Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Migracja: Nowa komisarz Ylva Johansson i przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz podkreślili potrzebę wymiany dobrych praktyk w dziedzinie integracji  
Komisarz ogłosiła również środki pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla Włoch i Hiszpanii w celu wsparcia ich działań na rzecz integracji nowo przybyłych osób

Podczas dzisiejszej konferencji nowa europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson wyraziła uznanie dla miast, miasteczek i wsi w całej Unii Europejskiej za ich wysiłki w celu integracji uchodźców i migrantów. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz z zadowoleniem przyjął tę deklarację poparcia i stwierdził, że migracja w Europie wymaga „bardziej sprawiedliwego, pragmatycznego i integrującego podejścia wspierającego regiony i miasta”.

Komisarz Johansson zabrała głos drugiego dnia po objęciu urzędu w obecności około 400 polityków lokalnych i regionalnych na wydarzeniu Go Local: „Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji migrantów” . Konferencja, współorganizowana przez Europejski Komitet Regionów i Komisję Europejską, ma na celu promowanie silnego elementu, jakim w podejściu UE do kwestii migracji są lokalne i regionalne inwestycje społeczne. Europejski Komitet Regionów wzywa w szczególności do wspierania miast i wsi, które w całej UE są miejscem pobytu dla około jednej trzeciej uchodźców i imigrantów.

Komisarz Johansson stwierdziła: „Reprezentując mój urząd, pragnę podkreślić, że jednym z naszych długofalowych celów jest budowanie spójnego społeczeństwa, w którym każdy członek czuje się szanowany i bezpieczny. Dlatego też dobra integracja będzie jednym z moich priorytetów. Integracja opiera się na społeczności, a społeczności buduje się od dołu. Dlatego inicjatywa Go Local jest tak ważnym wydarzeniem”. Komisarz ogłosiła również przyznanie nowych środków pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla Włoch i Hiszpanii w celu wsparcia ich działań na rzecz integracji nowo przybyłych osób.

Komisja Europejska wezwała do trzykrotnego zwiększenia głównego funduszu, w ramach którego wspierane są działania integracyjne – obecnie Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – z 3,1 mld EUR w latach 2014–2020 do 10,4 mld EUR. UE zamierza przeznaczyć najwięcej długoterminowych środków na włączenie społeczne w ramach przyszłego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Za organizację konferencji współodpowiedzialne były Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych i Europejski Komitet Regionów, którego przewodniczący, Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) rozpoczął w kwietniu 2019 inicjatywę „Miasta i regiony na rzecz integracji” wraz z ówczesnym komisarzem unijnym Dimitrisem Awramopulosem.

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz stwierdził: „Musimy położyć kres sianiu strachu, przełamać podziały i zwalczać populistyczną retorykę oraz prowadzić działania w oparciu o pragmatyzm, uczciwość i solidarność. W ciągu ostatnich dziesięciu lat miasta w całej Europie chętnie przyjęły uchodźców oraz pomogły im w czasach oszczędności budżetowych. Inicjatywa na rzecz integracji nadal się rozwija i stanowi dowód, że wsie, miasteczka, miasta i regiony na co dzień pomagają w integracji nowo przybyłych osób i tym samym tworzą inkluzywne społeczności. Obecność komisarz tu i teraz oraz chęć z jej strony, by zaangażować się we współpracę z regionami i miastami na tak wczesnym etapie kadencji, pokazuje, że Europa nie tylko słucha, lecz chce działać lokalnie”.

Wśród innych prelegentów znaleźli się Virginio Merola (IT/PES), burmistrz Bolonii i członek Europejskiego Komitetu Regionów, Annika Annerby Jansson , przewodnicząca regionu Skåne w Szwecji, Rutger Groot Wassink , zastępca burmistrza Amsterdamu (Holandia) odpowiedzialny za sprawy społeczne, demokratyzację i różnorodność oraz Oriol Amorós , sekretarz ds. równości, migracji i obywatelstwa w rządzie Katalonii (Hiszpania).

Podczas konferencji zorganizowano warsztaty poświęcone wielu obszarom, w których władze lokalne i regionalne zazwyczaj odgrywają szczególną rolę – mieszkalnictwo, zdrowie, edukacja, praca z młodzieżą i sport – a także obszarom, w których Komisja Europejska oferuje miastom i regionom swoją wiedzę fachową, takim jak dane, strategie lokalne i innowacyjne instrumenty finansowe.

UE udziela obecnie wsparcia dla projektów integracyjnych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programu Erasmus+.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu