Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Lambertz ma wygłosić pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast  

Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), wygłosi w dniu 10 października w Brukseli pierwsze orędzie na temat ƒstanu Unii z perspektywy regionów i miast. Po orędziu odbędzie się debata z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i lokalnych przywódców UE na temat przyszłości Europy. Następnie unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Miguel Arias Cañete określi priorytety UE dotyczące negocjacji klimatycznych na forum ONZ w Bonn w kontekście ożywienia koalicji klimatycznej miast i regionów UE z partnerami z USA i Kanady.

#SOTREG "Stan Unii: perspektywa regionów i miast” , #CoRplenary, 10 października godz. 14:30

Gdy trwa debata na temat przyszłości Europy, przemówienie przewodniczącego KR-u przyczyni się do tworzenia unijnego programu działań poprzez przedstawienie stanu Unii z perspektywy miast i regionów. Przeanalizowane w niej zostaną również wyzwania dla samorządów lokalnych i regionalnych w najbliższych latach w obszarach takich jak migracja, zatrudnienie i wzrost gospodarczy, zmiana klimatu oraz spójność społeczna i terytorialna.

Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo przez EbS, na stronie internetowej KR-u i na portalu Facebook.

#EURegionsWeek, 9-12 października

Inauguracyjna sesja posiedzenia plenarnego rozpocznie także 15. edycję Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, podczas którego w dniach 9–12 października w Brukseli spotka się ponad 5,000 przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych ekspertów i praktyków UE. 130 warsztatów stworzy wyjątkową możliwość wymiany poglądów i doświadczeń na trzy główne tematy: Budowanie odpornych miast i regionów – #LocalResilience; Regiony i miasta jako inicjatorzy zmian – #TakeAction; Dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników – #SharingKnowledge Dziennikarze otrzymają specjalny program dla mediów. Sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Inauguracja #CohesionAlliance, 9 października

Sesja początkowa#EURegionsWeek zbiega się z oficjalną inauguracją #CohesionAlliance. Jest to koalicja tych, którzy uważają, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Sojusz ten został utworzony przez wiodące europejskie stowarzyszenia miast i regionów oraz Europejski Komitet Regionów i domaga się, aby dzięki budżetowi UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla każdego regionu UE. Od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych do MŚP, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, organizacji kulturalnych – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, są zaproszeni do dołączenia do niego. Strona internetowa www.cohesionalliance.eu będzie dostępna od 9 października.

Miasta i regiony na rzecz klimatu Zbliża się #COP23.

Miesiąc przed rozpoczęciem rozmów ONZ o klimacie, które odbędą się w Bonn, komisarz Arias Cañete określi priorytety UE podczas sesji plenarnej KR-u w celu przyspieszenia wdrożenia porozumienia paryskiego. Pragnęlibyśmy pełnego zaangażowania regionów i miast w nową globalną strukturę zarządzania w zakresie klimatu i odnowienia transatlantyckiej koalicji na rzecz klimatu między miastami UE, USA i Kanady. Główne wyzwanie – ułatwienie dostępu miast i regionów do finansowania działań na rzecz klimatu – to przedmiot opinii opracowanej przez Marca Dusa (IT/PES) „Finansowanie polityki klimatycznej: niezbędne narzędzie wdrażania porozumienia z Paryża”.

Uruchomienie europejskiej platformy sieci szerokopasmowych, 12 października

W dniu 12 października przewodniczący Lambertz i unijna komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel przewodniczyć będą posiedzeniu inauguracyjnemu platformy sieci szerokopasmowych, ustanowionej wspólnie przez Komisję Europejską i KR. Platforma ustanowi regularny dialog między ekspertami a przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, z myślą o przyczynieniu się do wdrażania szybszych, lepszych i trwałych łączy szerokopasmowych we wszystkich regionach UE.

Zarządzanie klęskami żywiołowymi w regionach UE, #IDDR2017, 12 października

Ograniczenie skutków ekstremalnych warunków pogodowych – problem ten dodatkowo zaostrzany jest przez zmiany klimatyczne – i innych klęsk żywiołowych jest tematem konferencji współorganizowanej przez KR i Organizację Narodów Zjednoczonych. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz, komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Crețu, oraz specjalny przedstawiciel ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi Robert Glasser, otworzy konferencję w przededniu . Podobnie w dniu 11 października KR przyjmie opinię z inicjatywy własnej w sprawie: „Europejska polityka w zakresie przekwalifikowania sejsmicznego budynków i infrastruktury”, opracowanej przez Vita Santarsiera (IT/PES).

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

WPR – Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, sprawozdawca Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Przyszłość inicjatywy „Łącząc Europę” w sektorze transportu, sprawozdawca: Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych, sprawozdawca: Bouke Arends (NL/PES)

Reforma zasobów własnych UE w ramach następnych WRF na okres po 2020 r., sprawozdawczyni: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE, sprawozdawca: Marcin Ociepa (PL/EKR)

Strategia kosmiczna dla Europy, sprawozdawca: Andres Jaadla (ET/ALDE)

Ochrona migrujących dzieci, sprawozdawczyni: Yoomi Renström (SV/PES)

Europejski filar praw socjalnych i dokument otwierający debatę na temat społecznego wymiaru Europy – sprawozdawca: Mauro D’Attis (IT/EPL)

Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych (sprawozdawca: Kieran McCarthy, IE/EA).

Pakiet usługowy „Dobrze funkcjonująca gospodarka usługowa dla Europy”, sprawozdawca: Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Wzmocnienie odporności regionów: kompetencje dla miast i regionów w obliczu globalizacji, sprawozdawczyni: Micaela Fanelli (IT/PES)

Informacje praktyczne:

Sesja inauguracyjna ( #CoRplenary & #EURegionsWeek ):

Miejsce: budynek Parlamentu Europejskiego, sala posiedzeń plenarnych, rue Wiertz 60

Termin: poniedziałek, 9 października, godz. 14.30–16.30

o Sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

o Europejski Tydzień Regionów i Miast program dla mediów

#CoRplenary Sesja:

Miejsce: budynek Charlemagne (Komisja Europejska), rue de la Loi, Bruksela

Termin: wtorek, 10 października, godz. 15.00–21.00 i środa, 11 października, godz. 9.00–13.00.

o Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

o Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

o Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu.

Udostępnij: