Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalni przywódcy do wiceprzewodniczącej Dubravki Šuicy: Jesteśmy gotowi połączyć siły, aby umocnić i unowocześnić demokrację w UE oraz przyczynić się do sukcesu Konferencji w sprawie przyszłości Europy  

Przywódcy lokalni i regionalni potwierdzili swoją gotowość do stworzenia sieci regionalnych i lokalnych radnych UE, aby zwiększyć zaangażowanie obywateli za pośrednictwem ponad miliona przywódców lokalnych i regionalnych w całej Europie.

Przywódcy lokalni i regionalni przeprowadzili dziś debatę z Dubravką Šuicą, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wyrazili uznanie dla roli, jaką odgrywa Komisja w zapewnianiu, by głos regionów, miast i wsi był odpowiednio reprezentowany na konferencji. Ponownie zaapelowali o to, by debata na temat przyszłości Europy docierała do obywateli za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych i by dano odpowiedź na ich postulaty.

W przemówieniu inauguracyjnym Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonii Środkowej, stwierdził: Pragnę podziękować pani wiceprzewodniczącej Dubravce Šuicy za jej ciężką pracę jako współprzewodniczącej Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz za wsparcie dla wszystkich przywódców regionalnych i lokalnych UE. Dubravka Šuica każdym podejmowanym działaniem wyraźnie dowodzi, że jest jednym z naszych najlepszych przyjaciół w Brukseli. Wszyscy delegaci regionalni i lokalni będą ciężko pracować na rzecz powodzenia konferencji, aby przybliżyć Europę jej obywatelom.

Dubravka Šuica , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, oświadczyła: Bez udziału i zaangażowania Komitetu Regionów konferencja nie mogłaby wykorzystać swojego potencjału w docieraniu do wszystkich obywateli, od gór po wyspy. Zaangażowanie KR-u na rzecz przybliżenia Europy jej obywatelom oraz wzmocnienia demokracji europejskiej na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, a przede wszystkim u samych korzeni, ma zasadnicze znaczenie dla przystosowania demokracji do przyszłości.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, powiedział: Dialog z obywatelami nie może być jedynie działaniem, które skończy się wraz z Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Dialog ten stanowi świadome i oparte na wiedzy korzystanie z obywatelstwa i musi być kontynuowany po konferencji. Były przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz przedstawił pomysł stałego zorganizowanego dialogu z obywatelami. Projekt ten, podobnie jak rola Komitetu Regionów i możliwość zmiany traktatu, to zagadnienia, na które trzeba będzie mieć odpowiedź w dniu zakończenia konferencji.

Delegacja KR-u będzie uczestniczyć w sesji plenarnej konferencji na różne sposoby:

  • wniesie pisemny wkład przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych;
  • będzie organizować dialogi i debaty w swoich okręgach wyborczych oraz składać sprawozdania z tych dialogów;
  • będzie tworzyć sojusze z delegatkami i delegatami o podobnych poglądach podczas konferencji w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;
  • zmobilizuje swoje sieci, takie jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE, sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki zostaną przedstawione na sesji plenarnej konferencji.

Cały wkład KR-u w konferencję posłuży do opracowania sprawozdania, które zostanie przedstawione na 9. Europejskim Szczycie Regionów i Miast w dniach 3 i 4 marca 2022 r. w Marsylii.

Kontekst:

Konferencja w sprawie przyszłości Europy została rozpoczęta 9 maja 2021 r. Jest to proces konsultacji i niepowtarzalna okazja dla obywateli do wyrażenia swoich poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej. Komitet jest reprezentowany w zarządzie Konferencji w sprawie przyszłości Europy przez swojego przewodniczącego, a na posiedzeniu plenarnym konferencji poprzez delegację liczącą 30 osób. Celem delegacji Komitetu jest dotarcie do pozostałych 420 delegatów, by wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej i promować wymiar terytorialny polityki UE.

Tutaj można znaleźć przegląd kwestii istotnych dla regionów i miast UE w odniesieniu do dziewięciu tematów dyskusji na konferencji.

Kontakt:

Ella Huber

tel. +32 (0)2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023