Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zdaniem przywódców lokalnych brak porozumienia w sprawie brexitu zaszkodzi ‎ lokalnym gospodarkom i zagrozi transgranicznemu handlowi w Irlandii  
Według analiz gospodarka Zjednoczonego Królestwa jest prawie pięciokrotnie bardziej narażona na niebezpieczeństwa związane z brexitem bez porozumienia niż regiony z UE-27.

Przywódcy lokalni i regionalni wyrazili dziś rosnące zaniepokojenie perspektywą wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez porozumienia i wynikających z tego skutków dla ich społeczności. Odnosząc się do wyników badań przedstawionych dziś w Brukseli przez konsorcjum badawcze pod przewodnictwem Uniwersytetu w Birmingham , Europejski Komitet Regionów (KR) – zgromadzenie przywódców lokalnych i regionalnych UE – ostrzegł przed poważnymi skutkami gospodarczymi i politycznymi, jakie dla lokalnych gospodarek niosłoby wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE bez porozumienia.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący KR-u, przestrzegł przed ekonomicznymi konsekwencjami brexitu: „Coraz więcej danych wskazuje na to, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa bez porozumienia wyrządzi ogromne szkody lokalnym gospodarkom zarówno w UE, jak i samym Zjednoczonym Królestwie, a koszt ten będą musieli ponieść obywatele. Do ochrony najmocniej dotkniętych tym wydarzeniem regionów będą wykorzystane fundusze UE, lecz ostrzeżenie jest jasne: gospodarka Zjednoczonego Królestwa jest pięciokrotnie bardziej narażona na skutki brexitu niż reszta Unii Europejskiej. Wszyscy chcemy porozumienia, a porozumienie na obecnie dostępnych warunkach jest nieporównanie lepszym rozwiązaniem niż katastrofalne wystąpienie bez umowy”.

François Decoster (ALDE/FR), przewodniczący grupy międzyregionalnej KR-u „Brexit” , która liczy 22 członków z różnych państw członkowskich, wezwał ostatnio UE do zapewnienia nowego finansowania w ramach jej funduszy regionalnych, czyli polityki spójności, dla tych regionów, które byłyby bezpośrednio dotknięte ewentualną zmianą statusu granicy z wewnętrznej na zewnętrzną, co zostało niedawno uzgodnione przez UE.

Wiceprzewodniczący regionu Hauts-de-France Decoster powiedział: „Jako przedstawiciel regionu leżącego nad kanałem La Manche i mieszczącego jeden z największych portów Europy, Calais, od samego początku wiedziałem, że brexit – w jakiekolwiek postaci – to zła wiadomość dla naszej gospodarki. Jednak jego skutki dotkną nie tylko regionów w północno-zachodniej Europie. Wygląda na to, że brexit zwiększy różnice między regionami w wielu krajach europejskich, a także w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie. Trzeba będzie to uwzględnić w polityce spójności UE”.

W nawiązaniu do obaw związanych ze skutkami, jakie wystąpienie bez umowy niosłoby dla wyspy Irlandia, przewodniczący Lambertz (BE/PES) dodał: „Czas skończyć polityczne demonstracje siły i zamiast tego pochylić się nad interesem obywateli. Oznacza to pilne zagwarantowanie wszystkich praw obywateli i uniknięcie niebezpiecznych skutków braku porozumienia, które doprowadzi do powstania twardej granicy na wyspie Irlandia. Projekt umowy o wystąpieniu uzgodniony w listopadzie 2018 r. pozostaje najlepszym i jedynym dostępnym wariantem”.

Michael Murphy (IE/EPL), radny Tipperary, przewodniczący delegacji irlandzkiej w KR-ze i wiceprzewodniczący grupy międzyregionalnej, powtórzył te słowa i stwierdził: „Brexit oznacza przegraną dla wszystkich zaangażowanych stron, a przedstawione dzisiaj wyniki badania tylko to potwierdzają. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że poziom lokalny i regionalny jako pierwszy odczuje skutki brexitu. W rzeczywistości brexit już wywiera wpływ na mój region, jako że wiele przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego już zamyka działalność ze względu na zmienny kurs funta szterlinga. Najbardziej ucierpią regiony, w których najintensywniej prowadzi się handel ze Zjednoczonym Królestwem, a jak pokazują badania, gospodarki wielu tych regionów już są stosunkowo słabe”.

W ciągu ostatnich 22 miesięcy Komitet przeprowadził szereg debat na temat brexitu, w tym dwie z Michelem Barnierem , głównym negocjatorem UE w rozmowach w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. W debatach, które koncentrowały się na kwestiach dotyczących obywateli, handlu i regionów przygranicznych, wskazano na niepewność, z jaką borykają się obywatele UE i Zjednoczonego Królestwa, oraz potencjalne koszty brexitu dla portów, sektora rybołówstwa, turystyki, rolnictwa oraz badań i edukacji. Barnier ma również wziąć udział w organizowanym przez Komitet Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Bukareszcie w dniu 14 marca, zaledwie dwa tygodnie przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.

Wraz z Eurochambres KR przeprowadził również ankietę wśród władz lokalnych i regionalnych oraz lokalnych izb handlowych, a także zlecił przeprowadzenie niezależnego badania, które wykazało asymetryczne skutki gospodarcze w całej Europie, z najgorszymi konsekwencjami w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, a w dalszej kolejności także w Belgii, Francji, Niemczech i Holandii.

W dwóch rezolucjach politycznych z marca 2017 r. i maja 2018 r. KR położył nacisk na zapewnienie pokoju i niestawiania granicy wzdłuż Irlandii, a jednocześnie wezwał UE do dopilnowania, by władze lokalne i regionalne nie musiały same stawiać czoła skutkom brexitu. KR popiera przyszłe stosunki z UE, które umożliwiają ścisłą współpracę z regionami, miastami, przedsiębiorstwami i uniwersytetami z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023