Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują decyzję UE o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią  

Decyzja Unii Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią to „właściwa decyzja UE i doskonała okazja dla Bałkanów Zachodnich”, stwierdzili w dniu 25 marca przywódcy Europejskiego Komitetu Regionów, po tym jak państwa członkowskie UE formalnie zaprosiły te dwa państwa do stołu negocjacyjnego.

Przewodniczący komisji KR-u zajmującej się stosunkami zewnętrznymi Mark Speich , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii, po raz kolejny przypomniał, jak ważne jest przygotowanie regionów i miast w Albanii i Macedonii Północnej do członkostwa w UE, na co wielokrotnie zwracał uwagę Europejski Komitet Regionów (KR): „Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Europejski Komitet Regionów od lat wzywał do podjęcia tej ważnej decyzji, a oba kraje podjęły poważne reformy. Rozpoczęcie rozmów akcesyjnych odzwierciedla zaangażowanie na rzecz realizacji wspólnego programu pogłębionych stosunków opartego na współpracy i wartościach europejskich. Jest to właściwa decyzja dla UE i doskonała okazja dla całego regionu Bałkanów Zachodnich do wznowienia reform. Danie Bałkanom Zachodnim znaku nadziei jest podwójnie ważne w tych trudnych czasach, kiedy światowa pandemia powoduje niepewność gospodarczą w całej Europie”.

Od dziesięciu lat KR współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi obu krajów, podejmując wyzwania polityczne i współpracując z nimi w kwestiach administracyjnych, które są dla nich szczególnie ważne, takich jak gospodarka odpadami.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), burmistrzyni Trbovlje i współprzewodnicząca Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Macedonia Północna, powiedziała: „Jest to pozytywna i spóźniona decyzja w trudnych czasach, pokazująca, że pomimo tej bezprecedensowej sytuacji UE utrzymuje swoją politykę rozszerzenia. Rzeczywiście, w tym momencie kryzysu jesteśmy jeszcze bardziej solidarni z regionem Bałkanów Zachodnich”.

Nikola Dobroslavić (HR/EPL), żupan żupanii dubrownicko-neretwiańskiej i przewodniczący grupy roboczej KR-u ds. Bałkanów Zachodnich, która do tej pory zajmowała się stosunkami z Albanią, powiedział: „Mieszkańcy Macedonii Północnej i Albanii wiedzą już, że przystąpienie do UE nie jest łatwe. Ale jako osoba pochodząca z Chorwacji, kraju, który dopiero niedawno przystąpił do UE, wiem, jak cenna jest przynależność do klubu i rozwijanie dobrych, opartych na współpracy stosunków z innymi ludźmi w całej Europie. Mówię zatem: kontynuujcie dobrą pracę, a zostaniecie wynagrodzeni. Proces reform powinien wzmocnić waszą demokrację, wasze gospodarki i waszą odporność. Pracujcie razem i inwestujcie w lokalną demokrację”.

KR utrzymuje również kontakty polityczne i stosunki robocze z innymi krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do członkostwa w UE. Każdego roku politycy z władz lokalnych i regionalnych UE spotykają się ze swoimi odpowiednikami z całych Bałkanów Zachodnich i Turcji na organizowanej przez KR konferencji z okazji Dnia Rozszerzenia.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij: