Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalne społeczności opowiadają się za ograniczaniem ilości odpadów  
Europejski Komitet Regionów był gospodarzem dorocznej uroczystości wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w ramach Zielonego Tygodnia 2019.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów ( ETRO ) nagrodzono sześć projektów, które są najlepszymi działaniami roku w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu odpadów w UE. Celem tej dorocznej nagrody jest uznanie inicjatyw na rzecz ograniczania ilości odpadów i zachęcanie wszystkich podmiotów społecznych do ich podejmowania. ETRO odbywa się co roku w listopadzie. Oznacza to w całej Europie organizowanie tysięcy działań mających na celu podnoszenie świadomości i sprzątanie świata. 10. edycja nagrody ETRO pokazuje kluczową rolę, jaką w ograniczaniu ilości odpadów odgrywają społeczności lokalne. Następna edycja ETRO odbędzie się w dniach 16–24 listopada 2019 r.

W przemówieniu inauguracyjnym członek Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) André van de Nadort (NL/PES) , burmistrz gminy Weststellingwerf i członek jury tegorocznej edycji, powiedział: Jako członek jury jestem pod wrażeniem tego, jak wiele różnych inicjatyw jest opracowywanych w całej Europie, oraz ogromnej różnorodności grup, instytucji i zbiorowości, które aktywnie angażują się w zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ograniczanie. Europejski Komitet Regionów i nasze gminy dokładają wszelkich starań, aby podnieść poziom ambicji prawodawstwa dotyczącego odpadów w Europie. Jednak bez udziału i zaangażowania społeczności lokalnych nie bylibyśmy w stanie osiągnąć naszych celów”. André van de Nadort (NL/PES) jest sprawozdawcą opinii KR-u w sprawie europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym , przyjętej w październiku 2018 r.

Europejski Komitet Regionów aktywnie wspiera program ETRO i jego system nagród, przewodnicząc Komitetowi Sterującemu i wspierając jego główne działania, takie jak coroczna ceremonia wręczania nagród.

Nagrodzono sześć następujących projektów:

1. Kategoria administracja publiczna i organizacja: Maraton bezodpadowy. Zrównoważone posiłki w szkołach. Projekt realizowany przez gminę Sant Vicenç de Castellet (Katalonia). Podstawą tego działania, obejmującego serię wydarzeń, było promowanie zrównoważonych i zdrowych posiłków szkolnych w trzech szkołach publicznych w gminie. W akcję zaangażowało się ok. 600 uczniów i ich rodziców.

2. Kategoria stowarzyszenie/organizacje pozarządowe: Biblioteka przedmiotów Cloughmills , realizowana przez Cloughmills Community Action Team (Irlandia Północna). Organizator w inny sposób rozwinął koncepcję biblioteki, wypożyczając sprzęt zamiast książek. Zespół dążył do zbudowania zdolności lokalnej społeczności do wykonywania lokalnych obowiązków i zmniejszenia ilości odpadów poprzez rezygnację z konieczności samodzielnego zakupu przedmiotów przez mieszkańców.

3. Kategoria biznes / przemysł: Pojawiające się zanieczyszczenia , realizowana przez Klinikę IMQ Zorrotzaurre (Kraj Basków). W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko klinika ta sklasyfikowała chemikalia w produktach stosowanych w czterech swoich oddziałach w oparciu o ich wpływ na środowisko. Kolejnym krokiem jest zastąpienie najbardziej szkodliwych substancji bardziej zrównoważonymi alternatywami.

4. Kategoria placówka oświatowa: Ekologiczne sprzątanie ETRO , realizowana przez St Fintan's National School (Irlandia). Około 180 uczniów z tej szkoły, wraz z rodzicami, wzięło udział w warsztatach, aby dowiedzieć się, jak wytwarzać środki czystości i przybory toaletowe, które nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicznych.

5. Kategoria obywatel(e): Ważenie bioodpadów , realizowana przez Marinę Seder Colominę i Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). W celu lepszego zrozumienia pozytywnego wpływu dwóch punktów zbiórki bioodpadów w ich mieście, mieszkanki te zachęcały osoby składujące odpady do wzięcia udziału w pomiarze ich ilości, budując jednocześnie silniejsze więzi społeczne.

6. Kategoria Europejska Nagroda Specjalna : ETRO Sustainable Art Alphabet , realizowana przez szkołę Col-legi Sant Josep w Navàs (Katalonia) i jej szkoły partnerskie w ramach projektu eTwinning. Inicjatywa ta zachęciła uczniów do zdobywania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności pracy zespołowej i umiejętności językowych. W wyniku tego działania powstał alfabet, którego litery odpowiadają wymownym przekazom na temat środowiska naturalnego i zmniejszania ilości odpadów.

Kontekst:

Aby uzyskać więcej informacji na temat laureatów i finalistów konkursu ETRO, prosimy zapoznać się z obszernym dokumentem prasowym dostępnym tutaj .

W 2018 r., podczas 10. edycji programu ETRO położono nacisk na odpady niebezpieczne pod hasłem „Czas na detoks!”. Zwrócono uwagę opinii publicznej na często ukryte, lecz szkodliwe substancje spotykane w produktach codziennego użytku i przy wykonywanych codziennie czynnościach.

Liczba działań przeprowadzonych w ramach ETRO 2018 osiągnęła rekordowy poziom 14 347. Zostały one zarejestrowane przez 32 koordynatorów krajowych, regionalnych i lokalnych w 30 państwach oraz we współpracy z sekretariatem ETRO.

Kolejna edycja ETRO odbędzie się w dniach 16–24 listopada 2019 roku . Będzie się ona koncentrować na edukowaniu i informowaniu o odpadach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Kontakty:

ETR): Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

KR: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022