Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalne dziennikarstwo jest poważnie zagrożone w całej Europie  

Przyspieszone przejście na cyfrowe kanały dystrybucji, zmiany przyzwyczajeń konsumenckich i spadek dochodów z reklam stanowią niebezpieczeństwo dla modelu biznesowego i niezależności lokalnych mediów. Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje plan działania zaproponowany w tej dziedzinie przez Komisję Europejską, ale podkreśla potrzebę uwzględnienia szczególnie niepokojącej sytuacji finansowej mediów lokalnych i regionalnych. W wielopoziomowym systemie politycznym, takim jak demokracja europejska, mniejsze media mające bezpośredni wgląd w problemy obywateli odgrywają kluczową rolę w kontekście zapewnienia demokratycznej kontroli i legitymacji, o czym mowa jest w opinii sporządzonej przez sprawozdawcę Jana Treiego (EE/EPL), członka rady gminy wiejskiej Viimsi, i przedstawionej na majowej sesji plenarnej KR-u.

Pluralistyczne krajobrazy medialne, które są podstawą zdrowej i trwałej demokracji, zapewniają obywatelom wiarygodne informacje i platformy otwartej debaty politycznej. Jednak presja komercyjna i szybko zmieniające się warunki technologiczne zagrażają różnorodności i niezależności mediów w całej Europie.

Odwołując się do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, członkowie KR-u wezwali zatem do zwiększenia pomocy finansowej i z zadowoleniem przyjęli plan Komisji dotyczący usprawnienia wsparcia dla sektora audiowizualnego i mediów informacyjnych w ramach międzysektorowego komponentu programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027. Podkreślili, że wsparcie finansowe powinno być udzielane w sposób zapewniający poszanowanie i promowanie wolności i pluralizmu mediów.

Sprawozdawca KR-u Jan Trei (EE/EPL), członek rady gminy wiejskiej Viimsi, stwierdził: Kryzys związany z pandemią COVID-19 bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę silnej prasy jako instytucji, która będzie przekazywała społeczeństwu wyważone, oparte na faktach informacje i umożliwiała otwartą debatę. Jednocześnie recesja gospodarcza spowodowana kryzysem niesie niebezpieczeństwo, że media nie będą w stanie pełnić tej odpowiedzialnej roli. Aby utrzymać wysokie standardy jakości na wszystkich poziomach, potrzebne są środki wsparcia, zwłaszcza by zapewnić przetrwanie lokalnym i regionalnym przedsiębiorstwom medialnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację małych krajów, w których ze względu na niewielki rozmiar rynku zasoby dostępne dla mediów lokalnych i regionalnych są ograniczone .

Sprawozdawca podkreśla w opinii, że wszelkie przyszłe przepisy i środki wsparcia muszą być zróżnicowane w zależności od odmiennej sytuacji gospodarczej mediów lokalnych i regionalnych. Wielkie krajowe i europejskie przedsiębiorstwa medialne mają obecnie do czynienia z konkurencją zewnętrzną ze strony amerykańskich gigantów technologicznych i gospodarki platform; rozwiązaniu tego problemu ma służyć nowy pakiet legislacyjny – akt o usługach cyfrowych. Natomiast wyzwania, przed którymi stoją lokalne i regionalne gazety i stacje radiowe są inne: ich potencjał wzrostu jest często ograniczony ze względu na małą liczbę odbiorców i grup docelowych. Członkowie stwierdzili, że aby zapobiec pojawianiu się „nowych pustyń” na słabo zaludnionych obszarach, regionalne media publiczne powinny rozszerzyć swój zasięg regionalny i pozostać dostępne dla odbiorców za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacji.

Brak wystarczających ram prawnych, regulacyjnych i politycznych w ekosystemie cyfrowym utrudniał pomyślny rozwój sektora mediów już przed wybuchem pandemii COVID-19. Media lokalne i regionalne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Potrzebujemy kompleksowej strategii, aby przywrócić rentowność europejskiego sektora medialnego. Musimy pomóc europejskim mediom w odbudowie, zapewnić równe warunki działania dla nich i dla nowych uczestników rynku oraz wspierać ich transformację – powiedziała Dace Melbārde (LV/EKR), wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, która wzięła udział w debacie plenarnej.

Opinia ta zostanie oficjalnie przyjęta przez członków Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 7 maja w drodze głosowania elektronicznego.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Digital divide must be addressed to support regions and cities in ongoing transitions, local leaders say
Digital divide must be addressed to support regions and cities in ongoing transitions, local leaders say
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023