Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni inaugurują inicjatywę na rzecz integracji migrantów ‎ w regionach i miastach UE  
Komisarz Dimitris Avramopoulos poparł inicjatywę Europejskiego Komitetu Regionów ‎ „Miasta i regiony na rzecz integracji”

Europejski Komitet Regionów wyraził dziś swoje poparcie dla regionów i gmin, które przyjmują i integrują nowo przybyłych do społeczności lokalnych i zaofiarował się, że będzie służyć jako punkt kontaktowy dla władz lokalnych i regionalnych w Unii Europejskiej. Inicjatywę tę poparł Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa.

Inicjatywa „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów” lub #Regions4Integration – uzupełnia szereg istniejących sieci i projektów stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Europejski Komitet Regionów (KR), jako zgromadzenie polityczne samorządów lokalnych i regionalnych w UE, pragnie wnieść wkład w kształtowanie unijnego programu w dziedzinie migracji w celu zapewnienia lepszego uwzględnienia perspektywy lokalnej i regionalnej w przyszłości.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący KR-u, powiedział: „Regiony i miasta od dawna z powodzeniem przyjmują i integrują nowo przybyłych w swoich społecznościach. Znają one wartość dodaną, jaką wnoszą migranci, oraz koszty braku integracji. Inicjatywa ta będzie okazją do zaprezentowania i omówienia wysiłków podjętych na szczeblu lokalnym w celu integracji migrantów i uchodźców w całej Europie. Potrzebujemy wspólnego europejskiego podejścia, w ramach którego będzie się inwestować w tworzenie spójnych i nieprowadzących do podziałów społeczności. Potrzebujemy sprawiedliwej, wyważonej i konstruktywnej dyskusji, w ramach której ponownie skupimy się na traktowaniu każdego człowieka z godnością, pamiętając, że wszyscy możemy czerpać korzyści ze wspierania integracji. Nadszedł czas, by położyć kres zastraszaniu, które w ostatnich latach jest bardzo obecne w retoryce politycznej”.

Komisarz Avramopoulos powiedział: [cytat]

Jedną z osób, które zabrały głos podczas inauguracji inicjatywy była Valeria Mancinelli , burmistrz Ankony i zdobywczyni nagrody Burmistrza Świata w 2018 r. Przewodniczący lub przedstawiciele Eurocities , Rady Gmin i Regionów Europy , Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich i Zgromadzenia Regionów Europy mówili również o swojej pracy w tej dziedzinie i o znaczeniu współpracy między szczeblem lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Decyzja KR-u o rozpoczęciu inicjatywy na tym etapie – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborem nowych komisarzy europejskich i nowego przewodniczącego Rady Europejskiej w tym roku – świadczy o jego przekonaniu, że decydenci w UE powinni rozważyć zwiększenie wsparcia politycznego, technicznego i finansowego dla integracji w społecznościach lokalnych. Inicjatywa ta obejmie następujące działania:

1. Stworzenie platformy politycznej dla miast i regionów w celu umożliwienia im opracowania i przedstawienia wniosków dotyczących polityki UE i finansowania integracji migrantów.

2. Wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji migrantów na szczeblu lokalnym, takich jak dostęp do rynku pracy, szkolenia zawodowe, kształcenie, wsparcie nieletnich pozbawionych opieki, współpraca partnerska ze społeczeństwem obywatelskim itp.

3. Wspieranie wzajemnego uczenia się , w szczególności nawiązywanie kontaktu między bardziej doświadczonymi miastami a miastami i miejscowościami, które dopiero od niedawna przyjmują migrantów. Inicjatywa skierowana jest w szczególności do administracji małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich wyrażających gotowość do integracji migrantów, lecz nieposiadających doświadczenia i narzędzi.

4. Udostępnianie informacji dotyczących unijnego finansowania na rzecz wsparcia integracji (FAMI i przyszły FAM, EFS+ i inne fundusze na rzecz rozwoju regionalnego uwzględniające cele w dziedzinie integracji migrantów).

5. Opracowanie pozytywnej narracji poprzez dzielenie się udanymi przykładami i rozwiązaniami w zakresie polityki integracyjnej w celu przeciwdziałania dezinformacji.

Poczynając od 2015 r. Europejski Komitet Regionów przedstawił szereg zaleceń w sprawie wniosków legislacyjnych opracowanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji . Podkreślił w nich, że integracja jest dziedziną polityki, w której regiony i gminy mają kluczowe znaczenie oraz że dobrze skoordynowane strategie polityczne mogą sprawić, by integracja przyniosła korzyści samym imigrantom, społeczności lokalnej i lokalnej gospodarce.

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich polityków szczebla lokalnego i regionalnego, którzy mogą wymieniać się doświadczeniami poprzez #Regions4Integration.

Wśród przedstawicieli organizacji europejskich, którzy zabrali głos podczas debaty inauguracyjnej, znaleźli się: Magnus Berntsson , przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy i wiceprzewodniczący Rady Regionu Västra Götaland; Rui Bettencourt , sekretarz ds. stosunków zewnętrznych w rządzie regionalnym Azorów, reprezentujący Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich ; Pietro Puccio , burmistrz Capaci, reprezentujący Radę Gmin i Regionów Europy ; i Mathias De Clercq , burmistrz Gandawy, reprezentujący Eurocities

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej KR-u lub drogą elektroniczną .

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :