Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne do Charles’a Michela: Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi skonsolidować model demokratyczny UE i wzmocnić fundamenty Europy, czyli regiony, miasta i wsie.  

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel omówił przyszłość Europy i Europejskiego Komitetu Regionów po zakończeniu procesu ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19.

Europejski Komitet Regionów powitał przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela na sesji plenarnej w dniu 17 marca. Charles Michel przedstawił swoją wizję roli władz lokalnych i regionalnych w odbudowie i demokracji w Europie. Wymienił również poglądy na temat przyszłości Europy z członkami KR - u (obejrzyj nagranie debaty tutaj ).

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas przedstawiając oczekiwania regionów i miast Charles’owi Michelowi, stwierdził: W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pandemia COVID-19 spustoszyła Europę. Jednak w tych trudnych czasach Europejski Komitet Regionów nigdy nie zaprzestał pracy, nie zrobili tego także przewodniczący regionów, burmistrzowie, doradcy regionalni i lokalni, którzy codziennie walczyli w terenie, ratując ludzkie życie miejsca pracy i lokalne przedsiębiorstwa. Pandemia COVID-19 uwypukliła ograniczenia obecnie dwuwymiarowej Europy, opartej wyłącznie na państwach członkowskich i Brukseli. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia naszego wspólnego europejskiego domu demokracji, ale nie będzie oznaczać nic i nie zmieni nic w życiu ludzi, jeśli stanie się „konkursem piękności” między instytucjami UE a stolicami narodowymi. Musi w tym chodzić o zbudowanie Europy lepszej, bardziej otwartej i mniej biurokratycznej, Europy odpornej, zrównoważonej i skuteczniejszej. Musimy wspólnie przyczynić się do modernizacji europejskiego domu demokracji, gdzie UE jest dachem ochronnym, państwa członkowskie są ścianami nośnymi, a regiony, miasta i wsie solidnymi fundamentami.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził: Jako były działacz władz lokalnych Walonii wiem, jak ważna jest rola władz lokalnych i regionalnych w radzeniu sobie z kryzysem, który od roku dotyka Europę i świat. Pokazały one, w jakim stopniu są częścią demokracji, ponieważ to one jako pierwsze reagują na potrzeby obywateli. Były bardzo aktywne i podjęły konkretne działania. Pokazały one pełną legitymizację lokalnych polityków i roli, jaką odgrywają. W odniesieniu do wszystkich wyzwań i możliwości, przed którymi stoi Unia Europejska, czy to ochrony wartości i demokracji, czy to ekologicznej odbudowy czy cyfryzacji po pandemii COVID-19, dostrzegam wśród przywódców lokalnych i regionalnych cennych partnerów, z którymi rządy muszą ściślej współpracować. Znajdują się one najbliżej ludzi, są pragmatyczne, bezpośrednio kontaktują się z obywatelami i wiedzą, jak ich mobilizować. Muszą być bardziej zaangażowane w plany naprawy gospodarczej, ponieważ zarządzają ponad 30% inwestycji publicznych i są kluczem do sukcesu. W ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy będą mieć pełną swobodę udziału w debacie. Moją ambicją jest przeniesienie większej ilości energii, którą władze lokalne i regionalne wkładają w terenie, do europejskiej magii.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro zauważył: Jeśli konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie próbować spełnić wszystkie możliwe cele, z pewnością nie spełni żadnego. Konferencja powinna skupić się na dwóch aspektach: jak Europa działa i nad czym powinna pracować. W obu tych przypadkach rola władz lokalnych i regionalnych ma pierwszorzędne znaczenie. Dotyczy to również odbudowy w Europie. Nadszedł czas, by zrealizować filar praw socjalnych, a także zapewnić dalsze stosowanie ogólnej klauzuli wyjścia w przyszłym roku. Dlatego też Europejski Komitet Regionów apeluje o złotą regułę dla zrównoważonych inwestycji.

Olgierd Geblewicz   (PL/EPL), Przewodniczący ugrupowania EPL w Komitecie Regionów, marszałek województwa zachodniopomorskiego podkreślił: " Odbudowie gospodarczej po pandemii będzie musiała towarzyszyć odbudowa demokratyczna. My, przywódcy regionalni i lokalni, jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi do zainicjowania tej „odbudowy demokratycznej”. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie modeli demokracji uczestniczącej podczas Konferencji na temat przyszłości Europy."

Władysław Ortyl (EKR/PL) , Przewodniczący ugrupowania EKR w Komitecie Regionów , marszałek województwa podkarpackiego zauważył: "Szczepienia to jedyny racjonalny sposób na wyjście z pandemii. To jedyna szansa i nadzieja na powrót do normalności. Bilans korzyści ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych przemawia jednoznacznie za szczepieniami. Z powodu ogromnego wysiłku jaki samorządy wkładają w walkę z pandemią, ciężko jest nam zaakceptować opóźnienia w dostawach szczepionek".

Władze lokalne współpracują z Unią nad cyfryzacją obszarów wiejskich, połączeniem najbardziej oddalonych regionów wyspiarskich i górskich z resztą Europy, przygotowaniem MŚP i szkół na przyszłość, a także nad zwiększeniem odporności tych obszarów. Regiony, miasta i wsie przyczyniają się do bardziej ekologicznej Europy gdyż są one odpowiedzialne za wdrażanie 70% całego prawodawstwa UE i środków łagodzenia zmiany klimatu oraz 90% polityki przystosowania się do zmiany klimatu. KR powołał grupę wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, która ma wspierać jego działania w ramach konferencji.

Kontakt:

Michele Cercone

tel. kom.: +32 473 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Share: