Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zielony Ład w terenie: nowe zaproszenie do zgłaszania najlepszych praktyk i zobowiązań w dziedzinie klimatu  

Europejski Komitet Regionów (KR) wystosowuje nowe zaproszenie skierowane do swoich członków i zastępców, młodych demokratycznie wybranych polityków (YEP) oraz członków sieci radnych lokalnych i regionalnych KR-u do dzielenia się dobrymi praktykami. Celem jest gromadzenie i promowanie zrównoważonych, niskoemisyjnych projektów i zobowiązań klimatycznych podejmowanych przez władze lokalne i regionalne w całej UE z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Czy Państwa region lub miasto realizuje konkretny projekt, który służy osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu? Czy Państwa region lub miasto ma wyznaczony cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 lub 2050 roku? W takim przypadku to nowe zaproszenie jest dla Państwa.

Pandemia COVID-19 i kryzys energetyczny spowodowany wojną na Ukrainie pokazały, jak ważna jest ścisła interakcja między środowiskiem a obywatelami. Jednocześnie z pewnością nie zniknęło widmo zagrożeń naturalnych, ryzyka środowiskowego, degradacji ekosystemów i globalnego ocieplenia, a działania na rzecz klimatu są również pilniejsze niż kiedykolwiek. Miasta i regiony są kluczowymi podmiotami, jeśli chodzi o realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i przybliżanie UE do neutralności klimatycznej.

Aby dalej promować działania regionalne i lokalne na rzecz Zielonego Ładu, Europejski Komitet Regionów ogłasza nowe wezwanie do przedstawiania najlepszych praktyk i zobowiązań klimatycznych skierowane do wszystkich swoich członków i zastępców, YEP oraz członków europejskiej sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego. Projekty zostaną włączone do platformy najlepszych praktyk pokazujących, w jaki sposób miasta i regiony już teraz przyczyniają się do ekologicznego ożywienia gospodarczego mającego na celu budowę bardziej zrównoważonego, integracyjnego i odpornego społeczeństwa.

Jakie projekty można zgłaszać?

Członkowie i zastępcy, YEP i członkowie sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego mogą zaprezentować swoje niedawno zakończone lub wciąż trwające projekty i inicjatywy dotyczące następujących zagadnień:

  • Przystosowanie się do zmiany klimatu
  • Łagodzenie skutków zmiany klimatu
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Sprawy związane z energią, takie jak efektywność energetyczna, ubóstwo energetyczne lub energia ze źródeł odnawialnych
  • Czysta mobilność
  • Zero zanieczyszczeń
  • Ponowne zalesianie i ekologizacja obszarów miejskich
  • Ekologiczne planowanie budżetu

Przed konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu (UNFCCC COP 27) która odbędzie się w Szarm el-Szejk w Egipcie w listopadzie 2022 r., zobowiązania klimatyczne władz lokalnych i regionalnych zostaną zebrane w formie mapy, aby wesprzeć wysiłki KR-u na rzecz wzmocnienia roli miast i regionów w globalnym zarządzaniu klimatem i wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Aby podzielić się swoimi zielonymi projektami, a także zobowiązaniami dotyczącymi klimatu, prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety.

Projekty i zobowiązania zostaną opublikowane na stronie internetowej KR-u w formie interaktywnej mapy i będą propagowane wśród instytucji UE, zainteresowanych stron i prasy.

Zielony Ład w terenie:tutajznajdą Państwo więcej informacji o portalu KR-u poświęconym Zielonemu Ładowi oraz grupie roboczej.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023