Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni rozpoczynają inicjatywę na rzecz integracji migrantów ‎ i debatują o podstawowych prawach i wartościach UE  
Komisarz Dimitris Avramopoulos, prezes Trybunału Sprawiedliwości UE Koen Lenaerts i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans przyłączają do #CoRplenary

Integracja migrantów oraz poszanowanie praw podstawowych i wartości UE we wszystkich państwach członkowskich będą najważniejszymi punktami dwóch debat sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniach 10–11 kwietnia. Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, weźmie udział w inauguracji nowej inicjatywy KR-u „Miasta i regiony na rzecz integracji” , zaś Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, ocenią obecne zagrożenia dla praw podstawowych i wartości UE.

OGLĄDAJ #CoRplenary NA ŻYWO dokumenty plenarne są dostępne tutaj

10 kwietnia, godz. 13.00 – inauguracja Foyer im. Pawła Adamowicza

Obrady planarne zostaną poprzedzone uroczystością upamiętniającą Pawła Adamowicza , prezydenta Gdańska i członka KR-u od 2011 r., który został zamordowany w styczniu tego roku. Część głównego budynku siedziby Komitetu zostanie nazwana jego imieniem, aby uczcić dorobek jego życia i działalności publicznej. Rodzina prezydenta Adamowicza oraz jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz będą towarzyszyć przewodniczącemu Lambertzowi podczas ceremonii. Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 r. aż do śmierci, a od 2011 r. także członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

10 kwietnia, godz. 15.00 – inauguracja inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji” #Regions4Integration

Od 2015 r. Europejski Komitet Regionów stale przedstawia liczne zalecenia dotyczące Europejskiego programu w zakresie migracji. Teraz Komitet pragnie zwrócić większą uwagę na ten szczególny aspekt migracji, w którym władze lokalne i regionalne odgrywają zasadniczą rolę – na integrację. Stąd pomysł utworzenia platformy dla regionów, miast i mniejszych społeczności, umożliwiającej dzielenie się doświadczeniami i pozytywnymi przykładami.

Głównym prelegentem podczas inauguracji inicjatywy będzie komisarz Dimitris Avramopoulos . Towarzyszyć mu będą: Valeria Mancinelli , burmistrz Ankony i zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji konkursu na Burmistrza Świata, oraz Annika Tännström , przewodnicząca szwedzkiego regionu Västra Götaland.

10 kwietnia, godz. 17.00 – debata na temat przyszłości budżetu EU

Podczas gdy przywódcy UE-27 będą omawiać ostatni rozwój wydarzeń związanych z brexitem, członkowie KR-u z udziałem przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Jean’em Arthuis’em podsumują negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 i skutki finansowe brexitu.

11 kwietnia, godz. 10.30 – prawa podstawowe i wartości UE

Koen Lenaerts , prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i Frans Timmermans , pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawią niektóre z głównych problemów i wątpliwości Unii Europejskiej związanych z poszanowaniem praw podstawowych i wartości UE, a także zwrócą uwagę na kwestie praw podstawowych, które mają szczególne znaczenie dla przywódców lokalnych i regionalnych. Towarzyszyć im będą Michael O’Flaherty , dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz przedstawicielka Rady Europy, głównej europejskiej organizacji ds. praw człowieka, – Domenica Ghidei Biidu , wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte na sesji plenarnej:

Europejski semestr i polityka spójności: skoordynowanie reform strukturalnych i inwestycji długoterminowych , sprawozdawca: Rob Jonkman (NL/EKR)

Postępy w realizacji strategii leśnej UE – sprawozdawca: Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych.

Data: Środa, 10 kwietnia, w godz. 15.00–18.00; czwartek, 11 kwietnia, w godz. 9.00–13.00

Materiały: porządek obrad sesji plenarnej, dokumenty oraz program dla mediów

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :