Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni UE i Wielkiej Brytanii spotykają się w ramach nowej grupy kontaktowej  

Politycy lokalni i regionalni ze Zjednoczonego Królestwa po raz pierwszy spotkali się z członkami Europejskiego Komitetu Regionów w ramach grupy kontaktowej, której celem jest zapewnienie, że kanały komunikacji rozwijane w ciągu blisko 47 lat członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej pozostaną otwarte na szczeblu regionalnym i lokalnym po 2020 r. Od momentu powstania w 1994 r. Europejski Komitet Regionów jest głównym punktem kontaktowym między regionami i miastami ze Zjednoczonego Królestwa a ich odpowiednikami w innych państwach UE.

Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE 31 stycznia 2020 r., a okres przejściowy zakończy się 31 grudnia. W tym momencie wygasną umowy prawne leżące u podstaw stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE i jej 27 państwami członkowskimi, chyba że w ciągu najbliższych sześciu tygodni zostanie zawarte nowe porozumienie.

Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii i przewodniczący grupy kontaktowej KR-Zjednoczone Królestwo, powiedział: „Politycy ze Zjednoczonego Królestwa i z UE nawiązali silne więzi w ciągu 25 lat kontaktów za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Regionów; prawie pięćdziesiąt lat członkostwa w UE wiązało ściśle Zjednoczone Królestwo z regionami i miastami 27 państw członkowskich UE. Pragniemy, aby więzi pozostały bliskie po 2020 r., dlatego też grupa kontaktowa KR-Zjednoczone Królestwo będzie pracować nad utrzymaniem dobrych kanałów komunikacji i dążyć do nawiązania stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem, które obejmują ścisłą i skuteczną współpracę na szczeblu lokalnym i regionalnym. Niezależnie od tego, czy dojdzie do porozumienia, od 1 stycznia 2021 r. nastąpią istotne zmiany, a politycy lokalni i regionalni po obu stronach są zainteresowani ograniczeniem szkód dla ich gospodarek lokalnych i regionalnych”.

Następnie stwierdził: „Jako polityk UE wzywam rząd Zjednoczonego Królestwa do uznania, że stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem – w tym stosunki między jej zdecentralizowanymi administracjami, władzami regionalnymi i lokalnymi – nie mogą być traktowane na równi z innymi stosunkami. Dzisiejsze bardzo konstruktywne spotkanie z wieloma brytyjskimi odpowiednikami pokazuje, że istnieją wieloletnie i silne więzi na szczeblu lokalnym i regionalnym, a stosunki te muszą być utrzymane i dalej rozwijane w przyszłości”.

Członkowie KR-u wchodzący w skład grupy kontaktowej KR-Zjednoczone Królestwo mają stały mandat, natomiast przedstawiciele władz lokalnych, parlamentów i zgromadzeń zdecentralizowanych Zjednoczonego Królestwa będą uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od tematu dyskusji.

W tym wstępnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej i Gibraltaru. Stanowisko Walii przedstawił przewodniczący komisji do spraw zewnętrznych parlamentu Walii David Rees oraz Anthony Hunt z Walijskiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych . Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych , reprezentujące władze angielskie, delegowało przewodniczącego grupy zadaniowej ds. wyjścia z UE, radnego Kevina Bentleya. Angela Constance, posłanka do parlamentu szkockiego , oraz radna Alison Evison, przewodnicząca Konwentu Szkockiego Władz Lokalnych (COSLA), reprezentowała Szkocję, natomiast radny Matt Garrett przemawiał jako przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Irlandii Północnej (NILGA). Parlament Gibraltaru reprezentował poseł Joseph Garcia.

W części posiedzenia ograniczonej do polityków z UE przewodniczący grupy koordynacyjnej Parlamentu Europejskiego UE-Zjednoczone Królestwo – David McAllister (DE/EPL) – przedstawił członkom KR-u punkt widzenia Parlamentu na temat stanu negocjacji. KR podkreślił potrzebę jak najszybszego uruchomienia nowej pobrexitowej rezerwy dostosowawczej – instrumentu w wysokości 5 mld EUR dla państw członkowskich i sektorów najbardziej dotkniętych brexitem.

Główny negocjator UE Michel Barnier , który wystąpił na inauguracyjnym posiedzeniu grupy kontaktowej 22 września, ma wystąpić na następnym posiedzeniu plenarnym KR-u w dniu 9 grudnia.

Oprócz Loïga Chesnais’go-Girarda do Grupy Kontaktowej z ramienia KR-u należą: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPL), przewodnicząca delegacji niderlandzkiej i burmistrzyni Hof van Twente, Michael Murphy (IE/EPL), przewodniczący delegacji irlandzkiej i członek rady hrabstwa Tipperary, Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), przewodniczący regionu Walencja, Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydent Gdańska, Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), burmistrz Lemvig, Pehr Granfalk (SE/EPL), burmistrz gminy Solna, Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Brema, Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), członek rady prowincji Flevoland, Maria Gomes (PT/PES), burmistrzyni Portimão, Karl Vanlouwe (BE/Przymierze Europejskie), poseł do Parlamentu Flamandzkiego, oraz Oldřich Vlasák (CZ/EKR), radny miasta Hradec Králové. Funkcję obserwatora z ramienia Grupy Zielonych sprawuje Henrike Müller (DE), posłanka do parlamentu kraju związkowego Brema.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021