Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Członkowie KR-u i prezydencja portugalska UE omawiają priorytety w zakresie zdrowia oraz odbudowy społecznej i gospodarczej  

Władze lokalne i regionalne będą miały decydujące znaczenie dla budowania odporności i przezwyciężenia kryzysów

Członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i Ana Paula Zacarias, portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich, omówili priorytety polityczne prezydencji UE oraz ich wpływ na szczebel lokalny i regionalny. Debata odbyła się podczas lutowej sesji plenarnej KR-u i podkreśliła znaczenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie następnego budżetu UE oraz planów UE dotyczących wyjścia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych UE podkreślili, że samorządy lokalne i regionalne odgrywają decydującą rolę w zarządzaniu kryzysem związanym z pandemią COVID, i zwrócili uwagę, że te samorządy są niezbędnym elementem w dążeniu do udanej odbudowy w zakresie zdrowia i społeczno-gospodarczą po pandemii. Wyrazili obawy co do poziomu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych – w niedawnych konsultacjach przeprowadzonych przez KR i CEMR stwierdzono, że większość samorządów lokalnych i regionalnych ma jedynie niewielki wpływ na krajowe plany odbudowy i budowania odporności.

Zarówno KR, jak i prezydencja portugalska podkreśliły również, że pomimo znaczenia wyjścia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 inne wspólne priorytety, takie jak pomyślne wdrożenie Zielonego Ładu i przyspieszenie cyfryzacji Europy, powinny zostać włączone do krajowych planów odbudowy.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Portugalia obejmuje prezydencję w bardzo ważnym momencie . Pandemia nadal pociąga za sobą ofiary, wywiera presję na usługi publiczne i szkodzi lokalnym miejscom pracy i gospodarkom. W nadchodzących miesiącach musimy zagwarantować skuteczne wykonanie budżetu UE i opracować ambitny plan odbudowy, który w konkretny sposób odpowiada na potrzeby obywateli. Razem musimy zwiększyć naszą zdolność do reagowania na kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego oraz do produkcji i dystrybucji bezpiecznych szczepionek. Szczepienia muszą odbywać się jednocześnie dzięki ściślejszej współpracy między wszystkimi poziomami sprawowania rządów we wszystkich państwach członkowskich, regionach, miastach i wsiach. Prezydencja pomoże również zainicjować konferencję w sprawie przyszłości Europy: liczymy na to, że wniosą Państwo silny wymiar regionalny i lokalny do tego procesu, który musi zmodernizować funkcjonowanie demokracji i przybliżyć UE obywatelom.

Ana Paula Zacarias , portugalska sekretarz stanu ds. europejskich, stwierdziła: Pandemia pokazała, że lokalni i regionalni przywódcy są siłą napędową społeczności lokalnych i odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys. Państwa bliski kontakt z obywatelami i zrozumienie realiów w terenie mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by Europa przeszła przez te trudne czasy w duchu solidarności i aby nikt nie został w tyle. Miasta i regiony odgrywają również zasadniczą rolę we wdrażaniu ogólnokrajowych środków, takich jak bardzo potrzebne reformy i inwestycje zawarte w przyszłych krajowych planach naprawy gospodarczej.

Vasco Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i radny regionalny Zgromadzenia Regionalnego Azorów, zauważył: Tak, rynek wewnętrzny jest potrzebny, ale UE musi wykazać się takimi samymi ambicjami, jeśli chodzi o osiągnięcie postępu społecznego. W podkreślaniu roli i znaczenia pomocniczości i wielopoziomowego sprawowania rządów w sposobie funkcjonowania Europy nie chodzi tylko o władze lokalne i regionalne. Chodzi o to, jakiej Unii Europejskiej chcemy!

Podczas debaty okazało się również, że priorytety polityczne prezydencji portugalskiej i priorytety polityczne KR-u uzupełniają się. W szczególności priorytet Budowanie odpornych społeczności lokalnych i regionalnych , zaproponowany przez KR na lata 2020-2025 , jest bardzo zbliżony do priorytetów prezydencji portugalskiej .

Bliskie partnerstwo między KR-em a prezydencją portugalską zostanie również wzmocnione przez udział premiera Portugalii Antonia Costy w zbliżającej się debacie na sesji plenarnej KR-u w maju, przez planowane posiedzenie wyjazdowe Prezydium na Azorach oraz organizację dialogów lokalnych w Portugalii wraz z członkami delegacji portugalskiej KR-u.

Kontekst:

Prezydencja portugalska w Radzie UE skupia się na trzech głównych priorytetach :

  • promowanie europejskiej odbudowy opartej na transformacji klimatycznej i cyfrowej;
  • realizacja filaru praw socjalnych Unii Europejskiej jako kluczowego elementu zapewniającego sprawiedliwe i inkluzywne przemiany klimatyczne oraz sprawiedliwą i inkluzywną transformację cyfrową;
  • wzmocnienie strategicznej autonomii Europy bez zamykania się na świat.

Priorytety Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025 można znaleźć tutaj.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023