Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni popierają zwiększenie funduszu kryzysowego UE ‎ o 2 mld EUR i domagają się bezpośredniego dostępu ‎ do europejskiego wsparcia  

Przewodniczący Tzitzikostas: „Kryzys związany z COVID-19 wyraźnie pokazał, że Europa musi być lepiej przygotowana i wyposażona, jej działania zaś lepiej skoordynowane, a jednocześnie trzeba umożliwić władzom lokalnym i regionalnym bezpośredni dostęp do funduszy UE”.

Liderzy regionalni i lokalni poparli propozycje Komisji Europejskiej, które zapewniłyby Unii Europejskiej dodatkowe środki w wysokości 2 mld EUR na bezpośrednie reagowanie na kryzysy w przyszłości. Wyciągając wnioski z pandemii COVID-19 podczas debaty z komisarzem UE ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarčičem, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zaapelowali również o nowe przepisy, które pozwoliłyby regionom i miastom na uzyskanie bezpośredniego wsparcia UE w sytuacjach nadzwyczajnych.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów – politycznego zgromadzenia przywódców lokalnych i regionalnych UE – przyjęli z zadowoleniem starania poczynione przez Komisję Europejską w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Poparli też najnowsze propozycje na rzecz wzmocnienia rezerwy rescEU – wchodzącej w skład Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – która w sytuacjach nadzwyczajnych zapewnia UE takie zasoby jak samoloty i sprzęt medyczny, aby pomóc dotkniętym społecznościom.

Przewodniczący Komitetu Apostolos Tzitzikostas stwierdził: „Pandemia COVID-19 unaoczniła, że UE powinna być lepiej przygotowana i wyposażona, a jej działania wymagają skuteczniejszej koordynacji. Unia potrzebuje większych zasobów i kompetencji, aby mogła działać szybciej w czasach kryzysu. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dodatkowych 2 mld EUR na RescEU nie jest luksusem, lecz koniecznością. Musi to być stały fundusz unijny, a nie jednorazowa rezerwa. Należy również wprowadzić zmiany strukturalne, aby umożliwić samorządom lokalnym i regionalnym stojącym na linii walki bezpośredni dostęp do funduszy i wsparcia UE w razie wystąpienia kryzysu. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją Europejską we wzmacnianiu odporności naszych regionów, miast i wsi w całej Europie”.

Janez Lenarčič , unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego, oświadczył podczas debaty na sesji plenarnej: „Podmioty regionalne i lokalne odgrywają zasadniczą rolę w sytuacjach nadzwyczajnych, gdyż przeważnie jako pierwsze reagują, a zarazem grają pierwsze skrzypce w działaniach zapobiegawczych. Pod tym względem współpraca między Komisją a Europejskim Komitetem Regionów ma fundamentalne znaczenie. Dla mnie jako komisarza ds. zarządzania kryzysowego liczy się wysłuchanie głosu Europejskiego Komitetu Regionów w momencie, gdy przedstawiamy nowy wniosek ustawodawczy w dziedzinie ochrony ludności. Nowe przepisy dotyczące ochrony ludności w UE mają bowiem wpływ na szczeble regionalny i lokalny, które odczuwają główne uderzenie takich potężnych kryzysów, jak możemy zobaczyć w przypadku pandemii COVID-19”.

W marcu Europejski Komitet Regionów zainaugurował internetową platformę wymiany , która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie reagowania na pandemię COVID-19, a także ocenianie działań UE na tym polu. Zaproponował też ustanowienie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia , który pomógłby miastom i regionom zatrudnić dodatkowy personel medyczny, zakupić większą liczbę wyrobów medycznych, wspierać usługi intensywnej opieki medycznej, a także zapewnić narzędzia i materiały sanitarne szpitalom i szkołom, co zostało w dużej mierze uwzględnione w unijnych planach odbudowy.

W toku debaty członkowie Komitetu przytoczyli przykłady lokalnych środków i dobrych praktyk, sięgając do swoich doświadczeń w walce z pandemią COVID-19 w terenie:

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), przewodniczący Grupy EPL w KR-ze, powiedział:

„Pragniemy wyrazić szczególne uznanie dla wszystkich pracowników sektorów opieki zdrowotnej, rolnictwa, handlu detalicznego, transportu i edukacji, którzy zapewniają podstawowe towary i usługi w tych trudnych czasach, jak i dla wszystkich obywateli UE za to, że po wprowadzeniu specjalnych środków przez władze wykazali się nadzwyczajnym poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności i solidarności w sytuacji pandemii COVID-19, pomagając sobie nawzajem i chroniąc swoje społeczności”.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023