Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kijów, Lwów, Mariupol, Melitopol, Charków: przywódcy ukraińskich miast i regionów omówią działania humanitarne lokalnych samorządów UE  

Podczas sesji plenarnej KR-u #CoRplenary omówione zostaną też:‎ Konferencja w sprawie przyszłości Europy, ​stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem i kryzys energetyczny

Przywódcy lokalni z Ukrainy wezmą udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów 27 kwietnia w godz. 13.30–16.00 (czasu środkowoeuropejskiego). Merowie Kijowa, Lwowa, Mariupolu i Melitopolu, a także przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej dołączą do przywódców lokalnych i regionalnych UE, aby wyjaśnić obecną sytuację w ich miastach oraz to, w jaki sposób UE, jej regiony i miasta mogą najlepiej pomóc w udzielaniu pomocy humanitarnej i ochronie ukraińskich uchodźców. W debacie, która będzie transmitowana na żywo , będą uczestniczyć także komisarz Elisa Ferreira, odpowiedzialna m.in. za politykę regionalną, komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič oraz burmistrz Rzymu. Po debacie Komitet przyjmie rezolucję wzywającą do natychmiastowego uwolnienia uprowadzonych ukraińskich burmistrzów oraz apelującą o udostępnienie władzom lokalnym odpowiednich narzędzi, aby pomóc im w zapewnianiu schronienia uchodźcom.

Następnie przedstawiciele regionów i miast UE omówią stosunki miedzy UE a Zjednoczonym Królestwem z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem (w godz. 16.00–17.00) i przyjmą zalecenia dotyczące sposobów wzmocnienia powiązań na szczeblu niższym niż krajowy.

W drugim dniu sesji plenarnej, w czwartek, 28 kwietnia, w godz. 9.00–10.00 , członkowie KR-u omówią – z  Dubravką Šuicą , wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, Domènecem Ruizem Devesą , posłem do PE i sprawozdawcą rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji działań w zakresie edukacji obywatelskiej, oraz profesor Inge Sieben z Uniwersytetu w Tilburgu – znaczenie krzewienia europejskich wartości demokratycznych poprzez edukację w celu promowania obywatelstwa UE . Debata ta będzie stanowić wkład w toczącą się dyskusję z obywatelami w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy , której sprawozdanie końcowe zostanie przedstawione przewodniczącym instytucji UE 9 maja w Dniu Europy podczas wydarzenia, na którym 30 delegatów lokalnych i regionalnych będzie reprezentowanych przez przewodniczącego KR - u Apostolosa Tzitzikostasa .

Kolejnym ważnym tematem sesji plenarnej będzie trwający kryzys energetyczny ; przyjęty zostanie pakiet zaleceń dotyczących energii i Zielonego Ładu, które mają na celu porzucenie zależności UE od rosyjskiej ropy naftowej i rosyjskiego gazu ziemnego oraz ochronę obywateli przed rekordowymi cenami energii dzięki przyspieszeniu przejścia UE na czystą energię. Komitet wyda również rezolucję w sprawie REPowerEU podkreślającą, że jedyną możliwą, dostosowaną do przyszłych wyzwań strategią bezpieczeństwa energetycznego jest suwerenność energetyczna.

Śledź sesję plenarną na żywo na stronie internetowej KR-u

NAJWAŻNIEJSZE DEBATY (czas środkowoeuropejski)

 • 27 kwietnia, w godz. 13.30–16.00: debata nt. Ukrainy – z udziałem mera Kijowa Witalija Kłyczki , mera Lwowa Andrija Sadowego , mera Mariupola Wadyma Bojczenki, mera Melitopola Iwana Fedorowa , przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej Tetiany Jehorowej-Łucenko , komisarz UE do spraw spójności i reform Elisy Ferreiry oraz komisarza UE do spraw zarządzania kryzysowego Janeza Lenarčiča , a także burmistrza Rzymu Roberta Gualtieriego i prezydent Przemyśla Wojciecha Bakuna .

 • 27 kwietnia, w godz. 16.00–17.00: debata nt. roli władz lokalnych i regionalnych w kontekście partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem – z udziałem Maroša Šefčoviča , wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

 • 28 kwietnia, w godz. 9.00–10.00: debata nt. krzewienia europejskich wartości demokratycznych poprzez edukację w celu promowania obywatelstwa UE – z udziałem Dubravki Šuicy , wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, posła do PE Domèneca Ruiza Devesy oraz Inge Sieben z Uniwersytetu w Tilburgu.

OPINIE DO PRZYJĘCIA

 • Przegląd zarządzania gospodarczego – sprawozdawca: Elio Di Rupo (BE/PES), premier rządu regionalnego Walonii
 • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii – sprawozdawca generalny: Federico Borgna (IT/PES), przewodniczący prowincji Cuneo
 • Zacieśnienie stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem na szczeblu niższym niż krajowy i zaradzenie terytorialnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE – sprawozdawca: Michael Murphy (IE/EPL), członek rady hrabstwa Tipperary
 • Europejska strategia na rzecz szkół wyższych – sprawozdawca: Emil Boc (RO/EPL), burmistrz Klużu-Napoki
 • Misje europejskie – sprawozdawca: Markku Markkula (FI/EPL), przewodniczący rady miasta Espoo i regionu Helsinki
 • Nowy Europejski Bauhaus: piękno, zrównoważoność, wspólnota – sprawozdawca: Kieran McCarthy (IE/EA), radny hrabstwa Cork
 • Zapewnienie użyteczności ETS i CBAM dla miast i regionów UE – sprawozdawca: Peter Kurz (DE/PES), burmistrz Mannheimu
 • Zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z myślą o realizacji nowych celów klimatycznych na 2030 r. – sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy
 • Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii z myślą o realizacji nowych celów klimatycznych na 2030 r. – sprawozdawca: Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do Parlamentu Flandrii
 • Przegląd rozporządzeń dotyczących LULUCF i wspólnego wysiłku redukcyjnego – sprawozdawczyni: Åsa Ågren Wikström (SE/EPL), członkini zgromadzenia okręgu Västerbotten
 • Nowa strategia leśna UE 2030 – sprawozdawca: Joan Calabuig Rull (ES/PES), sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych rządu wspólnoty autonomicznej Walencji
 • Przyszła pomoc państwa w UE w sektorze rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich – sprawozdawca: Guido Milana (IT/PES), członek rady gminy Olevano Romano
 • W kierunku sprawiedliwego społecznie wdrożenia Zielonego Ładu – sprawozdawca: Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita
 • Wzmocnienie demokracji i uczciwości wyborów – sprawozdawca: Vincenzo BIANCO (IT/PES), radny gminy Katania

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Miejsce : budynek Charlemagne, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1000 Bruksela/online

Data : środa i czwartek, 27 i 28 kwietnia 2022 r.

Materiały : porządek obrad sesji plenarnej oraz opinie i poprawki

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023