Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy  
W porządku obrad #CoRplenary : przywódcy lokalni i regionalni przedstawiają obawy i nadzieje związane z przyszłością Europy, debata na temat klimatu oraz ogłoszenie laureatów konkursu pt. „Europejski Region Przedsiębiorczości 2019”.

W dniach 4-5 lipca w Brukseli spotkają się przywódcy lokalni i regionalni UE, aby debatować nad kwestiami, które mają największe znaczenie dla regionów i miast. W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) spotkają się z przywódcami krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, aby wspólnie zaproponować, w jaki sposób stworzyć zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i innowacyjną Europę. Następnego dnia, wkrótce po ogłoszeniu przez UE jej celów w zakresie energii i klimatu do 2030 r., Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu oraz przedstawiciele Bonn (gospodarza negocjacji klimatycznych COP23) i Katowic (gospodarza konferencji COP24) będą prowadzić dyskusje na temat tego, co UE musi zrobić w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża.

Odbędzie się także ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019, organizowanego w celu wyróżnienia tych regionów, które posiadają najbardziej skuteczne strategie przedsiębiorczości w Europie. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów skupią się również na dwóch z najbardziej palących kwestii lokalnych i regionalnych – unijnej polityce migracyjnej i regionalnej – oraz omówią plany Austrii dotyczące jej nadchodzącej sześciomiesięcznej prezydencji Rady UE.

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo we wszystkich językach UE

 

Przyszłość Europy: poglądy samorządów lokalnych i regionalnych (4 lipca)

 

W ramach swoich rozważań na temat przyszłości Europy KR zaprosił przywódców europejskich i krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych do debaty na temat głównych wyzwań stojących przed miastami i regionami. Debatę na posiedzeniu plenarnym poprzedzi poranne wydarzenie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych oraz członków Europejskiego Komitetu Regionów, zaś obrady okrągłego stołu będą się koncentrować na rozwoju sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i innowacyjnej Unii Europejskiej.  Spotkania te stanowią część zapoczątkowanego w 2016 roku procesu „ Rozważań nad Europą ”, mającego przyczynić się do opracowania sprawozdania na temat przyszłości Europy, które KR przyjmie podczas sesji plenarnej w dniach 8-10 października na wniosek Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wszystkie te działania Europejskiego Komitetu Regionów powinny wzbogacić dyskusje decydentów UE oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., określając punkt widzenia polityków lokalnych i regionalnych.

 

Migracja a spójność: UE jest ważna dla władz lokalnych i regionalnych (4 lipca)

 

W oparciu o debatę na temat przyszłości Europy ze stowarzyszeniami samorządów lokalnych i regionalnych członkowie KR-u będą dzielić się swoimi poglądami na temat migracji i polityki spójności UE, jak również innych lokalnych wyzwań i rozwiązań mających wymiar unijny. Na wymianę poglądów przeznaczono godzinę.

 

Priorytety austriackiej prezydencji UE (4 lipca)

 

Karoline Edtstadler , sekretarz stanu w austriackim Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawi priorytety sześciomiesięcznej prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się w dniu 1 lipca. Sesja plenarna KR-u odbędzie się pięć dni po szczycie przywódców UE poświęconym migracji, unii gospodarczej i walutowej, długoterminowemu budżetowi UE, opodatkowaniu i innowacyjności, NATO i wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.

 

Ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019

 

Co roku KR wybiera i nagradza regiony UE, które mają wybitne i innowacyjne strategie w zakresie polityki przedsiębiorczości. Nagroda ta pozwala im wykazać, w jaki sposób przedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć żywotność i odporność gospodarek lokalnych i regionalnych. Laureaci edycji 2019 zostaną ogłoszeni w dniu 4 lipca, na koniec pierwszego dnia posiedzenia plenarnego KR-u. W 2018 r. laureatami nagrody były: Macedonia Środkowa, Île-de-France oraz Północno-Zachodni Region Irlandii.

 

Walka ze zmianą klimatu (5 lipca)

 

Komisarz Arias Cañete przedstawi ogólne cele UE w zakresie klimatu, konsekwencje zmienionych celów UE w zakresie klimatu i energii oraz sposób, w jaki UE zamierza wspierać działania władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie klimatu po roku 2020. Burmistrz Bonn oraz nowo wybrany przewodniczący Samorządów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ( ICLEI ), Ashok Alexander Sridharan omówią wyniki negocjacji COP23, które odbyły się w Bonn w 2017 r., natomiast wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu Tomasz Chruszczow przedstawią nadzieje związane z zaplanowanymi na grudzień negocjacjami COP24. Istnieje pilna potrzeba przełożenia w Katowicach globalnych celów w zakresie klimatu uzgodnionych przez rządy krajowe w Paryżu w 2015 r. na zasady i wytyczne, które mają istotne konsekwencje dla władz lokalnych i regionalnych.

 

Na posiedzeniu plenarnym KR przyjmie zalecenia dotyczące zarządzania w dziedzinie klimatu po roku 2020 , opracowane przez Andrew Coopera (UK/EA), członka rady miejskiej Kirklees. Członkowie Komitetu Regionów przyjmą również opinię w sprawie „ Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej ”, sporządzoną przez Michiela Scheffera (NL/ALDE), członka zarządu prowincji Geldria.

 

Podczas sesji plenarnej KR przeprowadzi również debatę i przyjmie szereg opinii:

 

Propozycje reform unii gospodarczej i walutowej ”. Sprawozdawca: Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines.

Ocena wdrożenia agendy miejskiej dla UE ”. Sprawozdawca: Kieran McCarthy (IE/EA) radny miasta Cork.

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ”. Sprawozdawczyni: Isolde Ries (DE/PES) pierwsza wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Saara.

Plan działania na rzecz wspierania ochrony przestrzeni publicznej ”. Sprawozdawca: Jean-François Barnier (FR/ALDE), mer Chambon-Feugerolles

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE ". Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu.

Pakiet dotyczący zamówień publicznych ”. Sprawozdawca: Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz miasta Cugir.

Zachęty ze strony samorządu lokalnego i regionalnego mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania się ”. Sprawozdawca: Nikolaos Chiotakis (EL/EPL), radny gminy miejskiej Kifissia.

Nieuczciwe praktyki handlowe ”. Sprawozdawca generalny: Jacques Blanc ( FR/EPL), mer La Canourgue

Cele Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych ”. Sprawozdawca: Sören Herbst (DE/EPL) członek rady miasta Magdeburg.

 

Informacje praktyczne:

 

Miejsce : Budynek im. Paula Henriego Spaaka, sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego, 60 rue Wiertz, B - 1047 Bruksela

 

Data : 4 lipca, godz. 15.00–21.00; 5 lipca, godz. 9.00–13.00

        Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

        Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

        Sesja plenarna – program dla mediów

 

Kontakt: PresseCDR@cor.europa.eu

Udostępnij :