Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalni przywódcy do wiceprzewodniczącej Dubravki Šuicy: Jesteśmy gotowi połączyć siły, aby umocnić i unowocześnić demokrację w UE oraz przyczynić się do sukcesu Konferencji w sprawie przyszłości Europy  

Przywódcy lokalni i regionalni potwierdzili swoją gotowość do stworzenia sieci regionalnych i lokalnych radnych UE, aby zwiększyć zaangażowanie obywateli za pośrednictwem ponad miliona przywódców lokalnych i regionalnych w całej Europie.

Przywódcy lokalni i regionalni przeprowadzili dziś debatę z Dubravką Šuicą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wyrazili uznanie dla roli, jaką odgrywa Komisja w zapewnianiu, by głos regionów, miast i wsi był odpowiednio reprezentowany na konferencji. Ponownie zaapelowali o to, by debata na temat przyszłości Europy docierała do obywateli za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych i by dano odpowiedź na ich postulaty.

W przemówieniu inauguracyjnym Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonii Środkowej, stwierdził: Pragnę podziękować pani wiceprzewodniczącej Dubravce Šuicy za jej ciężką pracę jako współprzewodniczącej Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz za wsparcie dla wszystkich przywódców regionalnych i lokalnych UE. Dubravka Šuica każdym podejmowanym działaniem wyraźnie dowodzi, że jest jednym z naszych najlepszych przyjaciół w Brukseli. Wszyscy delegaci regionalni i lokalni będą ciężko pracować na rzecz powodzenia konferencji, aby przybliżyć Europę jej obywatelom.

Dubravka Šuica , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, oświadczyła: Bez udziału i zaangażowania Komitetu Regionów konferencja nie mogłaby wykorzystać swojego potencjału w docieraniu do wszystkich obywateli, od gór po wyspy. Zaangażowanie KR-u na rzecz przybliżenia Europy jej obywatelom oraz wzmocnienia demokracji europejskiej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, a przede wszystkim u samych korzeni, ma zasadnicze znaczenie dla przystosowania demokracji do przyszłości.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, powiedział: Dialog z obywatelami nie może być jedynie działaniem, które skończy się wraz z Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Dialog ten stanowi świadome i oparte na wiedzy korzystanie z obywatelstwa i musi być kontynuowany po konferencji. Były przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz przedstawił pomysł stałego zorganizowanego dialogu z obywatelami. Projekt ten, podobnie jak rola Komitetu Regionów i możliwość zmiany traktatu, to zagadnienia, na które trzeba będzie mieć odpowiedź w dniu zakończenia konferencji.

Delegacja KR-u będzie uczestniczyć w sesji plenarnej konferencji na różne sposoby:

  • wniesie pisemny wkład przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych;
  • będzie organizować dialogi i debaty w swoich okręgach wyborczych oraz składać sprawozdania z tych dialogów;
  • będzie tworzyć sojusze z delegatkami i delegatami o podobnych poglądach podczas konferencji w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;
  • zmobilizuje swoje sieci, takie jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE, sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki zostaną przedstawione na sesji plenarnej konferencji.

Cały wkład KR-u w konferencję posłuży do opracowania sprawozdania, które zostanie przedstawione na 9. Europejskim Szczycie Regionów i Miast w dniach 3 i 4 marca 2022 r. w Marsylii.

Kontekst:

Konferencja w sprawie przyszłości Europy została rozpoczęta 9 maja 2021 r. Jest to proces konsultacji i niepowtarzalna okazja dla obywateli do wyrażenia swoich poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej. Komitet jest reprezentowany w zarządzie Konferencji w sprawie przyszłości Europy przez swojego przewodniczącego, a na posiedzeniu plenarnym konferencji poprzez delegację liczącą 30 osób. Celem delegacji Komitetu jest dotarcie do pozostałych 420 delegatów, by wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej i promować wymiar terytorialny polityki UE.

Tutaj można znaleźć przegląd kwestii istotnych dla regionów i miast UE w odniesieniu do dziewięciu tematów dyskusji na konferencji.

Kontakt:

Ella Huber

tel. +32 (0)2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij: