Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne dzielą się doświadczeniem ‎ związanym z kryzysem wywołanym koronawirusem  

Komisja NAT Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczęła nową kadencję od dyskusji z przedstawicielką Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat koronawirusa i jego wpływu na społeczności lokalne. Na posiedzeniu w dniu 5 marca członkowie przyjęli również opinię w sprawie leśnictwa i omówili temat transgranicznej opieki zdrowotnej, zrównoważonej turystyki i polityki żywnościowej. Rozwój obszarów wiejskich, wspólna polityka rolna (WPR), rybołówstwo, leśnictwo, produkcja żywności i zdrowie publiczne to główne tematy programu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w nowej kadencji.

Koronawirus COVID-19 jest obecnie poważnym problemem dla władz lokalnych i regionalnych w całej Europie w związku z rosnącą liczbą zakażeń Europejczyków, w tym tych, którzy nie mieli żadnego kontaktu z chińskim miastem Wuhan. Burmistrzowie, radni i przewodniczący regionów znajdują się na pierwszej linii walki z tą chorobą i przygotowują środki awaryjne w obliczu istotnego niedoboru sprzętu i rosnących obaw społeczeństwa.

Wirus COVID-19 pochłonął wiele istnień ludzkich w Europie. Sytuacja zmienia się szybko: każdego dnia pojawiają się nowe komunikaty i podejmuje się nowe działania. Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych musimy pomagać naszym obywatelom oraz ich chronić i leczyć – oznajmiła Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , radna szwedzkiej gminy Kungsbacka i przewodnicząca Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów.

Leen Meulenbergs , przedstawicielka ONZ WHO przy Unii Europejskiej, zadeklarowała: Nasze przesłanie do wszystkich krajów i regionów jest następujące: możemy powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa, a władze lokalne odgrywają ważną rolę w edukowaniu ludzi. Wirus ten poważnie wpływa na zdrowie publiczne, gospodarkę oraz kwestie społeczne i polityczne. Nie istnieje jedno dobre rozwiązanie dla wszystkich. Mamy do czynienia z różną sytuacją w poszczególnych krajach, a także w różnych regionach tego samego kraju.

Nie możemy powstrzymać epidemii. Możemy natomiast spowolnić jej rozprzestrzenianie się. Nasz system opieki zdrowotnej znajduje się na pierwszej linii zarządzania sytuacją kryzysową w regionie Wenecja Euganejska – podkreślił Roberto Ciambetti (IT/EKR) , przewodniczący Rady Regionalnej Wenecji Euganejskiej i szef włoskiej delegacji
w KR-ze, który uczestniczył w debacie Komisji NAT na temat koronawirusa, nie opuszczając Wenecji, za pośrednictwem wystąpienia wideo.

Członkowie Komisji NAT przyjęli również opinię sporządzoną przez Roby'ego Biwera (LU/PES) , członka rady gminy Bettembourg w Luksemburgu, Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów . Omówiono w niej sposoby wzmocnienia współpracy międzynarodowej i współdziałania z krajami partnerskimi w celu propagowania działań przeciwdziałających wylesianiu i degradacji lasów, zwłaszcza wskutek produkcji rolnej. Lasy odgrywają zasadniczą rolę w łagodzeniu skutków kryzysu klimatycznego dzięki zdolności do absorpcji gazów cieplarnianych. Wzrost liczby ludności i zwiększające się zapotrzebowanie na żywność powodują przekształcanie lasów w grunty rolne i coraz większe skupienie się na wydajności rolnictwa. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 13–14 maja 2020 r.

Lasy są zielonymi płucami naszej planety – oświadczył Roby Biwer. Nie osiągniemy celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej bez wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony i odtworzenia lasów na świecie. Apelujemy do Komisji o wyznaczenie bardziej ambitnych celów. Same zachęty nie wystarczą. Musimy zadbać o to, by unijni konsumenci kupowali produkty pochodzące z łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania, ponieważ znaczna część lasów pierwotnych znajduje się poza UE. Zapobieganie wylesianiu może nieść wielorakie korzyści dla ludzi i ekosystemów, związane na przykład z zachowaniem różnorodności biologicznej, ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych dzięki pochłanianiu dwutlenku węgla oraz zapewnieniem usług ekosystemowych mogących napędzać zrównoważony wzrost – dodał.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących przygotowywanych obecnie opinii:

Transgraniczna opieka zdrowotna – opinię przedstawił Karsten Uno Petersen (DK/PES) , członek rady regionu Południowa Dania. Około 150 milionów Europejczyków zamieszkuje regiony przygraniczne. Dla wielu z nich najbliższy szpital czy lekarz to ten znajdujący się po drugiej stronie granicy. Kluczową kwestią poruszoną w opinii jest zatem, jak zapewnić, by obywatele mieli jak najłatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania, dbając jednocześnie o stan regionalnych i krajowych systemów opieki zdrowotnej. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów jest przygotowywana na wniosek wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 1–2 lipca 2020 r. Regiony przygraniczne stanowią 40% terytorium UE. Dla obywateli mieszkających na tych obszarach możliwość leczenia się w sąsiednim państwie jest bardzo ważną kwestią. Choć obowiązująca dyrektywa zapewniła pewien postęp na naszym kontynencie, trzeba zrobić więcej, aby zagwarantować obywatelom leczącym się za granicą pewność co do finansowania dzięki uproszczeniu procedur administracyjnych i poprawie skuteczności zwrotu kosztów leczenia dla Europejczyków – podkreślił Karsten Uno Petersen.

W kierunku bardziej zrównoważonej turystyki dla miast i regionów UE – opinia przygotowana przez Manuela Alejandra Cardenetego Floresa (ES/Renew Europe) , wiceministra turystyki, odnowy, sprawiedliwości i administracji lokalnej wspólnoty autonomicznej Andaluzji. Turystyka jest źródłem miejsc pracy i bogactwa w całej Unii Europejskiej. Może jednak mieć również negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo, jeżeli nie jest odpowiednio zarządzana. W opinii zwrócono uwagę na pozytywne oddziaływanie turystyki, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, a także podjęto refleksję nad tym, w jaki sposób przywódcy polityczni mogą stawić czoła wyzwaniom i przyczynić się do modernizacji sektora zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 12–14 października 2020 r.

Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny – opinię przedstawił Guido Milana (IT/PES) , radny gminy Olevano Romano (Rzym). Strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności jest istotną częścią sztandarowej inicjatywy dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia ta obejmie wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Europejska żywność słynie z bezpieczeństwa, bogactwa w wartości odżywcze i wysokiej jakości. W opublikowanym w grudniu 2019 r. komunikacie Komisji dotyczącym Zielonego Ładu potwierdzono, że strategia „od pola do stołu” zostanie opublikowana pod koniec marca 2020 r.

W opinii podkreśla się, że władze lokalne i regionalne mogą przeciwdziałać zmianie klimatu oraz chronić środowisko i różnorodność biologiczną, stymulując zrównoważoną konsumpcję żywności oraz promując zdrową żywność dostępną dla wszystkich po przystępnych cenach. Będzie to wymagało współpracy między wieloma podmiotami, nie tylko instytucjonalnymi.

Sprawozdawca przypomniał, że: Inicjatywa „od pola do stołu” może stać się okazją do zmiany naszego systemu żywnościowego w związku z globalnym kryzysem klimatycznym. Strategie takie jak wspólna polityka rolna trzeba zmienić, aby pomagały w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Miasta i regiony są kluczowymi podmiotami w transformacji sektora spożywczego. Apelujemy o ambitną strategię, która wspiera centralne znaczenie producentów i krótkie łańcuchy dostaw, zachęca do lepszej dystrybucji żywności oraz promuje odpowiedzialną i krytyczną konsumpcję.

Naszym celem jest uczynienie z Europejskiego Forum Żywności platformy wysokiego szczebla służącej dyskusjom na temat polityki żywnościowej. Jest dziś potrzebna nam wszystkim. Musimy wyjść poza cztery ściany komisji parlamentarnych czy instytucji i wspólnie omawiać politykę żywnościową. Musimy wspólnie pracować nad sprawami zrównoważonej produkcji żywności, ochrony konsumentów, jakości żywności i ochrony środowiska , podkreśliła Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego i założycielka Europejskiego Forum Żywności. Zaakcentowała wagę współpracy z KR-em w tych kwestiach, zapraszając Komitet, by przyłączył się do Forum jako jego specjalny członek.

Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Transmisja internetowa

Dokumenty z posiedzenia

Ogólne informacje nt. koronawirusa

COVID-19 – pismo do wszystkich uczestników posiedzeń w KR-ze

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023