Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Listopadowa sesja plenarna KR-u (# CoRplenary): wpływ brexitu na miasta i regiony UE  
Na sesji plenarnej KR-u (#CoRplenary) przywódcy lokalni i regionalni przedyskutują potencjalny wpływ brexitu W programie znajdą się również debaty z udziałem unijnych komisarzy Margrethe Vestager i Pierre’a Moscoviciego dotyczące unii gospodarczej i walutowej UE oraz polityki konkurencji

W dniach 30 listopada – 1 grudnia Europejski Komitet Regionów (KR), będący zgromadzeniem lokalnych i regionalnych polityków, zbierze się na ostatniej w tym roku sesji plenarnej. Wśród głównych mówców znajdą się Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, oraz Margarethe Vestager, komisarz do spraw konkurencji.

Czwartek, 30 listopada 2017 r.

Brexit z perspektywy miast i regionów UE

Na dwa tygodnie przed posiedzeniem, na którym krajowi przywódcy UE mają omówić postępy negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, przywódcy lokalni i regionalni z całej Europy przeprowadzą dyskusję na temat społecznych, gospodarczych i politycznych następstw brexitu dla miast i regionów. Wiele organów władz lokalnych i regionalnych wzięło udział w ogólnounijnym badaniu, którego wynikami KR podzieli się z instytucjami decyzyjnymi UE. Debatę otworzy przewodnicząca wspólnoty autonomicznej Madrytu Cristina Cifuentes, która omówi społeczno-gospodarcze skutki brexitu dla regionów i miast. Następnie Neale Richmond, który przewodniczył komisji irlandzkiego senatu badającej skutki brexitu, poprowadzi dyskusje na temat wyzwań na granicach zewnętrznych. W dalszej kolejności podjęta zostanie próba rozwikłania złożonej kwestii obywatelstwa europejskiego. W dyskusji na ten temat udział wezmą: portugalski zastępca burmistrza dzielnicy Lambeth w Londynie Guilherme Rosa oraz Derek Monks – urodzony w Zjednoczonym Królestwie radny rady miejskiej w Alicante (Hiszpania).

Unia gospodarcza i walutowa: debata z udziałem komisarza Pierre’a Moscoviciego

Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej do 2025 r. i jej konsekwencje lokalne i regionalne będą przedmiotem debaty z udziałem komisarza UE do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre’a Moscoviciego. Jego dokument otwierający debatę, przedstawiony pod koniec maja, jest także przedmiotem opinii przygotowanej przez Christophe’a Rouillona, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Merów Francji i mera Coulaines, której przyjęcie jest przewidziane bezpośrednio po tej debacie.

Znaczenie spalania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym

Odzysk energii polega na przekształceniu odpadów w celu produkcji energii elektrycznej. Chociaż miasta i regiony są w dalszym ciągu silnie zaangażowane na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego użycia produktów i recyklingu, uznają one rolę, jaką odzysk energii odgrywa w dążeniu do bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. Władze lokalne posiadają w całej Europie kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami. Wzywają one UE do wzięcia pod uwagę zaleceń zawartych w opinii w sprawie „Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym”, przygotowanej przez Katę Tüttő, radną 12. dzielnicy Budapesztu.

Piątek, 1 grudnia

Polityka konkurencji UE i zasady pomocy państwa

Rekordowe kary nałożone na Google i Apple spotkały się w przeszłości z dużym zainteresowaniem mediów, co wskazuje na wpływ i znaczenie polityki konkurencji UE. Jednakże inne aspekty polityki konkurencji wywierają większy wpływ na życie codzienne obywateli Europy, która to kwestia zostanie omówiona z komisarz Margarethe Vestager na sesji plenarnej. Po dyskusji nastąpi przyjęcie opinii opracowanej przez Michaela Murphy’ego, radnego hrabstwa Tipperary (Irlandia), który wzywa do większej elastyczności w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących pomocy państwa dla regionów peryferyjnych oraz w okresach trudnych pod względem gospodarczym i społecznym.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

Realizacja strategii makroregionalnych – sprawozdawca: Raffaele Cattaneo (IT/EPL), przewodniczący rady regionu Lombardia

Akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – sprawozdawca: François Decoster (FR/ALDE), wiceprzewodniczący regionu Hauts-de-France

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. – sprawozdawca: Guillermo Martínez Suárez (ES/PES), minister w rządzie wspólnoty autonomicznej Asturia

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – sprawozdawczyni Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), przewodnicząca rady departamentu Finistère

Modernizacja szkół i szkolnictwa wyższego – sprawozdawca: Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita

Wspieranie innowacji w sektorze publicznym za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych: perspektywa lokalna i regionalna – sprawozdawca: Frank Cecconi (FR/ALDE), radny regionu Île-de-France

Plan działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego – realizacja inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu – sprawozdawca: Jerry Lundy (IE/ALDE), członek zgromadzenia regionalnego, okręg Sligo

Deinstytucjonalizacja systemów opieki na szczeblu lokalnym i regionalnym – sprawozdawca: Xamuel Gonzalez Westling (SE/PES), radny gminy Hofors

Rewitalizacja obszarów wiejskich dzięki inteligentnym wsiom – sprawozdawca: Enda Stenson (IE/EA), rada hrabstwa Leitrim

W kierunku europejskiego programu mieszkalnictwa – sprawozdawca: Hicham Imane (BE/PES), radny miasta Charleroi

Informacje praktyczne:

Miejsce: budynek Charlemagne, rue de la Loi, Bruksela

Termin: 30 listopada, godz. 15.00–21.00 – 1 grudnia, godz. 9.00–13.00

• Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu.

Share: