Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Kształtowanie przyszłości UE to wspólne zadanie i wspólna odpowiedzialność”  

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wzywa nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von der Leyen do kształtowania przyszłości UE wspólnie z miastami i regionami

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz przy okazji wyboru Ursuli von Leyen przez Parlament Europejski na przewodniczącą Komisji Europejskiej powiedział:

Pragnę pogratulować Ursuli von der Leyen z okazji jej wyboru na przewodniczącą . Europejski Komitet Regionów cieszy się, że przybędzie ona do tego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE, by przedstawić swój program dla Europy.

Konieczne są nowe sposoby działania w celu zwiększenia legitymacji i bliskości UE oraz poczucia odpowiedzialności za nią. Nowa Komisja powinna w pełni wspierać większy udział wszystkich szczebli sprawowania rządów w każdym etapie procesu decyzyjnego UE. Doceniam stanowisko nowo wybranej przewodniczącej, zgodnie z którym „system demokratyczny naszej Unii ma unikalny charakter, tworzą go bowiem wybrani bezpośrednio parlamentarzyści na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim oraz wyłonieni w wyborach szefowie państw lub rządów”. Liczę na to, że zapoczątkuje ona nowe, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, które pozwolą UE na osiągnięcie postępu społecznego i gospodarczego oraz na wypełnienie luki w stosunkach z jej obywatelami.

Jeśli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym i nierównościami społecznymi oraz sprawiedliwą transformację dla wszystkich, regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu obietnic w rzeczywistość . Dlatego też Europejski Komitet Regionów popiera silną politykę spójności dla wszystkich regionów. Tylko dzięki wielopoziomowej współpracy i zwiększeniu zdolności w zakresie inwestycji publicznych będziemy w stanie tworzyć sprawiedliwą i zrównoważoną Unię.

Większa frekwencja w wyborach europejskich w 2019 r. potwierdziła, że Europa ma znaczenie dla obywateli, w szczególności dla młodego pokolenia. Nadszedł czas, aby wykorzystać ten impuls do bardziej systematycznego zaangażowania Europejczyków nie tylko w kampanie wyborcze, w tym poprzez wspólny stały dialog obywatelski z udziałem władz lokalnych i regionalnych.

Kształtowanie przyszłości UE to wspólne zadanie i wspólna odpowiedzialność. Europejski Komitet Regionów oraz miasta i regiony UE są gotowe do udziału w „konferencji w sprawie przyszłości Europy”.

Z uwagi na stojące przed nami wyzwania i priorytety polityczne Europejski Komitet Regionów przedstawił już swoje oczekiwania i propozycje na lata 2019–2024 w planie działania i w rezolucji przyjętej w dniu 26 czerwca 2019 r. Komitet twierdzi, że aby UE odzyskała zaufanie obywateli i zajęła się głównymi aktualnymi wyzwaniami, decyzje i polityki UE muszą być kształtowane wspólnie i oparte na szczeblu lokalnym.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 23 66