Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Po Szczycie Społecznym w Porto regiony i miasta apelują o uznanie ich roli w budowaniu Europy Socjalnej  

Pierwszy wiceprzewodniczący Vasco Alves Cordeiro i przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen reprezentowali Europejski Komitet Regionów na Szczycie Społecznym UE w Porto w dniach 7–8 maja. Z zadowoleniem przyjęli zobowiązanie szefów państw i rządów UE do zwiększenia wysiłków na rzecz Europy Socjalnej, wzmocnienia spójności społecznej i osiągnięcia nowych głównych celów UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ograniczenia ubóstwa. Wyrazili jednak ubolewanie, że końcowa deklaracja ze Szczytu nie nawiązuje do roli władz lokalnych i regionalnych.

Pierwszy wiceprzewodniczący Vasco Alves Cordeiro, poseł do parlamentu regionalnego Azorów, powiedział: Wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych może się udać tylko wtedy, gdy zaangażowane będą wszystkie szczeble sprawowania rządów – od europejskiego po lokalny. Pozytywnie należy ocenić to, że w deklaracji zainteresowanych stron uwzględniono potrzebę wzmocnienia spójności terytorialnej i społecznej przy zaangażowaniu szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Rozczarowuje jednak fakt, że Rada Europejska nie uznała roli samorządów w deklaracji końcowej ze Szczytu. Urzeczywistnienie Europy Socjalnej będzie możliwe jedynie przy udziale władz lokalnych i regionalnych i dzięki ich zaangażowaniu. Musimy więc o tym pamiętać, również w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy.

Przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava i sprawozdawczyni opinii w sprawie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych z perspektywy lokalnej i regionalnej, przygotowanej na wniosek portugalskiej prezydencji w Radzie UE, stwierdziła: Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że przywódczynie i przywódcy UE uzgodnili wspólne cele z myślą o umieszczeniu dobrobytu i równości obywateli w centrum polityki oraz uczynieniu kwestii społecznych stałym priorytetem w Unii Europejskiej. Powodzenie będzie jednak zależało od zaangażowania władz na wszystkich szczeblach – od szczebla europejskiego po lokalny – w budowanie silnej i odpornej Europy Socjalnej, która zagwarantuje sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową oraz ułatwi odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19 zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.

Więcej informacji:

Vasco Cordeiro i Anne Karjalainen wzięli udział w konferencji wysokiego szczebla podczas Szczytu, która odbyła się w piątek z udziałem przywódczyń i przywódców UE oraz wielu zainteresowanych stron. Konferencja zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji .

Premier Portugalii António Costa zabrał głos na sesji plenarnej KR-u w ubiegłym tygodniu i podkreślił rolę miast i regionów jako ważnych partnerów, od których zależy powodzenie sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy Europy.

Przywódczynie i przywódcy UE spotkali się w Porto 8 maja, by uzgodnić konkretne cele ilościowe i harmonogram wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, ogłoszonego w 2017 r. w Göteborgu. Jak zaznaczono w planie działania przedstawionym w marcu przez Komisję Europejską, nowe cele przewodnie zakładają, że do 2030 r. co najmniej 78% ludności UE w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, co najmniej 60% wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu zawodowym, a liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln. 

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
29.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022