Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Politycy lokalni i regionalni apelują o lepszą i bardziej dostępną edukację cyfrową dla wszystkich obywateli Europy  

Chcąc, by europejski system edukacji stał się bardziej cyfrowy i odporny, lokalni i regionalni politycy wzywają państwa członkowskie do wykorzystania większej części funduszy UE z myślą o poprawie edukacji cyfrowej i zniwelowaniu przepaści cyfrowej między obszarami wiejskimi i miejskimi. Propozycje te są częścią opinii w sprawie planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027, opracowanej przez Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), członkinię Rady Hrabstwa Cork, i omówionej przez członków Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 6 maja.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 obejmuje dwa nadrzędne priorytety: wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz poprawę kompetencji i umiejętności cyfrowych ludności Europy. Kryzys związany z COVID-19 przyspieszył trwające już przemiany w kierunku coraz większej cyfryzacji, sprawiając, że kompetencje cyfrowe mają kluczowe znaczenie w prawie wszystkich dziedzinach życia codziennego, zwłaszcza w miejscu pracy i w edukacji. Według Eurostatu wielu Europejczyków nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że poziom umiejętności cyfrowych wśród ludności jest nierówny i uzależniony od wieku, zatrudnienia, wykształcenia i położenia geograficznego.

Potrzeba zapewnienia lepszej infrastruktury cyfrowej nigdzie nie stała się bardziej widoczna niż w edukacji, gdy w czasie pandemii nauka w domu i zajęcia zdalne stały się nową tymczasową normą. Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), radna miasta Cork, nauczycielka i sprawozdawczyni opinii, powiedziała: Osobiście przekonałam się, jak wiele szkół, uczniów i nauczycieli nie było przygotowanych na przejście na technologie cyfrowe w czasie pandemii. Było tak nie tylko w Irlandii, ale w całej UE. Konieczne jest stworzenie infrastruktury cyfrowej, która zapewni wszystkim uczniom i nauczycielom równe szanse na rozwój i kształtowanie umiejętności. Ponadto musimy zadbać o to, by wszyscy obywatele europejscy, bez względu na ich pochodzenie i pozycję społeczno-gospodarczą, mieli równe szanse na poszerzanie swoich kompetencji cyfrowych.

Victor Negrescu , poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji, który dołączył do członków KR-u w celu omówienia opinii, powiedział: Dostęp do edukacji to prawo i tak powinno być też w przypadku edukacji cyfrowej. Musimy określić standardy jakości edukacji cyfrowej i ściśle współpracować ze społecznościami i władzami lokalnymi, aby szybciej wprowadzić je w życie. Zasadnicze znaczenie ma przeznaczenie w planie odbudowy co najmniej 10% środków na edukację, a lokalne zainteresowane strony powinny być zaangażowane w wykorzystywanie tych nowych dostępnych zasobów, aby zwiększyć dostępność, rozwijać infrastrukturę, metody i treści oraz poprawić jakość procesu edukacyjnego.

W opinii wskazano przepaść cyfrową między obszarami wiejskimi i miejskimi jako jeden z głównych problemów, którym należy zaradzić dzięki planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Ponadto podkreśla się również znaczenie poprawy infrastruktury cyfrowej i rozwoju edukacji cyfrowej w UE, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by edukacja ta była w równym stopniu dostępna dla wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne i etniczne lub zdolności fizyczne i intelektualne.

Aby osiągnąć te cele, Europejski Komitet Regionów wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do większego wykorzystywania funduszy udostępnionych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, programu Erasmus+ i Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz edukacji cyfrowej. KR apeluje również o bezpośrednie finansowanie publiczne dla opracowywania nowych modeli nauczania i promowania umiejętności XXI wieku na wszystkich poziomach edukacji. Ponadto członkowie KR-u z zadowoleniem przyjmują europejski program na rzecz umiejętności i jego cel polegający na zapewnieniu, by do 2025 r. 70% osób w wieku od 16 do 74 lat posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

W opinii podkreśla się również kluczową rolę, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w odniesieniu do edukacji i integracji cyfrowej w ich regionach, i w związku z tym apeluje się o zapewnienie, że fundusze na poprawę edukacji cyfrowej będą rozdzielane na szczeblu regionalnym.

Po dzisiejszej debacie opinia zostanie przyjęta przez członków KR-u pod koniec sesji plenarnej w dniu 7 maja.

Kontekst

UE pracuje obecnie nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji , który ma pomóc państwom członkowskim w budowaniu odpornych i przyszłościowych systemów kształcenia i szkolenia. KR przyjął opinię w sprawie europejskiego obszaru edukacji w marcu 2021 r.; komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Fundusze UE dostępne dla państw członkowskich na poprawę edukacji cyfrowej obejmują program Erasmus+ , który na lata 2021–2027 wyposażono w budżet szacowany na 26,2 mld EUR , aby wspierać kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w UE, oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) , który jest głównym instrumentem UE służącym wspieraniu zatrudnienia, pomaganiu ludziom w znajdowaniu lepszych miejsc pracy i zapewnianiu wszystkim obywatelom UE bardziej sprawiedliwych możliwości zatrudnienia.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022