Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Poparcie kręgów europejskich dla opinii Núñeza Feijóow sprawie przyszłości rybołówstwa w Europie  

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej przyjęło dziś opinię przewodniczącego rządu Galicji. Alberto Núñez Feijóo proponuje zwiększyć środki na politykę morską i politykę rybołówstwa w budżecie europejskim na okres po 2020 r. i wprowadzić nowy instrument finansowy ukierunkowany na małe społeczności przybrzeżne, który zapewniłby kapitał wysokiego ryzyka i gwarancje bankowe dla kredytów. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) jest głównym instrumentem finansowym polityki rybołówstwa w Unii Europejskiej i dysponuje środkami w wysokości 6,396 mld EUR, tj. ok. 0,58% budżetu europejskiego. Hiszpania otrzymuje 1,161 mld EUR i jest największym beneficjentem EFMR w obecnym okresie budżetowym 2014-2020 (Parlament Europejski, czerwiec 2017).

Mając na uwadze trwające już negocjacje na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych oraz niepewność co do skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, miasta i regiony apelują o zwiększenie środków przeznaczonych na rybołówstwo i politykę morską w przyszłym budżecie UE na okres po 2020 r.

Członkowie KR-u popierają propozycje Núñeza Feijóo, by nowy Fundusz dysponował 1% budżetu europejskiego po 2020 r. zamiast 0,6% jak obecnie. Według wstępnych badań środki EFMR mogłyby wzrosnąć o 6,8%.

Przewodniczący rządu Galicji i sprawozdawca opinii Alberto Núñez Feijóo (ES/EPL) stwierdził: „Potrzebujemy nowego instrumentu finansowego ukierunkowanego na małe społeczności przybrzeżne i opartego na zarządzaniu dzielonym, który wspierałby nowe inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości sprzyjające odnowie pokoleniowej i umożliwiające dywersyfikację branży rybackiej przy jednoczesnym zachowaniu jej tradycyjnego charakteru”.

Núñez Feijóo jest członkiem KR-u od kwietnia 2009 r., kiedy to objął funkcję przewodniczącego rządu Galicji. Jego zdaniem nowy instrument musi „przyczyniać się do poprawy zrównoważenia środowiskowego działalności morsko-rybackiej, połowów skorupiaków, akwakultury i łańcucha morze-przemysł”.

Członkowie KR-u popierają najważniejsze postulaty wysunięte przez sprawozdawcę:

Należy utrzymać wsparcie środków kompensacji w odniesieniu do floty ze względu na społeczno-gospodarcze szkody wynikające z przyjęcia środków ochrony środowiska, takich jak okresy zamknięte dla połowów, tymczasowe przerwy w prowadzeniu działalności i inne działania ograniczające działalność połowową.

Bezpośrednie wsparcie publiczne w postaci dotacji jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw rybackich.

Trzeba zwiększyć o co najmniej 10 % nakłady na badania stosowane i systematyzację danych.

Należy wspierać odnowę floty rybackiej w celu uniknięcia szkód wynikających z jej starzenia. Średni wiek statków rybackich w UE wynosi 22,6 lat.

Trzeba osiągnąć odpowiednią wymianę pokoleniową poprzez zapewnieniu wsparcia budżetowego na szkolenia oraz dostęp do działalności przez zakup statków bez zwiększenia nakładów połowowych.

Ważne jest uproszczenie pozyskiwania środków EFMR z dostosowaniem według basenów i regionów oraz poprzez zarządzany przez jeden podmiot wniosek.

Wpływ społeczno-gospodarczy działalności morskiej i rybackiej jest znaczący w wielu regionach przybrzeżnych. Sektor obejmuje ponad 85 tys. jednostek pływających, zapewnia zatrudnienie ponad 340 tys. osób w całym łańcuchu dostaw i przetwarza ponad 6 mln ton ryb i owoców morza pochodzących z działalności połowowej i hodowlanej.

Członkowie KR-u zwracają uwagę na niską wartość całkowitej realizacji Funduszu, która w listopadzie 2017 r. sytuowała się na poziomie 2,7 % oraz na problemy wynikające z wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa, takie jak zmniejszenie odrzutów czy zakresu maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych ubolewają nad późnym wejściem w życie Funduszu i opóźnieniami w udostępnieniu środków finansowych i ich wdrażaniu oraz uważają, że te opóźnienia są wynikiem zwłoki w przyjęciu funduszu, powolnego procesu zatwierdzania programów operacyjnych oraz zawiłej i niejasnej definicji aspektów podlegających finansowaniu.

Europejskie miasta i regiony również zwracają uwagę instytucjom europejskim, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE nie może być wykorzystywana jako pretekst do zmniejszenia przyszłego finansowania EFMR.

Informacje uzupełniające

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na temat Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), czerwiec 2017 r.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-FISHERIES-FUND-OF-1-PERCENT-OF-FUTURE-EU-BUDGET.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-FISHERIES-FUND-OF-1-PERCENT-OF-FUTURE-EU-BUDGET.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-FISHERIES-FUND-OF-1-PERCENT-OF-FUTURE-EU-BUDGET.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-FISHERIES-FUND-OF-1-PERCENT-OF-FUTURE-EU-BUDGET.ASPX

Rolnictwo ekologiczne: lokalni przywódcy chcą odgrywać większą rolę we wdrażaniu i ocenie planu działania
Rolnictwo ekologiczne: lokalni przywódcy chcą odgrywać większą rolę we wdrażaniu i ocenie planu działania
03.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECO-LABEL-AQUACULTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-FISHERIES-FUND-OF-1-PERCENT-OF-FUTURE-EU-BUDGET.ASPX

European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
02.12.2021