Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Burmistrzowie mówią „nie” populizmowi i narastającemu eurosceptycyzmowi  

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wziął udział w szczycie burmistrzów EUROCITIES, który odbył się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) – unijnego zgromadzenia samorządów regionalnych i lokalnych – w Brukseli. Główny nacisk położono na pilną potrzebę zareagowania na szerzący się w Europie populizm i eurosceptycyzm.

W kontekście zbliżających się obchodów 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego burmistrzowie głównych miast Europy spotkali się dzisiaj w Brukseli, by zdecydowanie opowiedzieć się za fundamentalnymi europejskimi wartościami – demokracją, wolnością i równością. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz jako jedyny reprezentował polskie miasta na tym wydarzeniu wysokiego szczebla, w którym udział wzięli przewodniczący KR-u Markku Markkula, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i Jyrki Katainen, komisarz Corina Crețu i główny negocjator Parlamentu ds. Brexitu Guy Verhofstadt.

 

Burmistrzowie i politycy reprezentujący 36 miast z 15 krajów spotkali się w siedzibie unijnego zgromadzenia samorządów regionalnych i lokalnych, aby omówić sposoby odwrócenia obecnych tendencji populistycznych i eurosceptycznych w Europie. Ich przesłanie jest jasne: odnowiona Europa potrzebuje rzeczywistego partnerstwa między miastami i ich obywatelami a instytucjami UE i państwami członkowskimi, gdyż takie partnerstwo jest jedynym sposobem na zmniejszenie dystansu między Europą i jej obywatelami.

 

Prezydent Miasta Gdańska i członek Europejskiego Komitetu Regionów Paweł Adamowicz stwierdził: "Władze samorządowe nie tylko mogą, ale po prostu mają taką powinność, aby włączyć się w walkę z populizmem. Jest to przede wszystkim walka na argumenty. Naszym zadaniem jest edukować społeczeństwo i sprawiać, że będziemy mieli do czynienia ze świadomym obywatelem. Chcemy kreować obywatela, który jest podmiotem, a nie przedmiotem. Jest świadom swoich praw, ale też obowiązków. Powinien być w stanie podejmować racjonalne decyzje, a nie dawać się omamiać populistycznym obietnicom. Ma wpływ na otaczające go środowisko, które również dzięki niemu będzie otoczeniem bez przemocy, populizmu, eurosceptycyzmu."

 

"Świadomy obywatel jest w stanie ocenić, jaką wartość ma Unia Europejska zna, bowiem bilans zysków i strat. Wiedza stanowi warstwę ochronną dla populistycznych pseudo prawd (i tak wszechobecnych aktualnie „fake news”). Świadomy obywatel zna również historię i wie, że Unia stanowi niezaprzeczalne dobro i jest gwarancją bezkonfliktowego rozwiązywania sporów i pokojowego dochodzenia do konsensualnych rozwiązań."

 

Gospodarz szczytu, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula , powiedział: „Szczyt burmistrzów odbywa się w kluczowym dla Europy momencie. Musimy nauczyć się uważniej słuchać ludzi i w większym stopniu współpracować z nimi w terenie, tak abyśmy mogli przejść od słów do czynów. Dlatego też członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zorganizują w 2017 r. debaty z obywatelami w 75 regionach i miastach w ramach inicjatywy «Rozważania nad Europą»”.

 

Od momentu jej rozpoczęcia w marcu 2016 r. Europejski Komitet Regionów zorganizował 27 wydarzeń „Porozmawiajmy o Europie” w 13 państwach członkowskich z udziałem około 72 członków KR-u i około 3200 obywateli. Celem jest wysłuchanie pytań i priorytetów obywateli oraz przekazanie ich instytucjom UE w postaci opracowywanej właśnie opinii. Na 2017 r. zaplanowano 75 lokalnych wydarzeń „Rozważania nad Europą”.

 

Przewodniczący EUROCITIES i burmistrz Gandawy Daniël Termont stwierdził: „Przywódcy europejscy szykują się do uczczenia traktatu rzymskiego sprzed 60 lat, a zarazem wszyscy przeżywamy teraz moment, kiedy Europa ponownie znajduje się w punkcie zwrotnym. Wykorzystajmy zatem ten czas, by zdecydowanie opowiedzieć się za podstawowymi wartościami Europy, a mianowicie za wolnością, demokracją i równością. A przede wszystkim niech czas ten będzie czasem wszystkich mieszkańców Europy. Dzięki współpracy z miastami instytucje unijne mogą znaleźć nowe sposoby zaangażowania obywateli oraz zainspirować się naszymi praktycznymi doświadczeniami”. Daniël Termont potwierdził zobowiązanie miast do wzmocnienia inicjatyw demokratycznych na poziomie lokalnym dzięki zaplanowanym na kolejne miesiące działaniom.

 

Głos zabrali także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i Jyrki Katainen, komisarz Corina Crețu i główny negocjator PE ds. Brexitu Guy Verhofstadt. Potwierdzili oni swoje zobowiązanie do dalszej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu przełamania impasu projektu integracji europejskiej.

 

Kontakt:

Wojewodzka Wioletta

Wioletta.Wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :