Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy  
W porządku obrad #CoRplenary : przywódcy lokalni i regionalni przedstawiają obawy i nadzieje związane z przyszłością Europy, debata na temat klimatu oraz ogłoszenie laureatów konkursu pt. „Europejski Region Przedsiębiorczości 2019”.

W dniach 4-5 lipca w Brukseli spotkają się przywódcy lokalni i regionalni UE, aby debatować nad kwestiami, które mają największe znaczenie dla regionów i miast. W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) spotkają się z przywódcami krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, aby wspólnie zaproponować, w jaki sposób stworzyć zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i innowacyjną Europę. Następnego dnia, wkrótce po ogłoszeniu przez UE jej celów w zakresie energii i klimatu do 2030 r., Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu oraz przedstawiciele Bonn (gospodarza negocjacji klimatycznych COP23) i Katowic (gospodarza konferencji COP24) będą prowadzić dyskusje na temat tego, co UE musi zrobić w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża.

Odbędzie się także ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019, organizowanego w celu wyróżnienia tych regionów, które posiadają najbardziej skuteczne strategie przedsiębiorczości w Europie. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów skupią się również na dwóch z najbardziej palących kwestii lokalnych i regionalnych – unijnej polityce migracyjnej i regionalnej – oraz omówią plany Austrii dotyczące jej nadchodzącej sześciomiesięcznej prezydencji Rady UE.

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo we wszystkich językach UE

 

Przyszłość Europy: poglądy samorządów lokalnych i regionalnych (4 lipca)

 

W ramach swoich rozważań na temat przyszłości Europy KR zaprosił przywódców europejskich i krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych do debaty na temat głównych wyzwań stojących przed miastami i regionami. Debatę na posiedzeniu plenarnym poprzedzi poranne wydarzenie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych oraz członków Europejskiego Komitetu Regionów, zaś obrady okrągłego stołu będą się koncentrować na rozwoju sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i innowacyjnej Unii Europejskiej.  Spotkania te stanowią część zapoczątkowanego w 2016 roku procesu „ Rozważań nad Europą ”, mającego przyczynić się do opracowania sprawozdania na temat przyszłości Europy, które KR przyjmie podczas sesji plenarnej w dniach 8-10 października na wniosek Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wszystkie te działania Europejskiego Komitetu Regionów powinny wzbogacić dyskusje decydentów UE oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., określając punkt widzenia polityków lokalnych i regionalnych.

 

Migracja a spójność: UE jest ważna dla władz lokalnych i regionalnych (4 lipca)

 

W oparciu o debatę na temat przyszłości Europy ze stowarzyszeniami samorządów lokalnych i regionalnych członkowie KR-u będą dzielić się swoimi poglądami na temat migracji i polityki spójności UE, jak również innych lokalnych wyzwań i rozwiązań mających wymiar unijny. Na wymianę poglądów przeznaczono godzinę.

 

Priorytety austriackiej prezydencji UE (4 lipca)

 

Karoline Edtstadler , sekretarz stanu w austriackim Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawi priorytety sześciomiesięcznej prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się w dniu 1 lipca. Sesja plenarna KR-u odbędzie się pięć dni po szczycie przywódców UE poświęconym migracji, unii gospodarczej i walutowej, długoterminowemu budżetowi UE, opodatkowaniu i innowacyjności, NATO i wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.

 

Ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019

 

Co roku KR wybiera i nagradza regiony UE, które mają wybitne i innowacyjne strategie w zakresie polityki przedsiębiorczości. Nagroda ta pozwala im wykazać, w jaki sposób przedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć żywotność i odporność gospodarek lokalnych i regionalnych. Laureaci edycji 2019 zostaną ogłoszeni w dniu 4 lipca, na koniec pierwszego dnia posiedzenia plenarnego KR-u. W 2018 r. laureatami nagrody były: Macedonia Środkowa, Île-de-France oraz Północno-Zachodni Region Irlandii.

 

Walka ze zmianą klimatu (5 lipca)

 

Komisarz Arias Cañete przedstawi ogólne cele UE w zakresie klimatu, konsekwencje zmienionych celów UE w zakresie klimatu i energii oraz sposób, w jaki UE zamierza wspierać działania władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie klimatu po roku 2020. Burmistrz Bonn oraz nowo wybrany przewodniczący Samorządów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ( ICLEI ), Ashok Alexander Sridharan omówią wyniki negocjacji COP23, które odbyły się w Bonn w 2017 r., natomiast wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu Tomasz Chruszczow przedstawią nadzieje związane z zaplanowanymi na grudzień negocjacjami COP24. Istnieje pilna potrzeba przełożenia w Katowicach globalnych celów w zakresie klimatu uzgodnionych przez rządy krajowe w Paryżu w 2015 r. na zasady i wytyczne, które mają istotne konsekwencje dla władz lokalnych i regionalnych.

 

Na posiedzeniu plenarnym KR przyjmie zalecenia dotyczące zarządzania w dziedzinie klimatu po roku 2020 , opracowane przez Andrew Coopera (UK/EA), członka rady miejskiej Kirklees. Członkowie Komitetu Regionów przyjmą również opinię w sprawie „ Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej ”, sporządzoną przez Michiela Scheffera (NL/ALDE), członka zarządu prowincji Geldria.

 

Podczas sesji plenarnej KR przeprowadzi również debatę i przyjmie szereg opinii:

 

Propozycje reform unii gospodarczej i walutowej ”. Sprawozdawca: Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines.

Ocena wdrożenia agendy miejskiej dla UE ”. Sprawozdawca: Kieran McCarthy (IE/EA) radny miasta Cork.

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ”. Sprawozdawczyni: Isolde Ries (DE/PES) pierwsza wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Saara.

Plan działania na rzecz wspierania ochrony przestrzeni publicznej ”. Sprawozdawca: Jean-François Barnier (FR/ALDE), mer Chambon-Feugerolles

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE ". Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu.

Pakiet dotyczący zamówień publicznych ”. Sprawozdawca: Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz miasta Cugir.

Zachęty ze strony samorządu lokalnego i regionalnego mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania się ”. Sprawozdawca: Nikolaos Chiotakis (EL/EPL), radny gminy miejskiej Kifissia.

Nieuczciwe praktyki handlowe ”. Sprawozdawca generalny: Jacques Blanc ( FR/EPL), mer La Canourgue

Cele Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych ”. Sprawozdawca: Sören Herbst (DE/EPL) członek rady miasta Magdeburg.

 

Informacje praktyczne:

 

Miejsce : Budynek im. Paula Henriego Spaaka, sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego, 60 rue Wiertz, B - 1047 Bruksela

 

Data : 4 lipca, godz. 15.00–21.00; 5 lipca, godz. 9.00–13.00

        Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

        Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

        Sesja plenarna – program dla mediów

 

Kontakt: PresseCDR@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-COHESION-CLIMATE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-COHESION-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-COHESION-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-COHESION-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MIGRATION-COHESION-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022