miasta najlepiej znają obszary lub sektory, w które musimy pilnie zainwestować, aby poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu i przygotować się na przyszłość. Nie może to być procedura odgórna, zatem potrzebny jest zreformowany europejski semestr obejmujący władze lokalne i regionalne i ukierunkowany na lokalizację celów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli Unia Europejska zawiedzie nas, opóźniając decyzje w sprawie WRF i planu odbudowy, konsekwencje będą katastrofalne pod względem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro (PT/PES) dodał: Zaproponowane przez Komisję wieloletnie ramy finansowe zwiększają wsparcie dla miast i regionów, by mogły przezwyciężyć trudności społeczne i gospodarcze oraz zmniejszyć brak równości i dysproporcje między mieszkańcami różnych regionów. Jest to kluczowy aspekt nie tylko dla polityki spójności, która jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, ale także dla całego planu odbudowy i budżetu UE. Wszystkie fundusze powinny być łatwo dostępne dla naszych miast i regionów, by mogły one bez przerw kontynuować działania i zapewnić skuteczność i ukierunkowanie inwestycji UE na rzeczywiste potrzeby naszych obywateli.

Sprawozdawca zajmujący się wieloletnimi ramami finansowymi Nikola Dobroslavić (HR/EPL) zauważył: Z zadowoleniem przyjmuję plany Komisji dotyczące przedłużenia obecnych programów polityki spójności i przyznania dodatkowego finansowania do 2022 r. oraz zwiększenia poziomu inwestycji w politykę regionalną na lata 2021–2027 na rzecz zrównoważonego wzrostu i odporności . Przyczyni się to do tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. KR jest zdecydowany kontynuować prace nad zwiększeniem widoczności budżetu UE oraz jego wartości dodanej dla obywateli.

KONTEKST

Od początku pandemii COVID-19 Europejski Komitet Regionów przekazuje opinie miliona demokratycznie wybranych polityków lokalnych i regionalnych w całej Europie .

W deklaracji przyjętej 8 maja KR apelował o:

1) Plan na rzecz zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy, w tym o Fundusz Odbudowy, powiązany z ambitnym budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia, o wartości co najmniej 500 mld EUR.

2) Unijny mechanizm ochrony zdrowia mający na celu zakup środków medycznych oraz ocenę, dostosowanie i monitorowanie zdolności regionalnych systemów opieki zdrowotnej do inwestowania w odporność i zrównoważoność systemów opieki zdrowotnej.

3) Systemy finansowania mające pomóc społecznościom lokalnym i regionalnym w pokryciu lokalnych strat podatkowych oraz w przeprojektowaniu usług publicznych, tak aby stały się cyfrowe, trwałe i odporne.

4) Uproszczone procedury finansowania zrównoważonej lokalnej infrastruktury.

5) Specjalne udogodnienia i rozwiązania prawne w zakresie wspierania MŚP, turystyki, kultury.

6) Plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Kontakt:

Rzecznik przewodniczącego

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022